Anda di halaman 1dari 42

KERTAS KERJA

1.0

TAJUK PROGRAM

1.1

Sukan Tahunan peringkat sekolah.

2.0

TUJUAN PROGRAM

2.1
Kertas kerja ini disediakan dengan tujuan untuk memohon
kebenaran dari pihak pentadbiran Sekolah jenis kebangsaan Tamil Sepang.
khususnya dari Guru Besar bagi menjalankan Sukan Tahunan peringkat
sekolah , SJK Tamil Sepang . Selain itu, kertas kerja ini juga bertujuan
untuk mendapatkan kelulusan permohonan peruntukan kewangan bagi
membiayai kos perbelanjaan program.

2.2
Suakn Tahunan peringkat sekolah ini lebih menjurus kepada
usaha memupuk minat murid terhadap bidang sukan.

3.0

LATAR BELAKANG PROGRAM

3.1
Unit Kokurikulum SJK Tamil Sepang dengan kerjasama Bahagian
Hal Ehwal Murid dan unit Kurikulum mempunyai tanggungjawab untuk
melaksanakan pelbagai program berkaitan dengan perkembangan
kokurikulum murid sama ada melalui kegiatan di dalam atau di luar bilik
darjah.

3.2
Semua aktiviti dan kegiatan yang dirancang akan memberi
tumpuan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan: ke arah
melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek.

3.3
Kejohanan sukan kali ini merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan motivasi murid di samping mempraktikkan ilmu yang
dipelajari di sekolah dengan harapan semoga murid mempunyai akhlak
yang terpuji dan semangat yang kental.
3.4
Program yang sedang dirancang juga mempunyai matlamat ke
arah pengisian jasmani dan rohani ke arah perkembangan minda muridmurid bukan sahaja sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan

UPSR, tetapi juga kekuatan mental bagi tempoh jangka panjang di dalam
menghadapi realiti kehidupan yang serba mencabar.
3.5
Pelbagai usaha telah, sedang dan akan dirancang oleh unit
Kokurikulum Sekolah jenis Kebangsaan Tamil Sepang untuk mencapai
matlamat ini dan program kali ini memberi tumpuan ke arah
perkembangan minda yang matang.

4.0

OBJEKTIF PROGRAM

4.1
MEMBIMBING murid supaya mengetahui tanggungjawab sebagai
warganegara Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap
kecemerlangan pendidikan sukan selaras dengan Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan dan juga 1murid 1 sukan.

4.2
MEMUPUK semangat ke arah menghayati kepentingan kesihatan
diri di dalam kehidupan sejagat, tabah serta unggul dari aspek jasmani,
emosi, rohani dan intelek.

4.3
MEMPERKUKUHKAN ilmu, kasih sayang, nilai murni, pengalaman,
pengetahuan, perpaduan dan semangat jati diri di kalangan murid
seterusnya menerapkan kecintaan dan kepentingan ilmu dalam diri,
keluarga dan segenap lapisan masyarakat.

4.4
MENGETAHUI sumbangan yang dapat diberikan oleh setiap murid
dan bersedia memberi tumpuan kepada pencapaian pendidikan serta
menyumbang bakti kepada masayarakat demi faedah ke arah
pembangunan negara.

5.0

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

5.1

Sukan Tahunan peringkat sekolah

5.2
Perlaksanaan sukan tahunan peringkat sekolah ini akan
melibatkan kerjasama erat di semua peringkat sama ada Guru Besar dan
semua Guru Penolong Kanan di pihak pentadbir sekolah, AJK Persatuan
Ibubapa dan Guru, Ketua Kampung dan penduduk Sekitar , guru-guru dan
pekerja am serta murid-murid bagi memastikan kelicinan perjalanan
program.
5.3

Pelan Operasi. (Lampiran)

6.0

PERINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM

6.1
Sukan Tahunan peringkat sekolah ini dijangka akan dilaksanakan
pada 24 Jun 2012 setelah menjalankan mesyuarat bersama pihak
pengurusan sekolah.

