Anda di halaman 1dari 17

TQM

Pengurusan Kualiti Menyeluruh

Muhyiddin Mahu Jawatankuasa Pemandu Kualiti Di Setiap Sektor


Kementerian Pelajaran
GENTING HIGHLANDS, 26 Julai (Bernama) - Timbalan Perdana Menteri Tan Sri
Muhyiddin Yassin berkata jawatankuasa pemandu kualiti perlu diwujudkan dalam
struktur pengurusan di setiap bahagian dan institusi pendidikan dalam Kementerian
Pelajaran.
Muhyiddin, yang juga Menteri Pelajaran, berkata kepimpinan sama ada di bahagian,
jabatan, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah, wajar menjadikan peningkatan kualiti
sebagai objektif utama organisasi masing-masing.
Katanya sumber-sumber yang mencukupi perlu disediakan dan piawai kualiti perlu
ditetapkan bagi menjelaskan tahap prestasi dan pencapaian yang akan disasarkan.
Berucap pada Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-18 di
Institut Aminuddin Baki di sini hari ini, Muhyiddin berkata kaedah "Total Quality
Management" (TQM) boleh dijadikan teras utama pengurusan pendidikan merentasi
semua peringkat organisasi dalam melaksanakan dasar-dasar teras Kementerian
Pelajaran.
"Sehubungan itu, mempertingkatkan kualiti dalam bidang pendidikan merupakan
tanggungjawab semua lapisan dalam organisasi pendidikan," katanya.
Muhyiddin berkata kualiti dan kecemerlangan pendidikan adalah penentu kepada
pancapaian matlamat Wawasan 2020, justeru aspek itu perlu diberikan fokus utama
dalam program mengilmukan rakyat.

SEJARAH TQM
TQM diperkenalkan sejak 1920-an.
Jepun mulai mengamalkan dalam tahun1950-an.
Mulai berkembang dengan pesat pada tahun 1980-an.

ARAHAN KERAJAAN
1. PKPA Bil 1/92 : Panduan Pengurusan Kualiti
Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
2. PKPA Bil 2/96 : Garis Panduan Bagi
Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam
Perkhidmatan Awam
3. PKPA Bil 1/2002 : Garis Panduan Semakan
Semula Prosedur dan Proses Kerja Di Agensi
Kerajaan

KONSEP TQM
Satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan
pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan
semua aspek dalam organisasi.
Sebagai proses transformasi budaya, diubahsuai,
ditukar atau diperkukuh dengan ciri-ciri baru meliputi
sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan
operasi, struktur organisasi.

TUJUAN PENGURUSAN KUALITI


MENYELURUH (TQM)
Membawa perubahan yang menyeluruh ke arah

melahirkan budaya organisasi yang cemerlang.


Merupakan proses transformasi budaya.

KUALITI MENYELURUH
TQM akan membawa organisasi mencapai kualiti

menyeluruh (Total Quality).


Ciri-ciri kualiti bukan sahaja dipamerkan pada
Keluaran atau Perkhidmatan, tetapi seluruh operasi
dan urusan sesebuah agensi.

RAJAH A : HUBUNGKAIT PKPA 1/92 TQM DENGAN 19 PKPA YANG LAIN


PKPA 10/91
KAUNTER

PKPA 1/91
TELEFONIS

PKPA 11/91
BORANG TINDAKAN KERJA

PKPA 2/91
MESYUARAT

PKPA 2/92
PERANCANGAN PROJEK

PKPA 3/91
INOVASI

PKPA 3/92
SPM

PKPA 4/91
KUALITI

PKPA 4/92
PENGADUAN AWAM

TQM
(PKPA)
1/92

PKPA 5/91
SIAP

PKPA 1/93
MESYUARAT PAGI

PKPA 6/91
PRODUKTIVITI

PKPA 2/93
ANUGERAH

PKPA 7/91
KMK

PKPA 2/94
PIAGAM PELANGGAN DAN PEMULIHAN
PERKHIDMATAN (SPKPA 1/94

PKPA 8/91
MPK/FM

PKPA 1/95
PENYEDIAAN BORANG

PKPA 9/91
PERSYARIKATAN MALAYSIA

JAWATAN KUASA PEMANDU KUALITI


JAWATAN KUASA
PEMANDU

PERINGKAT

PUNCA
KUASA

JAWATAN KUASA
TERTINGGI MS ISO

JPN

PKPA Bil
2/2003

JAWATAN KUASA MS ISO


PPD

PPD

PKPA Bil
2/2003

JAWATAN KUASA KUALITI


SEKOLAH

SEKOLAH

MESYUARAT
KSPPD BIL
2/2009

CIRI-CIRI PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM)


MATLAMAT

Kepuasan hati pelanggan


Output tanpa cacat (zero defect/error
free)
Output yang sentiasa tepat (right the
first time)

