Anda di halaman 1dari 10

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH

PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)


BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

ABDUL RAHMAN B. RAMLAN


010417130521

Angka Giliran

SG6053048

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

AZHAR BIN AZAMAN


010426130785

Angka Giliran

SG6053052

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

SYARIFAH NORSYAZWARIZA
010716130302

Angka Giliran

SG6053070

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

AWANG HAKIM BIN AWANG ROZAINI


011007130603

Angka Giliran

SG6053080

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

AZFAR WISHAL DANIEL


010802130069

Angka Giliran

SG6053081

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

ABDUL RAHIM B. RAMLAN


010417130513

Angka Giliran

SG6053108

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

ALYA MAISARAH
011118130278

Angka Giliran

SG6053109

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

MUHAMMAD ALIF
010613130801

Angka Giliran

SG6053130

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

MOHAMMAD JOHARI BIN MOHD AZMIR


011209130687

Angka Giliran

SG6053100

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH


PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA)
BORANG PENILAIAN KERJA AMALI
TAHUN 2013
No SB/KP

NUR ZAHIRAH
011216131178

Angka Giliran

SG6053101

Nama Calon

NO KOD

TAJUK

PENCAPAIAN

TAHUN

01

Mengucap dua kalimah syahadah

L1.1

02

Rukun Islam

L2.1

03

Rukun Iman

L3.1

L3.2

04

Beristinjak

L4.1

L4.2

05

Membersihkan anggota badan, pakaian


dan tempat daripada najis

LA5.1

06

Cara berwuduk

A6.1

Dua

07

Tayamum

L7.1

Lima

08

Cara mandi wajib

L8.1

L8.2

LA9.1

A9.2

A9.3

A9.4

TARIKH

T.T GURU

L1.2

Satu

L4.3

09

Azan dan iqamah

LA5.2

Empat

LA5.3

Empat

Lima

A9.5

10

Amali solat fardu

L10.1.1

L10.1.2

L10.1.3

L10.1.4

L10.1.5

L10.1.6

L10.1.7

L10.1.8

L10.1.9

L10.1.10

L10.1.11

L10.1.12

Dua hingga
Enam

A10.2
L11.1
11

Puasa

12

Adab terhadap ibubapa

13

Ihsan

14

Kewajipan menutup aurat

L11.2
Enam

L11.3
L12.1

L12.2

L12.3
L13.1

L13.2
Enam

L13.3
L14.1
L14.3

Tiga

L14.2
Empat

Nota : Sekiranya murid telah lulus Amali Solat Fardu pada Tahun 2, pengukuhan hendaklah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Sila
Gunaborang di bawah ini

TAHUN
TIGA
EMPAT
LIMA
ENAM

TANDATANGAN GURU & TARIKH

CATATAN