Anda di halaman 1dari 3

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG


BANDAR INDERA MAHKOTA
25604 KUANTAN
PENILAIAN KEMAJUAN MURID DALAM PROGRAM TRANSISI
NAMA SEKOLAH

: .

NAMA GURU KELAS : ..


NAMA KELAS

: ..

BIL. MURID DI DALAM KELAS : L = ......................... P = . JUMLAH = .


PENGALAMAN MENGAJAR

: TAHUN

NAMA MURID
PENGALAMAN PRASEKOLAH

Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :


5
4
3
2
1
Bil
1

:
:
:
:
:

Sangat Memuaskan
Memuaskan
Sederhana
Kurang Memuaskan
Sangat Tidak Memuaskan

Perkara
Penyesuaian diri dengan :
kawan-kawan

guru / kakitangan

persekitaran di dalam kelas

Minat terhadap aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Penguasaan kemahiran :
Pratulisan

Prabacaan

Pranombor

Mewarna

Skala Keberkesanan
5

Catatan

Bil
4

Perkara

Skala Keberkesanan

Kemahiran Interpersonal :

berinteraksi

menyanyi

Murid mempunyai keyakinan diri

Pemupukan nilai murni

Kemajuan Murid dalam Pendekatan Tematik

Catatan

Mengambil bahagian secara aktif

Berani mencuba sesuatu

Menunjukkan minat ingin tahu

Mampu mencari maklumat sendiri

Penerokaan melalui deria

Perkembangan Sosio-Emosi

Bertanggungjawab atas tingkah laku


sendiri

Bekerjasama dalam penyelesaian


masalah

Mampu menghadapi konflik


kehidupan harian yang mudah

Mampu membuat keputusan sendiri

Sentiasa nampak ceria dan gembira

Perkembangan Kemahiran Berfikir

10

Perkembangan Kemahiran Berkomunikasi

11

Menjalankan kerja dan tugasan dengan cara


sistematik dan terancang

ULASAN GURU

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________
Tanda tangan dan nama guru kelas

Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai