Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG

68100 BATU CAVES, SELANGOR.


TEL / FAX: 03-61896028 / 03-61875350
EMAIL: bea7602@btpnsel.edu.my

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015


MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (PERTANIAN)
TINGKATAN 2
BULAN
JANUARI

MINGGU

TAJUK PEMBELAJARAN
REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

1
12/01 16/01

Faktor Utama Reka Bentuk


Aras 1

Mengenal pasti faktor reka bentuk

Jenis Bahan dan Pengikat


Aras 1

Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan


bahan serta kesesuaiannya

Mengenal pasti jenis-jenis pengikat

Menyatakan cara penggunaan pengikat


Alatan Tangan dan Mesin
Aras 1

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan


dan mesin mudah alih

Mengguna dan menyelenggara mesin


Proses
i
Lukisan Projek
Aras 1

Membuat lakaran reka bentuk

Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai


ii

Pembinaan
Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Mengenal pasti cara membentuk dan


mencantum

Membina dan mencantum bahagian projek

iii

Kemasan
Aras 1

Mengenal pasti alat dan bahagian kemasan

PBS
B1
Menyatakan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan
menyenaraikan lima alatan tangan.
B2
Menerangkan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan menjelaskan
lima alatan tangan dari segi fungsinya.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan
menggunakan alatan tangan untuk kerja
mengukur, menanda dan memotong.
B4
dengan mengikut prosedur1.
(kaedah dan teknik yang betul)
B5
dengan daya usaha1.
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

CATATAN
Tahun Baru 2015
(01/01)
Maulidurrasul
(03/01)

i-think
-peta pokok
KBAT
-DALAM
MENGHASILKAN
SESUATU
PROJEK,KEMASAN
ADALAH AMAT
PENTING.TERANGKA
N ALASAN ANDA.

2
19/01 23/01

3
26/01 30/01

Membuat kemasan

Reka Bentuk Projek


Penyatan Masalah atau Keperluan
Aras 1

Mengenal pasti masalah atau keperluan yang


hendak diselesaikan

Mengumpul maklumat dan data

Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian


masalah dalam bentuk lakaran bebas

KBAT
-BAGAIMANAKAH
CARA-CARA
MENYELESAIKAN
MASALAH DALAM
REKA BENTUK

ii

ITHINK
-PETA PELBAGAI ALIR

Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian


projek
Aras 1
Menyediakan jadual kerja

Menyenaraikan alatan tangan yang diperlukan*

4
02/02 06/02

Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang


dipilih

5
09/02 13/02

Menguji dan menilai sendiri hasil projek


Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil
yang berkualiti

6
16/02 20/02

iii

FEBRUARI
7
23/01 27/02

MAC

8
02/03 06/03
9
09/03 13/03

Thaipusam (03/02)

Pendokumentasian
Aras 1

Mengumpul dan merekod maklumat projek

Mengira kos pengeluaran

2. ELEKTRONIK
a Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik
Aras 1

Mengenal pasti nama, fungsi, dan simbol


komponen elektronik

Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor


dan transfomer

Menyatakan unit asas komponen

Membaca nilai perintang tetap

Membandingkan bezakan antara komponen


aktif dengan komponen pasif
b Membaca Dan Menterjemah Lukisan Elektronik
Aras 1

Membaca dan menterjemah lukisan skematik


kepada lukisan bergambar

Menterjemah lukisan skematik atau bergambar


untuk membuat projek

B1
Menyatakan tentang asas elektronik
dengan memberikan tiga simbol
komponen elektronik.
B2
Menerangkan tentang asas elektronik
dengan menjelaskan tiga komponen
elektronik dari segi fungsinya.

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas elektronik
dengan menterjemah semua
komponen1 dalam lukisan skematik
kepada lukisan bergambar.
Minimum empat jenis (Perintang,
suis, LED, kapasitor, transistor atau
pembaz (buzzer))
B4
secara sistematik mengikut
prosedur2.
(komponen dilukis mengikut
kedudukan dan kekutuban yang
betul)
B5
dengan daya usaha1.*
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan

Tahun Baru Cina


(19/02-20/02)
VLE FROG-NOTA
LATIHAN
ITHINK
-PETA POKOK

keselamatan diri dan alatan.