7.0

SASARAN

7.1
Semua warga SJK Tamil Sepang, ibu bapa dan penjaga murid,
serta masyarakat sekitar Sepang, supaya dapat memanfaatkan suasana
yang ingin diwujudkan bagi membantu meningkatkan semangat
setiakawan dan kesukanan.

8.0

ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM

8.1

( Lampiran )

9.0

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM

9.1
Pengerusi dan semua AJK Pelaksana bertanggungjawab untuk
memantau dan mengendalikan perkara yang berkaitan dengan
pelaksanaan aktiviti dan keselamatan.

9.2
Para AJK PIBG yang mempunyai kelapangan juga dialu-alukan
untuk menjadi pegawai kejohanan, menyumbangkan idea, kepakaran dan
meluangkan masa untuk menjayakan program.

9.3

Senarai AJK Pelaksana : ( Lampiran )

10.

MEMOHON KELULUSAN MELAKSANAKAN PROGRAM

semua Ahli Jawatankuasa Pelaksana Acara sukan tahunan


peringkat sekolah, SJK Tamil Sepang memohon kepada Guru Besar
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sepang untuk meluluskan program
tersebut.

Disahkan Oleh :

(En. S.Vasu )
GPK Kokurikulum
Pengerusi,
Sukan tahunan peringkat sekolah
SJK Tamil Sepang

Disediakan Oleh :

(En. ASOKAN A/L PERIYASAMY )

Setiausaha Sukan
SJK Tamil Sepang

Diluluskan Oleh :

(Pn. R.Rajeswary)
Guru Besar
Penasihat,
Sukan tahunan peringkat sekolah
SJK Tamil Sepang

Diluluskan Oleh :

(En. Rammish a/l Kandiah)


YDP PIBG
SJK Tamil Sepang

Lampiran 1
ANGGARAN KASAR PERBELANJAAN SUKAN TAHUNAN
SEK JEN KEB TAMIL SEPANG KALI KE 20

Hadiah Sukaneka

RM 4872.00

Acara Padang

RM

Acara balapan

RM

252.00
288.00

Acara Tambahan

RM

520.00

Sewa Khemah

RM

600.00

Jamuan Pegawai, guru dan PIBG

RM

500.00

Minuman Murid

RM

250.00

Lain-lain Peralatan

RM

500.00

Hadiah Acara Terbuka

RM

Cenderamata VIP

146.00

RM

JUMLAH BESAR

RM

250.00

8,178.00

PERINCIAN PERBELANJAAN
14 peserta lelaki dan perempuan setiap rumah Tahun 1,2,3,4,5,6 x (4
rumah sukan)
= 300 Orang
Jumlah
300

orang

1. Hadiah Sukaneka

Tempat Pertama

RM 10 x 14 orang

= RM 140

Tempat Kedua

RM 8 x 14 orang

= RM 112

Tempat Ketiga

RM 6 x 14 orang

= RM 84

Tempat Keempat RM 5 x 14 orang

= RM 70

Jumlah = RM 406 (L)+(P)

1.1

Acara Sukaneka

= RM 406

Tahun 1 (L) dan (P)


RM812

= RM 406

+ RM406

Tahun 2 (L) dan (P)


RM812

= RM 406 + RM406

Tahun 3 (L) dan (P)


RM812

= RM 406

+ RM406

Tahun 4 (L) dan (P)


RM812

= RM 406

+ RM406

Tahun 5 (L) dan (P)


RM812

= RM 406

+ RM406

Tahun 6 (L) dan (P)


RM812

= RM 406 + RM406

Jumlah keseluruhan =

2.

