Anda di halaman 1dari 19

APLIKASI TEORI AUSUBEL DALAM PENGAJARAN SAINS

Pengajaran secara ekspositori


-Penerangan bahan pembelajaran oleh
guru dalam bentuk fakta secara tersusun
dan dijelaskan secara tersusun

APLIKASI TEORI AUSUBEL


DALAM PENGAJARAN SAINS

Pembelajaran

berkembang secara

deduktif
Prinsip

Contoh

GURU

MEMBERI PENERANGAN
TERLEBIH DAHULU DAN PELAJAR :

MENDENGAR
MEMAHAMI
MENGINGAT
MEREKOD

DENGAN TELITI

Pengenalan dan
penerangan isi
pelajaran

Pelajar-pelajar
mengingat dan merekod
isi penting

Pelajar-pelajar
mendengar

MODEL EKSPOSITORI

MENEKANKAN:
PENYAMPAIAN

SECARA
LANGSUNG KEPADA MURID-MURID
DI DALAM KELAS

BOLEH DIJALANKAN MELALUI:


PENERANGAN
BERCERITA
DEMONSTRASI

IMPLIKASI MODEL
PENGAJARAN EKSPOSITORI

Sesuai digunakan untuk mengajar konsep


dan kemahiran sesuatu pelajaran dalam
peringkat perkembangan

KEBAIKAN
Dapat menjimatkan masa ketika
menyampaikan pelajaran kerana dengan kaedah
ini guru dapat terus menyampaikan semua
maklumat dalam masa yang singkat

Kaedah

paling berkesan dalam penyampaian


kemahiran, konsep, dan prinsip sains.
Pengelola Awal untuk memperkenalkan
suatu pelajaran baru

MODEL RESEPSI

1. Pengetahuan sedia ada


dalam struktur kognitif
pelajar harus digunakan
untuk mengaitkannya
dengan pelajar baru

Kaitkan

konsep yang telah dipelajari


dengan konsep baru

Menggunakan

penyusunan awal :Mengingat konsep yang telah


dipelajari dan mengaitkannya dengan
konsep baru yang dipelajari

Satu

proses belajar
yang mempunyai
Pembelajaran
Bermakna
persediaan sendiri dan mempunyai
tujuan atau objektif tertentu.

Faktor Pengganggu
Pembelajaran bermakna:
Pertama
-

Peringkat perkembangan kognitif


pelajar masih rendah untuk
memahami konsep yang lebih
kompleks.

Kedua

Kekurangan motivasi yang dapat mendorong


pelajar supaya belajar konsep dengan cara
yang bermakna.

Ketiga

Strategi pembelajaran seperti menghafal teori,


definisi dan langkah-langkah penyelesaian
masalah akan menggalakkan pembelajaran
hafalan yang tidak bermakna

RUMUSAN
TEORI

Ausubel adalah satu kaedah


penyampaian pengajaran yang
dirancang kan secara logik dan
sistematik kepada pelajar : pelajar
mengintegrasikan ilmu pemgetahuan
sedia ada dengan menggunakan bahan
pelajaran baru dengan inisiatif sendiri.

Anda mungkin juga menyukai