B6
dan membimbing1.
i.Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

10
11
23/03 27/03

MAC

APRIL

Penghasilan Projek
i
Alatan tangan
Aras 1

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Menyenggara alatan tangan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 - 22/3)


ITHINK
-PETA BUIH

ii

12
30/03 03/04

13
06/04 10/04

Memateri
Aras 1
Mengenal pasti kelengkapan dan bahan
pematerian
Mengenal pasti komposisi bahan pateri
Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan
selamat
iii
Membuat projek

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen seperti dalam lukisan


skematik atau bergambar

Meyemak semula kedudukan komponen


berpandukan litar skematik atau lukisan
bergambar

Memateri kaki komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan

Menguji projek yang telah siap dan membuat


kerja pembaikan jika perlu

Membersihkan dan menyimpan semua alatan


dan bahan

3. LUKISAN TEKNIK
a Alatan Lukisan Teknik
Aras 1
Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan
lukisan teknik

VLE FROG
-NOTA LATIHAN

B1
Menyatakan tentang asas lukisan teknik
dengan memberikan empat alatan
tangan lukisan teknik.
B2
Menerangkan tentang asas lukisan
teknik dengan menjelaskan empat
alatan tangan dari segi fungsinya.

14
13/04 17/04

b Jenis Garisan
Aras 1

Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan


alatan lukisan

Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga

15
20/04 24/04

a Unjuran Ortografik
Aras 1

Melukis unjuran ortografik

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas lukisan teknik
dengan melukis unjuran ortografik.

KBAT
- JELASKAN
KEPENTINGAN
PENGGUNAAN
ALATAN LUKISAN
TEKNIK.
VLE FROG
-VIDEO
-NOTA
-LATIHAN

B4
secara sistematik mengikut
prosedur1.
(kaedah dan teknik yang betul)
B5
dengan daya usaha3.
i.
Ukuran dan penyambungan
garisan objek tepat (had
terima 1mm)
ii.
Garisan binaan dan garisan
objek dilukis dengan betul.
iii.
Hasil lukisan betul dan bersih.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

MEI

16
27/04 01/05
17
04/05 08/05

Mendimensi lukisan unjuran ortografik

4. MASAKAN
a Perancangan Menu
Aras 1

Menyenaraikan faktor penting dalam merancang


menu
b Penyediaan dan Penyajian Makanan
Aras 1

Menerangkan maksud hidangan sepinggan


lengkap

Hari pekerja (01/05)


VLE FROG-KUIZ DAN
LATIHAN
Hari Wesak (03/05)
ITHINK
-PETA POKOK

18
11/05 15/05

Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap


Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur
Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan
membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap cara timur
Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan
membuat pengiraan kos minuman berkhasiat
Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan
membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap cara barat
Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan
membuat pengiraan kos minuman yang
menyegarkan

Aras 2

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap mengikut budaya setempat
c Etika Makan
Aras 1

Menerangkan etika makan

Mengenal adab dan sopan semasa makan

Mengamalkan etika makan yang sopan

B1
Meyatakan tentang masakan dengan
mengenalpasti jenis-jenis minuman.
B2
Menerangkan tentang masakan dengan
mengenal pasti bahan yang sesuai untuk
jenis minuman

VLE FROG
-NOTA
-LATIHAN
-KUIZ

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang masakan dengan
menghasilkan minuman menyegarkan /
berkhasiat.
B4
dengan mengikut prosedur3.
(urutan dan langkah kerja yang
betul)
B5
dengan daya usaha4.
i.
Menghias
ii.
Hasil kerja kemas
iii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