Acara Padang

2.1 .Lompat Jauh


Hadiah Tempat Pertama, Kedua Dan Ketiga x RM 6 ( Medal )
Tahun 4 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 5 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 6 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Jumlah

= 18x RM 6 = RM 108

2.2 Lontar Peluru


Hadiah Tempat Pertama, Kedua Dan Ketiga x RM 6( Medal )
Tahun 3 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 4 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 5 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 6 (L)&(P) = 6 x RM 6 = RM 36
Jumlah

= 24 x RM 6 = RM 144

RM 4,872

Jumlah Besar : RM 252.00

Acara Balapan

Hadiah Tempat Pertama, Kedua Dan Ketiga x RM 5 ( Medal )

3.1

Larian Terus

Tahun 1 (L)&(P) 50 M = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 2 (L)&(P) 70 M = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 3 (L)&(P) 100 M= 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 4 (L)&(P) 100 M = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 5 (L)&(P) 100 M = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 6 (L)&(P) 100 M = 6 x RM 6 = RM 36

Jumlah

=36 x RM 6 = RM 216

3.2 Larian 200 Meter


Tahun 5 (L)&(P) 200 M = 6 x RM 6 = RM 36
Tahun 6 (L)&(P) 200 M = 6 x RM 6 = RM 36

Jumlah

= 12 x RM 6 =RM 72

Jumlah Besar : RM 288.00

ACARA TAMBAHAN

3.1 Pertandingan Kawad (Tambahan) (Rumah Sukan)

Hadiah Pertama
Piala Pusingan 1 x RM 70 = RM 70
Hamper 1 x RM 60 = RM 60

Jumlah 2 x RM 130 = RM 260.00

3.2 Pertandingan Hiasan Rumah Sukan


Hadiah Pertama
Piala Pusingan 1 x RM 70 = RM 70
Hamper 1 x RM 60 = RM 60
Jumlah 2 x RM 130 = RM 260.00

Jumlah Besar : RM 520.00

Sewa Khemah

6 x RM 100 = RM 600.00

Makanan/Minuman Pegawai Guru dan PIBG


50 orang x RM 5 = RM 250.00
Jamuan VIP
Jumlah

= RM 250.00
= RM500 .00

Makanan dan Minuman murid :

Minuman = RM 250.00

Sukaneka Ibubapa

7.1 Hadiah

Tarik Tali (Pertama: RM7 x 8 = RM56 dan kedua: RM5 x 8 = RM40) = RM


96
Bawa Telur dengan Sudu (Pertama: RM7 x 4 = RM28 dan Kedua: RM5 x 4
= RM48)=RM48
Bowling Padang ( Buah Kelapa) = ( Pertama RM7 x 4=RM28 dan Kedua
RM5 x 4 = RM20=RM48

7.2 Peralatan:

Reben, telur dan sudu plastik = RM25.00

Jumlah kos = RM 217.00

8. Cenderamata Perasmi
5

x RM 50.00

= RM250.00

9. Lain-lain/ Peralatan dll

= RM 500.00

Tali Pengukur dan Talia Rapia


First Aids Kit
Cat, Berus, Minyak Hitam,
Kain ( Bendera Rumah), Kayu,Banner

JAWATANKUASA INDUK

Penasihat
Besar )

Pn Rajeswary a/p Raman Pillai (Guru

En. Rammish a/l Kandiah (YDP PIBG)

Pengerusi

En.S. Vasu ( GPK Kokurikulum)

Naib Pengerusi

Pn R. Kamaladhevi ( GPK Pentadbiran)

Pn. D. Ponnamah ( GPK HEM )

Penyelaras

En. P. Asokan

Setiausaha

En. P.Asokan

Bendahari

Pn. R. Patmavathy

Ahli Jawatankuasa

En. L. Vadivelan - Persiapan Padang

En. P.Muniandy - Peralatan

En. Azlan Mohd Haron

Pn. S. Janaki - Hadiah dan Sijil

Pn. M. Saratha - Jamuan

En. Azlan b Mohd Harun- Siaraya

Cik. N.Puniathevi - Persembahan

Cik .N.Puniathevi - Buku Aturcara

Cik.R. Gomathy Dokumentasi

Pn. V.Indrarani Perbarisan

En. M. Vikneshwaran- Pegawai Acara Padang

En. Pegawai Acara Sukaneka/balapan

En .P.Asokan- Statistik

Pn. A.Diana Doris- Penyelaras Peserta

Pn. Rajesh - Kebersihan

Pn. D. Ponnamah - Penyelia Acara ibubapa

Pn.R. Kamaladhevi

- Wakil wanita /Ibu

JAWATANKUASA PELAKSANA

BIL
BIDANG TUGAS
NAMA GURU
DISKRIPSI TUGAS
1
Persiapan Padang

En.L. Vadivelan (K)


