Anda di halaman 1dari 26

Magister op een ROC

Heeft dat waarde ?

Maastricht 27 maart 2008

Arjan Brands, senior medewerker


Wim Konings, informatiemanager
agenda

• 13.30 Welkom en opening

• 13.45 Deelnemers begeleiden

• 14.00 Aanwezigheidsregistratie

• 14.20 Vragen

• 14.30 Einde
Klas 2a 1952
2a, 1974
Flexibel leren, de deelnemer kiest
binnen de afgesproken kaders
Faciliteren van de
professional
Uitdagingen bij flexibel leren
en CGO
• Begeleiding

• Voortgangsmanagement (hoe ver ben je


met je studie en wat is je vervolgtraject)

• (Rooster)afspraken en aan- en
afwezigheidsregistratie

• Examinering
Flexibel
leren komt
tot uiting in
de reeks
afspraken
met
deelnemers
.
Dit hadden we En dit willen we

Deelnemers- Deelnemers-
administratie begeleiding

•Bekostiging •Flexibel leren


•Facturering •Individuele leertrajecten
•Examinering •Begeleiding
•OOK •Voortgangstoetsing
•POK •Competenties
•Presentie
•Web based
•Bekostiging en bron
•Examinering
•Facturering
Het besluit is genomen.

Waar gaan we naartoe

Al je lessen leer je tijdens je reis, niet erna.


Denk je hier ook aan

Aanwezigheidsregistratie absenten cijfers


examens competenties deelnemers volgen
facturen onderwijsovereenkomsten
praktijkovereenkomsten oer examinering
begeleiden vakken brieven klassenlijsten
fotos roosters ouders toeleverende scholen
vakkenpakketten flexibel onderwijs
maatwerk bekostiging zorgdeelnemers
docenten kentallen managementinformatie
Uitgangspunten binnen ons ROC

• Samen wat samen kan.


• Los van elkaar, waar dat moet

• Verschillen ondersteunen!
• Sectoren en Teams
• Beroepsonderwijs
• Educatie
1 maart 2009 stoppen we met nOISe
Hoe organiseren we het

XVIII Managen (strategisch, tactisch, operationeel)

XVII beleid en communicatie

IV Deelname aan
III onderwijs
Kiezen voor activiteiten
Vanuit de toegevoegdeV Praktijk
waarde van
I II
volgende fase
VII VIII
Voorlichting Intake (BPV)
in de
Exami- Uitschrijven
en en
werving onderwijs
inschrijving
ontwikkeling.
nering
(Keuzevakken
en
nazorg
kwalficatiedossier VI toetsing
Diploma)

IX Begeleiden en coachen
(presentie, logboek, kwadrant

X Plannen en organiseren

XI Onderwijs ontwikkelen

XII O en I , XIII P en O , XIV I en I , XV F en D , XVI F en C


waardeketen Sectoren Centraal

Deelnemers- senior Sector- Opleidings ex cie. Teams Rooster Dekanen / Dienst Dienst
administratie medew. directi - (docenten) - SLB-ers I&I
Bedrijfsv. e manager maker I&O

Voorlichting en x x x x x x
Werving

Intake en inschrijven x x x x x x

POP x x x x

Deelname x x x x x x

Examinering x x x x

Uitschrijven en nazorg x x x x x

Begeleiden en coachen x x x x x x x x

Plannen en organiseren x x x x

Onderwijs ontwikkelen x x

I en I x x
• Klassenboek half schooljaar

Met het Sdu Klassenboek kunt u eenvoudig
bijhouden wat er zich afspeelt in de klas. Zo biedt
het invulmogelijkheden voor lesroosters, plaatsen
van leerlingen en de behandelde leerstof. Het
gebonden boek heeft een overzichtelijke lay-out en
een stevig omslag. Dit klassenboek is geschikt om
een half jaar lang te gebruiken.

Naast het klassenboek voor een half schooljaar is er


ook een versie voor het hele schooljaar beschikbaar!

ISBN-10: 150501
• bestelinformatie productvorm:
• Formulieren 1 pagina's
• prijs: excl. btw € 12,80
• incl. btw € 15,23
• bestelcode: 150501 status: Leverbaar
moet wens

samen

decentraal
werkpakketten
Begeleiden
• Beleid bepalen
• Proces ontwerpen
• Logboek ontwerpen
• Implementeren
• evalueren
Magister op een ROC
Heeft dat waarde ?

Ja, voor ons wel


Introductie tot
de demonstratie
mogelijkheden
2008 2010
• Client • Client
• Web
• Web

• Mobiele telefoon
• Mobiele telefoon
Groepjes deelnemers
• Klas (gpuntis)

• Lesgroepen
aanwezigheidsregistratie
• Afspraken vastleggen

• Registreren aan- en afwezigheid

• Rapporteren
Het rooster

Simpel toch ?

Donderdag 8e uur:
Practicum Zwemonderwijzer.

Of …
… toch niet ?

Heb ik nu fitness

of toch zwemonderwijzer ?
Het rooster, maar dan anders