19
18/05 22/05
20
25/05 29/05

ULANGKAJI PPT / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS


PPT

21& 22
*Keputeraan DYMM (06/06)
5. TANAMAN HIASAN
JUN
23
15/06 19/06
a

Pemasuan Semula
Memasu semula

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6)


B1
Menyatakan tentang tanaman hiasan
dengan mengenalpasti dua cirri tanaman
hiasan dalam bekas yang perlu

KBAT
-MENGAPAKAH
PEMASUAN SEMULA

Aras 1

Mengenal pasti tujuan memasu semula

Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk


memasu semula

Menyediakan medium memasu

24
22/06 26/06

ii

Memasu semula tanaman hiasan

Penjagaan
Aras 1

Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan


semula

pemasuan semula.
B2
Menerangkan tentang tanaman hiasan
dengan menjelaskan dua ciri tanaman
hiasan dalam bekas yang perlu
pemasuan semula.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang tanaman hiasan
dengan membuat pemasuan semula
tanaman hiasan.

PERLU DIJALANKAN.
BERIKAN ALASAN
ANDA.

VLE FROG
-NOTA
- LATIHAN

B4
dengan mengikut prosedur3.
(urutan dan langkah kerja yang
betul)
B5
dengan daya usaha1.*
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.

25
29/06 03/07

6. HAIWAN KESAYANGAN

JULAI

26
06/07 10/07

a. Pengenalan
Aras 1
Menyatakan maksud haiwan kesayangan
Menyenaraikan pentingnya menjaga keselamatan
diri semasa penjagaan haiwan kesayangan
Menyenaraikan beberapa jenis penyakit yang boleh
dibawa oleh haiwan kesayangan
Menyatakan kumpulan haiwan kesayangan

b. Pemilihan haiwan kesayangan


Aras 1

Menyenaraikan kriteria pemilihan haiwan


kesayangan

Menyenaraikan sifat pemilik haiwan kesayangan


yang bertanggungjawab

Mengenal pasti dan memilih haiwan kesayangan

B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.
B1
Menyatakan tentang haiwan kesayangan
dengan memberikan tiga kumpulan
haiwan kesayangan dan tiga penyakit
biasa pada haiwan kesayangan.

B2
Menerangkan tentang haiwan
kesayangan dengan menjelaskan tiga
criteria pemilihan dan dua keperluan
asas penjagaan haiwan kesayangan.

Nuzul Al-Quran
(04/07)
KBAT
-BERIKAN NAMA
HAIWAN YANG TIDAK
SEPATUTNYA
DIJADIKAN HAIWAN
KESAYANGAN.BERIK
AN ALASAN ANDA
KBAT
-APAKAH TINDAKAN
JIKA HAIWAN
KESAYANGAN ANDA
HILANG.

27
13/07 17/07

yang hendak dipelihara


c. Perumahan
Aras 1

Mengenal pasti peralatan yang diperlukan dalam


perumahan haiwan kesayangan

Menyediakan perumahan mengikut haiwan


kesayangan yang dipilih
Aras 2

Mereka bentuk dan membina perumahan/ sangkar


haiwan kesayangan

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang haiwan kesayangan
dengan menyediakan perumahan untuk
sejenis haiwan yang dipilih.
B4
mengikut prosedur4.
i.
Perumahan sesuai dengan
haiwan
ii.
Kaedah penjagaan haiwan
yang betul

Hari Raya Puasa


(17/07 -18/07)

B5
dengan daya usaha5.
i.
Menambahkan aksesori yang
sesuai dalam perumahan.
ii.
Mengamalkan peraturan
keseamatan diri dan haiwan
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

28
20/07 24/07

29

d. Penjagaan
Aras 1
Mengenal pasti keperluan asas penjagaan haiwan
kesayangan
Mengenal pasti jenis makanan haiwan kesayangan
Melakukan aktiviti penjagaan haiwan kesayangan
mengikut jadual
Mengenal pasti simptom haiwan kesayangan yang
berpenyakit
Menyenaraikan penyakit biasa pada haiwan
kesayangan