Semua Guru Lelaki
En. P.Asokan (Teknik)
En. ................................................. (PIBG)
En. ................................................. (PIBG)

Persediaan padang, khemah peserta dan pegawai kejohanan

Menyediakan pentas menerima hadiah

Bertanggungjawab dengan hiasan khemah utama

6 unit khemah

2
Peralatan
En.P.Muniandy (K)
En. .. (PIBG)
En. (PIBG)
Bekas murid

Persediaan peralatan sukaneka, acara balapan, Acara Padang dan


peralatan yang dirasakan perlu. Menyimpan semula peralatan selepas
sukan
3
Hadiah & Sijil
Cenderamata VIP
Pn. K. Tamilselvi (K)
Pn. S. Nganasawandri
Pn. S. Janaki

Menyediakan senarai hadiah dan


cenderamata

Menyusun hadiah, piala pusingan dan cenderamata.

Menghias meja hadiah

Melatih pembantu untuk upacara penyampaian hadiah.

Menyediakan senarai pemenang hadiah.

4
Jamuan
Pn. M. Saratha (K)
Pn. S. Tamilarasi

Pn. B. Malarkody

Memastikan makanan dan minuman mencukupi untuk VIP dan guru

Bertanggungjawab hiasan bilik jamuan VIP & Guru

5
Siaraya
En M.Kaliappan (K)

Menyediakan kemudahan alatan siaraya

Memastikan pembesar suara boleh digunakan

Persembahan
JIMRAMA

Pn.k.Chandralegah (K)

Cik.N.Punithevi

Melatih murid-murid untuk persembahan pembukaan hari Sukan

7
Buku Aturcara
Cik.N.Puniathevi

Menyediakan buku program/cenderamata

Mengedarkan buku program kepada setiap guru dan tetamu.

Menyediakan kain rentang kejohanan

Menyediakan senarai nama peserta

8
Dokumentasi
Cik. R.Gomathy (K)
Pn. P.Geetha

Menyediakan laporan susulan tentang keseluruhan program

Fotograf

9
Perbarisan
Pn.V.Indrarani ( K )
Pn.P.Gunavathi
Pn.M.Punita
Pn.J. Ranjenie

Bertanggungjawab menentukan tempat masuk,keluar dan lintas


hormat platun-platun
-

Rehearsal

10
Pengacara Majlis
Pn.R.Patmawathy

Menyediakan skrip mengikut susunan aturcara dan program

Menyediakan teks ucapan GB, perasmi dan penutup

Mengumumkan pemenang bagi upacara penyampaian hadiah

11
Pegawai
Acara Padang
Pegawai jemputan

Mengadili pertandingan, mencatat pemenang, menghantar


keputusan kepada pencatat

12
Pegawai Acara Sukaneka / Balapan

Pegawai jemputan

Mengadili pertandingan, mencatat pemenang, menghantar


keputusan kepada pencatat

13
Statistik
En. P.Asokan

Menyelia papan markah (Score board)

Mengira jumlah markah yang diperolehi daripada


pengacara/pencatat
-

Menyelia markah dari sukantara

14
Penyelaras Peserta
Pn. A. Diana Doris
Pn. N.Gomathy

Menyemak kehadiran dan kesediaan peserta-peserta yang


bertanding.
Mengumpulkan pemenang hadiah untuk upacara penyampaian
hadiah
-

Mengawal peserta supaya sentiasa bersedia

15
Pelepas
Pegawai jemputan
-

Pelepas acara Balapan dan Sukaneka

17
Kebersihan
Pekerja Am Sekolah
-

Memastikan kebersihan di kawasan sekolah selepas kejohanan:

Mengemas kerusi-meja, khemah, peralatan-peralatan

18
Keselamatan
Ahli PIBG

Bertanggungjawab terhadap keselamatan kawasan pertandingan


sewaktu kejohanan

19

Penyelia Acara Sukaneka

Pra Sekolah : Pn.J.Punita


: Pn. Noorhazlinda
Tahun 1 : Pn. N.Revathy
: Pn.J.Ranjenie
Tahun 2 : Pn.V.Indrarani
: Pn. N. Puniathevi
Tahun 3 : Pn.P.Geetha
: Pn K. Chandrlegah
Tahun 4 : Pn. S.Janaki
: Cik. R.Gomathy
Tahun 5 : Pn. R.Patmawathy
: Pn. N.Gomathy
Tahun 6 : Pn.S.Nganasawandri
: Pn. S.Tamilarasi

Mengadili pertandingan, mencatat pemenang, menghantar


keputusan kepada pencatat

20
Penyelia Acara Ibubapa
Pn. D. Ponnamah
Pn. R. Kamaladhevi

Menyediakan Segala peralatan yang diperlukan untuk acara


sukaneka

Mengadili pertandingan, mencatat pemenang, menghantar


keputusan kepada pencatat

22
Kecemasan
Pn. Revathy
-

Memastikan tindakan dan rawatan sekiranya berlaku kecemasan

PENGURUS PESERTA
BIL
RUMAH SUKAN
NAMA GURU
1
( MERAH )
Pn. S. Janaki ( K ) , Pn. P.Gunavathi, En.Azlan, Pn.A.Diana, Pn.N.Gomathy,
Pn.Salma
.
2
( HIJAU )
Pn.S. Nganasawandri ( K ), Pn.N.Revathy, Pn.R.Patmawaty, Pn.M.Punita,
En.M.Kaliappan
3
( KUNING )
Pn. M.Saratha ( K ),En.P.Muniandy, Pn. J.Ranjenie, Pn.K.Chandralegah,
Cik.N.Puniathevi
4
( BIRU )
Pn. S. Tamilarasi ( K ), Pn.K.Tamilselvi, Cik.R.Gomathy, Pn.V.Indrarani,
En.L>Vadivelan

ACARA PADANG

BIL

ACARA

PENGLIBATAN

JUMLAH PESERTA

LOMPAT JAUH

TAHUN 4 , 5 , 6 (L&P)

2 PESERTA
SETIAP RUMAH

LONTAR PELURU

TAHUN 4 , 5 , 6(L&P)

2 PESERTA
SETIAP RUMAH
3

LOMPAT TINGGI

TAHUN 4 , 5 , 6(L&P)

2 PESERTA
SETIAP RUMAH

ACARA BALAPAN

BIL

ACARA

PENGLIBATAN

JUMLAH PESERTA
1
LARIAN TERUS
50 M

70 M

100 M

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3,4,5,6(L & P)

2 PESERTA
SETIAP RUMAH

ACARA SUKAN TAHUNAN 2012


BIL
ACARA
BIL
ACARA
1
TAHUN 1 BAWA BOLA PINGPONG DALAM SUDU
21
TAHUN 6 ( PEREMPUAN ) LOMPAT JAUH
2
TAHUN 2 TARIK BOLA DENGAN GELUNG
22
TAHUN 1 50 M ( LELAKI )