FOKUS

Sistem dan proses


Budaya organisasi
Pelanggan
Pembekal

STRATEGI

Pembaikan yang berterusan


Melibatkan seluruh organisasi
Tindakan-tindakan yang strategik
Beroreintasikan matlamat jangka
panjang
Pengenalan kos kuantiti/value for
money
Tindakan pencegahan
Menekankan kepastian kualiti
Penyelesaian masalah yang sistematik

PELAKSANAAN

Pengurusan atasan (pemimpin)


Seluruh kakitangan

MODEL PIRAMID KOMPETETIF KUALITI JPN JOHOR 2008

IPQ

TQM

(Indeks Penarafan Kualiti)

Show
Case

Pembitaraan

MS ISO
2008

Penganugerahan
& Pengiktirafan

SSR

Pemerkasaan
Pemeriksaan

Bench
Marking

SPSPK

Kluang & Segamat


Blue Ocean
Strategy

Design

AMP KLUSTER SPBT


ASC

SBT

PROJEK
KHAS

MENTORING & COACHING


KKS

SKPM

Dblat

UPSR
PMR
SPM

3K

Quality
PENGURUSAN KURI
HEM KOKO
Fundamentals SEKOLAH KULUM
SK2P

Nich
Area

SPS

SPPIM

Kulai & P. Gudang


Instructional
Leadership

SPP

B. Pahat & Muar


Transformational
Leadership

SJQ
Mersing
Six
Sigma

NILAM/
PATKOM
BOSS

Process
Improvement

Focus
Project

KOM FIZI BEST Corrective


KWG UNITI
Action
KAL PREC

SPA

SPPK

JBahru & Pontian


Thingking
Schools

SICT

SPsK

Kota Tinggi
Distributed
Leadership

MODEL PRINSIP PENGURUSAN TQM

PRINSIP 1: SOKONGAN PENGURUSAN ATASAN


(a)Mewujudkan dasar kualiti.
(b)Menubuhkan struktur pengurusan kualiti.
(c) Menarik penglibatan kakitangan secara menyeluruh.
(d) Menyebarkan maklumat kualiti.
(e) Menguruskan proses perubahan.
(f) Menganjurkan Hari Kualiti.

PRINSIP 2: PERANCANGANSTRATEGIK KUALITI

(a) Menganalisis persekitaran luaran.


(b) Menganalisis persekitaran dalaman.
(c) Menggubal wawasan organisasi.
(d) Menggubal objektif-objektif kualiti.
(e) Mengenalpasti aktiviti penambahbaikan.

PRINSIP 3: MENGUTAMAKAN PELANGGAN

(a) Kenalpasti pelanggan.


(b) Kenalpasti kehendak pelanggan.
(c) Terjemahkan kehendak pelanggan menjadi standard
kualiti output.
(d) Wujudkan proses penghasilan output.
(e) Melaksanakan proses.
PRINSIP 4: LATIHAN DAN PENGIKTIRAFAN
(a) Menggubal Pelan Induk Latihan yang sejajar dengan dasar
kualiti jabatan.
(b) Menentukan pegawai yang bertanggungjawab mengenai
latihan.
(c) Menggariskan objektif latihan.
(d) Membentuk struktur organisasi untuk mengendalikan latihan.
(e) Menggariskan keperluan latihan.
(f) Menyediakan program dan bahan-bahan latihan.
(g) Melaksana dan mengesan kemajuan program latihan.
(h) Menilai pencapaian program.
(i) Mengkaji semula keberkesanan latihan.

PRINSIP 5: SEMANGAT BERPASUKAN


(a) Menjalankan kempen kesedaran.
(b) Mengadakan latihan.
(c) Mewujudkan struktur pasukan.
(d) Memberi lebih kuasa bertindak (empowerment)
kepada pasukan kerja.
(e) Memberi pengiktirafan.
PRINSIP 6: PENGUKURAN PRESTASI
(a) Menentukan ciri-ciri kualiti output yang hendak
dikawal (control subject)
(b) Menentukan matlamat atau standard kualiti yang
dikehendaki.
(c) Mewujudkan mekanisme pengumpulan data.
(d) Menyediakan saluran maklum balas.

PRINSIP 7: KEPASTIAN KUALITI

(a) Melaksanakan pemeriksaan kualiti


(Pemeriksaan Q).
(b) Mengamalkan perancangan output/oucome.
(c) Latihan kakitangan.

7. PROSES KEPASTIAN KUALITI


SEKOLAH

JAN /FEB

INSTRUMEN

PPD

JPN

INSTRUMEN

INSTRUMEN
Pengumpulan
skor

Pengumpulan
skor

MAC-MEI
Penarafan
kendiri
menetapkan
skor asas

JUN-OGOS

MAKLUM
BALAS

MAKLUM
BALAS

MAKLUM
BALAS
Proses
verifikasi

PENAMBAHBAIKAN

PENILAIAN

88
INSTRUMEN

Proses
verifikasi
PENILAIAN

penerbitan
IPQ
NOV-DIS

KAJIAN
SEMULA

KAJIAN
SEMULA

KAJIAN
SEMULA

MODEL PENAMBAHBAIKAN BERKESAN