Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH KEBANGSAAN

KUALA:BERANG,
NAMA MURID
KUALA BERANG, TERENGGANU.
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

NAMA MURID :-

PANDUAN PEMARKAHAN / GRED

2
PENCAPAIAN

80 100 %

Cemerlang

60 79 %

Baik

40 59 %

Memuaskan

20 39 %

Perlu Penambahbaikan

NS

0 19 %

Perlu Perhatian Khusus

PROFIL MURID

BUTIRAN DIRI
Nama Murid
Jantina
Tarikh Lahir
Te,mpat Lahir
Nama Ibu Bapa / Penjaga
Pekerjaan Bapa
Alamat Rumah
No Telefon

Bangsa
No. S/Beranak
Pekerjaan Ibu
Cita-cita

BUTIRAN PERSEKOLAHAN
TAHUN

SEKOLAH

DARJAH

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 1 :
TAHUN : 20 ........
3

BAHASA MELAYU
1

MATEMATIK

Markah
Gred
Markah
Gred

PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

BAHASA INGGERIS

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN ISLAM

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
4

Nama
Guru : .........................................

Guru : .........................................

JAWI

PENDIDIKAN SENI VISUAL


1

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Nama
Guru : .........................................

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
1. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
2. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
3. Perlu diberi perhatian
KELAKUAN :

TANDATANGAN
GURU BESAR

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

4. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
1. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
2. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
3. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

4. ...............................................
...............................................

TARIKH :

(Tandakan yang mana berkenaan)


Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 2 :
TAHUN : 20 ........
BAHASA MELAYU
1

MATEMATIK

Markah
Gred
Markah
Gred

PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

BAHASA INGGERIS

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN ISLAM
1

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
Guru : .........................................
JAWI

Nama
Guru : .........................................
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Nama

Markah
Gred

Nama
8

Guru : .........................................

Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
5. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
6. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
7. Perlu diberi perhatian
KELAKUAN :

TANDATANGAN
GURU BESAR

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

8. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
5. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
6. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
7. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

8. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 3 :
TAHUN : 20 ........
BAHASA MELAYU
1

MATEMATIK

Markah
Gred
Markah
Gred

1
PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

BAHASA INGGERIS

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

10

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN ISLAM

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
Guru : .........................................
JAWI

Nama
Guru : .........................................
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................
11

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Nama
Guru : .........................................

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
9. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
10. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
11. Perlu diberi perhatian
12

TANDATANGAN
GURU BESAR

12. ...............................................
...............................................

TARIKH :

(Tandakan yang mana berkenaan)


Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
9. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
10. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
11. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

12. ...............................................
...............................................

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

(Tandakan yang mana berkenaan)


Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 4 :
TAHUN : 20 ........
BAHASA MELAYU
1

MATEMATIK
1

2
13

Markah
Gred
Markah
Gred

PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

BAHASA INGGERIS

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN ISLAM

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

14

JAWI

PENDIDIKAN SENI VISUAL


1

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

SEJARAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT
KOMUNIKASI
1

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

REKA BENTUK TEKNOLOGI


1

Markah
15

Gred

Nama Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
13. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
14. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
15. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

16. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
13. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
14. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
15. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

16. ...............................................
...............................................

16

TARIKH :

(Tandakan yang mana berkenaan)


Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 5 :
TAHUN : 20 ........
BAHASA MELAYU
1

MATEMATIK

Markah
Gred
Markah
Gred

PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

BAHASA INGGERIS

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

17

PENDIDIKAN ISLAM
1

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
Guru : .........................................
JAWI

Nama
Guru : .........................................
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

SEJARAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT
KOMUNIKASI
18

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

REKA BENTUK TEKNOLOGI


1

Markah
Gred

Nama Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
17. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
18. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
19. Perlu diberi perhatian
KELAKUAN :

TANDATANGAN
GURU BESAR

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

20. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :
19

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
17. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
18. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
19. Perlu diberi perhatian
KELAKUAN :

TANDATANGAN
GURU BESAR

20. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KELAS 6 :
TAHUN : 20 ........
BAHASA MELAYU
1
Markah
Gred
Markah
Gred