VLE FROG
-NOTA
-LATIHAN

Aras 2
Merawat haiwan yang berpenyakit

e. Kebajikan Haiwan
Aras 1

Mengamalkan sikap yang baik terhadap haiwan


kesayangan

Melatih haiwan kesayangan


7. TERNAKAN IKAN AIR TAWAR

KBAT

27/07 31/07

Pengenalan
Aras 1

Menyatakan maksud ternakan ikan air tawar

Menyatakan kepentingan menternak ikan air tawar

Menyenaraikan beberapa jenis ikan air tawar yang


biasa diternak

30
03/08 07/08

b.

31
10/08 14/08

c.

Sistem penternakan
Aras 1

Menyenaraikan sistem penternakan ikan air tawar

Memilih sistem ternakan ikan air tawar

32
17/08 21/08
OGOS

33
24/08 28/08

-NYATAKAN IKAN AIR


TAWAR YANG TIADA
DI MALAYSIA.

a.

B1
Menyatakan tentang ternakan ikan air
tawar dengan memberikan tiga system
penternakan ikan air tawar.

Penyediaan kolam atau tangki


Aras 1
Mengenal pasti jenis kolam atau tangki untuk
ternakan ikan air tawar
Memilih kolam atau tangki untuk ternakan ikan air
tawar
Menyediakan kolam atau tangki untuk ternakan ikan
air tawar
Mengenal pasti punca air
Menyatakan kaedah memeriksa kualiti air
Melakukan rawatan air sebelum memasukan benih
ikan

KBAT
-APAKAH INDUSTRI
SELINGAN UNTUK
IKAN AIR TAWAR.

C, Penyediaan kolam atau tangki


Aras 1
Mengenal pasti jenis kolam atau tangki untuk
ternakan ikan air tawar
Memilih kolam atau tangki untuk ternakan ikan air
tawar
Menyediakan kolam atau tangki untuk ternakan ikan
air tawar
Mengenal pasti punca air
Menyatakan kaedah memeriksa kualiti air
Melakukan rawatan air sebelum memasukan benih
ikan

d. Melepaskan benih ikan ke dalam kolam atau tangki


Aras 1

Mengenal pasti kualiti benih yang hendak diternak

Mengenal pasti kadar pelepasan benih ikan untuk ke


dalam kolam atau tangki

Menyenaraikan langkah-langkah pelepasan benih


ikan ke dalam kolam atau tangki

B2
Menerangkan tentang ternakan ikan air
tawar dengan menjelaskan dua cirri bagi
satu system penternakan dan tiga
langkah pelepasan benih ikan ke dalam
tangki atau kolam.

ITHIK
-PETA POKOK

34
31/08 04/09

SEPTEMBE
R

35
07/09 11/09

e. Pengurusan Ternakan (sambungan)


Aras 1

Menukar ganti air dalam kolam atau tangki

Mengenal pasti tanda-tanda ikan yang berpenyakit

Mengenal pasti kaedah mengawal dan mencegah


penyakit ikan air tawar

36
14/09 18/09

e. Pengurusan Ternakan (sambungan)


Aras 2

Menjalankan rawatan ikan berpenyakit

37
Qurban (24/09)
SEPTEMBE
38
R
28/09 02/10

Hari Kebangsaan
(31/08)

e. Pengurusan Ternakan
Aras 1
Mengenal pasti makanan ikan
Mengenal pasti kekerapan dan kuantiti makanan
yang perlu diberi
Menyatakan kaedah pemberian makanan ikan dan
menukar ganti air dalam kolam atau tangki
Melakukan pemberian makan ikan

KBAT
-BERIKAN ALASAN
ANDA PERBEZAAN
ANTARA IKAN
HIASAN DENGAN
IKAN AIR
TAWAR,NYATAKAN
SEBAB.

Hari Malaysia
(16/09)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (19/9 - 27/9)


f. Pungutan Hasil
Aras 1
Mengenal pasti saiz, berat ikan dan tempoh btnk
ikan yang hendak di pungut
Menjalankan kerja memungut hasil
Menyatakan kaedah menyah bau lumpur atau hanyir
ikan
Menyah bau lumpur atau hanyir ikan
g. Pemasaran
Aras 1
Mengenal pasti pembeli atau pemborong
Mengred ikan
Mengenal pasti kaedah penyimpanan sementara dan
penghantaran sementara dan penghantaran ke
destinasi.
h. Pengiraan Kos
Aras 1

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang ternakan ikan air
tawar dengan memungut hasil dan
membuat pengiraan kos pengeluaran
penternakan ikan air tawar.
B4
secara sistematikmengikut
prosedur5.
i.
Mengikut tempoh matang
dan kaedah pungutan hasil
yang betul.
ii.
Butiran yang betul dalam
membuat pengiraan kos
pengeluaran.
B5
dengan daya usaha6
i.
Mengamalkan peraturan

*Hari Raya

VLE FROG
-NOTA
-LATIHAN

ii.

OKTOBER

39
05/10 09/10

Menyediakan rekod penternakan ikan air tawar


Membuat pengiraan kos penternakan ikan air tawar

keselamatan diri dan


alatan dalam memungut
hasil
Pengiraan yang tepat
dalam membuat
pengiraan kos
pengeluaran

B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

8. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


a.
Konsep keusahawanan
Aras 1

Menyatakan maksud usahawan dan keusahawanan

b.
Ciri utama usahawan
Aras 1

Mengenal pasti ciri utama usahawan

Mengenal pasti faedah menjadi usahawan


berbanding dengan kerjaya lain
Aras 2

Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri


usahawan

Mengkelaskan bidang kegiatan yang diceburi oleh


usahawan
c. Usahawan dalam negeri
Aras 1

Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor


kejayaannya
d. Peranan agensi dalam membantu usahawan
Aras 1

Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang


membantu usahawan
Mengenal pasti jenis bantuan dan kemudahan yang
disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

KBAT
-SIAPAKAH ORANG
TERKAYA DI MALAYSIA?.

B1
Menyatakan tentang asas keusahawanan
dengan mengenalpasti cirri usahawan.
B2
Menerangkan tentang asas
keusahawanan dengan menjelaskan cirri
usahawan.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan mengenalpasti kelebihan
menjadi usahawan berbanding makan
gaji.
B4
Mengaplikasikan pngetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan mengenalpasti kelebihan
menjadi usahawan berbanding makan
gaji dan bidang kegiatan usahawan
B5
Mengaplikasikan pngetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan membuat perkaitan kerjaya
yang ingin murid ceburi dengan

VLE FROG
-NOTA
-LATIHAN
-KUIZ
KBAT
-MENGAPAKAH AGENSI
KERAJAAN PENTING
DALAM MEMBANTU
KEJAYAAN SESEORANG
USAHAWAN.
-

bidang keusahawanan.
B6
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan membanding diri dengan
cirri usahawan.

40
12/10 16/10

Awal Muharram (14/10)


ULANGKAJI

41
PAT
19/10 23/10
42
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
26/10 30/10
43
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
02/11 06/11
NOVEMBE
44
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
R
09/11 13/11
45
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
16/11 20/11
CUTI AKHIR TAHUN (21/11/2015 03/01/2016) *Maulidurrasul (24/12), Krismas (25/12)
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = 85 hari
Disediakan oleh:
__________________________
(EN. MUHAMAD SAIFULLAH BIN RAMLI)
NORIZAH BINTI NORDIN)
GURU MATA PELAJARAN KHB-PERTANIAN
PENGETUA
SMK TAMAN SELAYANG
TAMAN SELAYANG

Disemak Oleh:
________________________
(PN. RASIDAH BINTI MOHD ADNAN )

Deepavali (10/11)
HARI GANTI

Disahkan oleh :
_____________________
(PN.

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN


SMK TAMAN SELAYANG

SMK