3
TAHUN 3 ULAT BULU
23
TAHUN 1 50 M ( PEREMPUAN )
4
TAHUN 4 TOLAK BOLA DENGAN KAYU HOKI
24
TAHUN 2 70M ( LELAKI )
5
TAHUN 5 KING KONG DAN BOLANYA
25
TAHUN 2 70M ( PEREMPUAN)
6
TAHUN 6 RANGKAIAN
26
TAHUN 3 100M ( LELAKI )
7
TAHUN 3 ( LELAKI ) LONTAR PELURU
27
TAHUN 3 100M ( PEREMPUAN )
8
TAHUN 3 ( PEREMPUAN ) LONTAR PELURU
28
TAHUN 4 100M ( LELAKI )
9
TAHUN 4 ( LELAKI ) LONTAR PELURU
29
TAHUN 4 100M ( PEREMPUAN )

10
TAHUN 4( PEREMPUAN ) LONTAR PELURU
30
TAHUN 5 100M ( LELAKI )
11
TAHUN 5 ( LELAKI ) LONTAR PELURU
31
TAHUN 5 100M ( PEREMPUAN )
12
TAHUN 5( PEREMPUAN ) LONTAR PELURU
32
TAHUN 6 100M ( LELAKI )
13
TAHUN 6 ( LELAKI ) LONTAR PELURU
33
TAHUN 6 100M ( PEREMPUAN )
14
TAHUN 6( PEREMPUAN ) LONTAR PELURU
34
PUKUL AIR (BELIA)
15
TAHUN 4 ( LELAKI ) LOMPAT JAUH
35
TARIK TALI (LELAKI)
16
TAHUN 4 ( PEREMPUAN ) LOMPAT JAUH
36
JALAN ATAS BATA (LELAKI)

17
TAHUN 5 ( LELAKI ) LOMPAT JAUH
37
ANYAMAN KETUPAT (PEREMPUAN)
18
TAHUN 5 ( PEREMPUAN ) LOMPAT JAUH
38
BAWA TELUR DALAM SUDU (P)
19
TAHUN 6 ( LELAKI ) LOMPAT JAUH
39
HIASAN RUMAH SUKAN/PERBARISAN
20
ACARA KEPIT BOLA PRA SEKOLAH
40
BOWLING PADANG( LELAKI)

ATURCARA KEJOHANAN

Lampiran 2
Pelan Operasi
Jadual Pelaksanaan Kejohanan Sukan Tahunan Kali ke 20
Tarikh
Hari
Aktiviti
Masa
Tindakan

23 Mei 2012

Rabu
Mesyuarat AJK Sukan Tahunan Kali ke 20(1)

1.35 tghr
PK Kokurikulum/ SU Sukan
25 Mei 2012
Jumaat
Mesyuarat Agung Rumah Sukan
PIBG
12.45 tghr
PIBG

11 Jun 2012
Isnin
Latihan pemilihan peserta
(AcaraSukaneka,Padang,Balapan)
8.00 pagi
Semua murid dan Guru

14 Jun 2012
Khamis
Latihan
( Acara Sukaneka,Padang,Balapan dan Perbarisan)

8.00 pagi
Semua murid dan Guru

19 Jun 2012
Selasa
Pertandingan Acara Padang
( Lontar Peluru dan Lompat Jauh)

Mesyuarat AJK Pelaksana


8.00 pagi
Semua Guru dan Murid
Semua AJK Pelaksana
22 Jun 2012
Jumaat
Latihan Akhir

Mesyuarat AJK Pelaksana


8.00 pagi
Semua Guru dan Murid
Ketua AJK Pelaksana

28 Jun 2011

Rabu
Mesyuarat Post Mortem Sukan Tahunan kali ke 20

1.35 thgr
Semua Guru

KERTAS KERJA
SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN

20.07.2012 15.09.2012
ANJURAN

SJK(T) SEPANG,
43900 SEPANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.

1.0 PENGENALAN

Aktiviti Ko-Kurikulum merupakan salah satu elemen penting dalam


melengkapkan lagi kecemerlangan menyeluruh setiap murid. Bagi
memenuhi keperluan ini, maka unit Ko-Kurikulum SJK(T) Sepang, dengan
kerjasama pihak pengurusan sekolah; akan melaksanakan Program
Kemerdekaan 2012. Program ini bertujuan memupuk semangat cintakan
tanahair, mengasah dan menonjolkan bakat dan juga diharap dapat
mengeratkan silaturahim di kalangan murid dan juga guru-guru.

2.0 RASIONAL
Sambutan Malaysia Merdeka 51 Tahun disambut pada 31 Ogos 1957
setelahmendapat kemerdekaan daripadapenjajah Britishpada31 Ogos
1957. Sambutan ini bukan hanya diadakan pada hari tersebut tetapi juga
sepanjang tahun.Semenanjung Tanah Melayumerdeka pada 31 Ogos 1957.
Sementara Sabah dan Sarawakmerdeka melalui Malaysia pada16
September 1963. Namun 31 Ogos 1957 dikira sebagai tarikh rasmi negara
Malaysia merdeka.Laungan keramat Merdeka ! Merdeka ! Merdeka! oleh
Tunku Abdul Rahman sememangnya memberi semangat yang mendalam

kepada seluruh rakyat ketika itu.Namun setelah 51 tahun negara merdeka,


sambutan yang diadakan semakin jauhterpesong .
Sajian hiburan dan keseronokan yang keterlaluan jelas sekali
bertentangandengan matlamat. Banyak wang yang dibazirkan dan
kesannya mungkin lebihmerosakkan sahsiah generasi muda hari ini.
Apakah dengan menyediakan hiburan demihiburan kepada generasi muda
hari ini, jiwa mereka itu terdidik ke arah kebaikantermasuk mencintai
negara?Ingatlah, ada negara yang lebih lama menikmati kemerdekaan
daripada Malaysia,akhirnya dijajah semula dan hancur akibat kelalaian
serta kealpaan rakyat danpemimpin. Seperkara lagi, dalam memahami erti
perjuangan menuntut kemerdekaan,saban tahun kita hanya dipaparkan
dengan nama-nama seperti Tunku Abdul Rahman,Tun Razak serta lain-lain
tokoh yang seangkatan dengannya. Apakah kita melupai perjuangan Mat
Kilau, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Datuk Maharajalela, Tok Janggut,Abdul
Rahman Limbong serta ramai lagi pahlawan Melayu terdahulu?

Berdasarkan kepada pernyataan di atas, maka usaha pihak sekolah


menganjurkan program ini adalah amat tepat sekali sebagai salah satu
cara untuk menarik minat golongan pelajar ke arah mengenali seterusnya
menghayati nilai-nilai yang sepatutnya diamalkan bagi bangsa yang
merdeka. Program ini diyakini sekurang-kurangnya dapat memberi
pendedahanawal kepada para pelajar bagaimana cara yang betul dan
yang benar untuk menyambutseterusnya menghayati Hari Kemerdekaan
negara kita tanpa melakukan banyak perkarayang tidak sepatutnya
dilakukan.

3.0 OBJEKTIF DAN MATLAMAT

Sambutan bulan kemerdekaan yang setiap tahun diadakan di sekolah


merupakan salah satu daripada pengisian wajar hanya mengenang dan
menghargai Negara Malaysia. Disamping juga, sambutan ini bermatlamat
untuk;
Membantu semua murid mengenali Hari Kemerdekaan.

Melahirkan golongan murid bersemangat tinggi yang mampu


menempuh setiap
cabaran yang mereka hadapi demi mempertahankan kemerdekaan
Negara.

Memberi pendedahan mengenai kepahitan yang dialami sebelum


kemerdekaan.

Melahirkan murid yang berdisiplin, bermoral dan bertanggungjawab.

Menyedarkan para murid mengenai betapa pentingnya tokoh-tokoh


Negara kita.

Membentuk murid yang berkelakuan positif terhadap pelajaran, demi


mempertingkatkan pemahaman lebih mendalam dalam bidang
akademik di sekolah.
Membentuk murid yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran
sosial, dan
membantu menjalankan aktiviti-aktiviti ke arah kemajuan Negara.

4.0 KUMPULAN SASARAN

Semua murid sekolah.

5.0 JADUAL AKTIVITI

Sila rujuk Lampiran A

6.0 AHLI JAWATANKUASA

Sila rujuk Lampiran B

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Sila rujuk Lampiran C

8.0 PENUTUP
Sesungguhnya program ini merupakan aktiviti yang amat berguna dan
penting untuk meningkatkan kesedaran kemerdekaan di kalangan murid
sekolah. Aktiviti ini juga secara tidak langsung meningkatkan taraf
pendidikan dan pemahaman mengenai sambutan hari kemerdekaan.

LAMPIRAN A
TARIKH
AKTIVITI
GURU

Mengikat bendera

En.Vasu dan pekerja sekolah

Hari Pelancaran
Cik.Puniathevi
En.Azlan

- Pertandingan Mewarna
(Jalur Gemilang dan Bunga Raya)
Tahap 1

- Pertandingan Melukis dan Mewarna


(Logo Hari kemerdekaan 2012)
Tahap 2

Pn.Ranjenie

Pn.Nganasawandri

Pertandingan Kolam (Ranggoli)

Pn.Tamilselvi

Mendeklamasi sajak

Pn.Tamilarasi

Perarakan
En.Kaliappan dan semua guru

Mencantikkan basikal Hari Kemerdekaan

Pn.Diana

LAMPIRAN B
AHLI JAWATANKUASA
HARI KEMERDEKAAN 2012

PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG PENGERUSI

: (GURU BESAR)
: EN.VASU ( GPK KO-KURIKULUM)
: PN. KAMALA ( GPK KURIKULUM)
PN. PONNAMAH ( GPK HEM)

SETIAUSAHA

: PN.N. GOMATHY

BENDAHARI

: PN.RANJINIE

AJK PELAKSANA

: SEMUA GURU KELAS DAN


GURU MATAPELAJARAN

LAMPIRAN C
ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL
PERKARA
KUANTITI
HARGA
SEUNIT(RM)

KOS (RM)
1.
Hadiah
Mewarna Tahap 1
Hadiah 1
2
3
Pembalut hadiah

1
1
1
3

7.00
6.00
6.00
1.00

7.00
6.00
6.00
3.00
2.
Hadiah
Melukis dan mewarna Tahap 2
Hadiah 1
2
3
Pembalut hadiah

1
1
1
3

7.00
6.00
6.00
1.00

7.00

6.00
6.00
3.00
3.
Hadiah
Pertandingan kolam
Hamper 1
2
3

1
1
1

25.00
20.00
15.00

25.00
20.00
15.00
4.
Hadiah

Mendeklamasi sajak
Hadiah 1
2
3
Pembalut hadiah

1
1
1
3

7.00
6.00
6.00
1.00

7.00
6.00
6.00
3.00

5.

Hadiah
Mencantikkan basikal

Hadiah 1
2
3

1
1
1

25.00
20.00
15.00

25.00
20.00
15.00

6.

Pelancaran

50.00

JUMLAH

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


HARI KEMERDEKAAN 2012

PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG PENGERUSI

: (GURU BESAR)
: EN.VASU ( GPK KO-KURIKULUM)
: PN. KAMALA ( GPK KURIKULUM)
PN. PONNAMAH ( GPK HEM)

SETIAUSAHA

: PN.N. GOMATHY

BENDAHARI

: PN.RANJINIE

AJK INDUK

: SEMUA GURU

FOTOGRAFI

: EN. MUNIANDY

DOKUMENTASI

: EN.KALIAPPAN

PA SISTEM
PERSIAPAN DEWAN

: EN.VADIVELAN
: PN.PATMAWATHY
CIK.R.GOMATHY

BUKU PROGRAM

: CIK.NANTHINI

JURU ACARA

: EN.ASOKAN

MAKANAN &MINUMAN

: PN.JANAKI
PN.REVATHY

HADIAH

: PN.P.GUNAVATHI
PN.SARATHA
PN.INDRA RANI

http://unitkokusjktsepang.blogspot.com/p/kertas-kerja.html