MATEMATIK

1
PEMAHAMAN

Markah
Gred

PENULISAN

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

20

BAHASA INGGERIS
1

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

1
PEMAHAMAN
PENULISAN

Markah

Markah
Gred

KESELURUHA
N

Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

PENDIDIKAN ISLAM

BAHASA ARAB

1
PENGETAHUAN
BACAAN AL-QURAN

Markah
Gred

HAFAZAN AL-QURAN

Markah
Gred

KESELURUHAN

Nama
Guru : .........................................
JAWI

Nama
Guru : .........................................
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................
21

PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN

PENDIDIKAN MUZIK
1

2
KEMAHIRAN
KECERGASAN

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

SEJARAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT
KOMUNIKASI
1

Markah
Gred

Markah
Gred

Nama
Guru : .........................................

Nama
Guru : .........................................

REKA BENTUK TEKNOLOGI


1

Markah
Gred

Nama Guru : .........................................

PENCAPAIAN PENGGAL 1
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
22

GURU KELAS

21. Pelajar berpotensi untuk


cemerlang
22. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
23. Perlu diberi perhatian

TARIKH :
TANDATANGAN
GURU BESAR

24. ...............................................
...............................................

TARIKH :

(Tandakan yang mana berkenaan)


Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID
TARIKH :

PENCAPAIAN PENGGAL 2
JUMLAH MARKAH / GRED KESELURUHAN
KELAKUAN :
KEDATANGAN :
CATATAN
Guru :
TANDATANGAN
21. Pelajar berpotensi untuk
GURU KELAS
cemerlang
22. Perlu latih tubi tambahan di
rumah
TARIKH :
23. Perlu diberi perhatian
TANDATANGAN
GURU BESAR

TARIKH :
TANDATANGAN
IBU BAPA /
PENJAGA MURID

24. ...............................................
...............................................
(Tandakan yang mana berkenaan)
Ibu bapa :
(Ulasan Diperlukan)

TARIKH :

UJIAN PERCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)


TAHUN : ..............................
23

NAMA MURID
NO S.BERANAK

: .............................................................................................
: ................................ ANGKA GILIRAN : ...........................

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU

NAMA UJIAN

PENCAPAIAN

UJIAN PEMAHAMAN
UJIAN PENULISAN

BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
PAFA

PENERANGAN :
A
B
C

- Sangat Baik
- Baik
- Sederhana Baik

]
]
]

Memperoleh pencapaian di
atas tahap penguasaan yang
minimum

D
E

- Lemah
- Sangat Lemah

]
]

Pencapaian di bawah tahap


minimum

T
R

- Tidak Hadir
- Dalam Semakan

PENILAIAN KERJA AMALI (PEKA)


Tandakan () mana yang berkenaan.
i

Boleh menggunakan kemahiran dengan cemerlang serta mengamalkan sikap


saintifik dalam melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah.

ii

Boleh menggunakan kemahiran saintifik dengan baik serta mengamalkan sikap


saintifik dalam melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah.

iii

Boleh menggunakan kemahiran saintifik dengan bimbingan guru serta


mengamalkan sikap saintifik dalam melakukan penyiasatan untuk
menyelesaikan masalah.

iv

Boleh menggunakan kemahiran saintifik dengan bantuan penuh guru dalam


melakukan penyiasatan.

UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK)


TAHUN : ..............................
NAMA MURID

: .............................................................................................
24

NO S.BERANAK

: ................................

MATA PELAJARAN

ANGKA GILIRAN

: ...........................

PENCAPAIAN

1. ULUM SYARIAH
2. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH
3. ASAS TILAWAH AL-QURAN
4. SIRAH
5. JAWI DAN KHAT
6. LUGHATUL QURAN
7. AMALI SOLAT
8. PENGHAYATAN CARA HIDUP ISLAM

NILAI-NILAI MURNI YANG DIAMALKAN

LEMAH

MEMUASKAN

SEDERHANA

BAIK

Bil.

1.
2.
3.
4.
5.

SKALA
AMAT BAIK

ASPEK

Sikap dan perlakuan


Kerjasama dan toleransi
Bakat dan kepimpinan
Amalan kebersihan
Amanah dan bertanggungjawab

CATATAN DAN ULASAN :


................................................................................................................................
................................................................................................................................

(Tandatangan Guru Besar )

Tarikh : .................................

25