Anda di halaman 1dari 2

Sekularisme

Istilah sekularisme berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum yang


membawa maksud zaman sekarang (this present age) atau generasi
sekarang (this present generation).
George Jacob Holydake adalah merupakan individu pertama yang
menggunakan istilah sekularisme pada abad ke 19 untuk menyusun
semula struktur masyarakat majmuk berasaskan demokrasi dan toleransi
dimana peluang yang sama rata diberikan kepada semua tanpa mengira
kasta, kepercayaan, warna kulit, bangsa dan budaya
Konsep sebenar sekularisme ialah pegangan ini tidak boleh mengenakan
apa-apa konsep agama ke atas individu dan ianya harus menghormati
setiap agama
Adalah dipercayai bahawa penganut agama Hindu telah lebih dipengaruhi
oleh proses sekularisasi daripada mana-mana kumpulan agama lain di
India, sebabnya ialah, konsep pencemaran dan kesucian berpusat yang
sangat ketara dalam Hindu adalah sangat lemah

Respon terhadap sekularisme

Respon abad kesembilan belas kepada sekularisasi adalah wujud dalam 3


jenis
1: terdapat beberapa individu yang berhadapan dengan serangan
propaganda saintifik dan rasional yang datang dari barat dan menolak
pandangan dunia tradisional mereka
2: mengadaptasikan warisan mereka dengan cuba meminjam beberapa
idea-idea baru yang datang dari luar
3: cuba untuk menunjukkan bahawa pemikiran masyarakat India telah
lama mengandungi kesemua elemen yang diperlukan dalam terma Barat
tetapi ianya perlu dikaji dan dipertegaskan semula

Gerakan Sekularisme di India

gerakan pembaharuan yang pertama ialah Brahmo Samaj yang


ditubuhkan pada awal tahun 1850 oleh Ram Mohun Roy
Pertubuhan Brahmo Samaj ini adalah lebih sebagai ejen sekularisasi
berbanding tindak balas terhadap sekularisasi. Ram Mohun Roy adalah
merupakan seorang penyokong kuat rasionalisme saintifik dan reformasi
sosial dan sering digambarkan sebagai Bapa India Moden
Jenis tindak balas kepada sekularisasi disifatkan dengan penolakan tradisi
adalah hampir jelas bagi sebahagian abad ke 19. Tetapi tidak ada
kumpulan yang menolak agama ditubuhkan sehinggalah pada abad ke 20
oleh M.N Roy dan Jawaharlal Nehru

Arya Sanaj telah ditubuhkan pada tahun 1875 oleh Dayananda Sarasvati,
gerakan ini percaya bahawa vedas adalah merupakan sumber tertinggi
pengetahuan dan etika dalam dunia
Arya Sanaj ditubuh untukmenunjukkan bahawa pemikiran masyarakat
india telah lama mengandungi kesemua elemen yang diperlukan dalam
terma Barat tetapi ianya perlu dikaji dan dipertegaskan semula
Namanya menunjukkan niat gerakan tersebut yang memfokuskan
terhadap pemulihan agama Vedik Aryan dan menolak kesemua
perkembangan yang selepasnya, gerakan ini mempercayai bahawa Hindu
memerlukan reformasi dan pembaharuan tetapi inspirasi bagi
pembaharuan itu boleh didapati di dalam rayuan kepada tradisi Vedik
Respon kepada Sekularisme iaitu mengadaptasikan warisan mereka
dengan cuba meminjam beberapa idea-idea baru yang datang dari luar
dapat dilihat melalui reformasi yang dilakukan oleh saint Ramakrishna dan
pengikutnya Vivekananda
Vivekananda juga percaya bahawa pandangan asas pemikiran Barat
adalah dijangkakan dalam kitab-kitab Vedik, tetapi dia juga menggunakan
pelbagai konsep Barat untuk membangunkan ideanya sendiri

Kesan Sekularisme

menghapuskan amalan sati dan pembunuhan bayi perempuan


British meluluskan Akta XVIII pada tahun 1829 yang menyatakan bahawa
amalan sati adalah salah di sisi undang-undang dan sesiapa yang
melakukannya akan dihukum 2: mengadaptasikan warisan mereka dengan
cuba meminjam beberapa idea-idea baru yang datang dari luar
reformasi sosial seperti menghapuskan perkahwinan kanak-kanak untuk
mengurangkan bilangan janda, membenarkan perkahwinan dengan
berasaskan pilihan dan bukannya perancangan, dan menggalakkan
pendidikan untuk kedua-dua lelaki dan perempuan

membawa kepada pentafsiran semula ayat yang mengikut kesedaran moden

Anda mungkin juga menyukai