Anda di halaman 1dari 50

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

SENARAI PEMAIN BOLA SEPAK BAWAH 18 TAHUN


MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

SENARAI PEMAIN BOLA SEPAK BAWAH 15 TAHUN


MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

SENARAI PEMAIN BOLA SEPAK BAWAH 12 TAHUN


MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

UKURAN PADANG BAWAH 15 DAN BAWAH 18 TAHUN


KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSP

1. Panjang padang
2. Lebar Padang
3. Kawasan Gol
4. Kawasan Penalti
5. Jarak Tanda penalty
6. Jejari Bulatan Tengah
7. Tinggi Tiang Gol
8. Lebar Tiang Gol
9. Tebal Tiang Gol
10. Warna Tiang gol
11. Bentuk Tiang Gol
12.Lebar Garisan
13. Lengkok penjuru
14. Tinggi Tiang Bendera

= 100 m - 110 m
= 64 m - 75 m
= 5.50 m x 18.32 m
= 16.5 m x 40.32 meter
= 11 meter
= 9.15 meter
= 8 kaki / 2.44 meter
= 8 ela / 7.32 meter
= tidak melebihi 12 cm / 5 inci
= putih
= bulat
= tidak melebihi 12cm / 5 inci
= jejari 1 meter
= tidak kurang 1.5 m / 5 kaki

UKURAN PADANG BAWAH 12 TAHUN


KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSP

1. Panjang Padang
2. Lebar Padang
3. Kawasan Gol
4. Kawasan Penalti
5. Jarak Tanda Penalti
6. Jejari Bulatan Tengah
7. Tinggi Tiang Gol
8. Lebar Tiang Gol
9. Tebal Tiang Gol
10.Warna Tiang Gol
11. Bentuk Tiang Gol
12. Lebar Garisan
13. Lengkok Penjuru
14. Tinggi Tiang Bendera

= 75m - 85m
= 55 - 65m
= 4.57m x 15.54m
= 13.72m x 33.84m
= 9.14m
= 7.32m
= 2.13m / 7 kaki
= 6.40m
= tidak melebihi 10cm / 4 inci
= putih
= bulat
= tidak melebihi 10 cm /4 inci
= jeari 0.5m
= tidak kurang 1.5m
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

UKURAN GOL SEKOLAH MENENGAH

UKURAN GOL SEKOLAH RENDAH

6.40 M
7 ELA

1. Kayu pancang pengikat jaring belakang perlu selari dan sama tinggi dengan
tiang gol depan.
2. Jaring tidak di ikat keliling tiang atau palang.
3. Menggunakan masking tape putih untuk mengikat jaring di tiang atau palang.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

KAWASAN TEKNIKAL PASUKAN DAN PEGAWAI PERLAWANAN

BALL PICKER

1 METER
6M
1M

6M

5M
8-12M

JPAM/PBSM
JPAM/PBSM

TUAN RUMAH

VK/P4/MI

1M

8-12M

PELAWAT

KEPERLUAN TEKNIKAL PADANG


1. Bangku pasukan 3Pegawai dan 7 pemain.
2. Payung atau kanopi
2.1 2 pasukan
2.2 - 2 JPAM/PBSM (bersama Streacher)
2.3 - 1 VK dan P4
3. 4 batang tiang penjuru bersama bendera ( 1 tiang standby)
4. 1 set jaring
5. 2-3 biji bola
6. 1 tin spray hitam/putih
7. 2 tong sampah di bangku simpanan.
8. Bibs untuk 6-8 ball picker
9. Meja dan kerusi VK dan P4 (4 buah)

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

BIDANG TUGAS
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN
MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG
1.0

2.0

PENGENALAN
1.1

Pengerusi Teknik dan Pembangunan ( PTPS ) MSSP dilantik oleh dengan cadangan Penyelaras Sukan dan
dipersetujui oleh Penolong Pengarah / Ketua Unit Sukan.

1.2

Pelantikan adalah berdasarkan kepada kepakaran, pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang
teknikal, kepegawaian dan kejurulatihan serta boleh bekerjasama dengan semua pihak.

1.3

Pelantikan adalah untuk tempoh setahun dan diperbaharui lantikannya setiap tahun, sekiranya prestasi
adalah dibaik.

1.4

PTPS MSSP mempunyai hubungan kerja dua hala iaitu bersama MSSP dan MSSD.

1.5

Dalam organisasi pengurusan, PTPS MSSP diketuai oleh seorang Ketua PTPS MSSP.

PELANTIKAN PTPS MSSP :


2.1

Lantikan baru :
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2

Lantikan semula :
2.2.1
2.2.2

3.0

Menerima surat pelantikan


Penyelaras akan member taklimat tugas
Menerima fail meja

Menerima surat pelantikan


Mengemas kini fail meja

SKOP TUGAS 1 : KEJOHANAN MSSP


3.1

3.2

Sebelum Kejohanan
3.1.1

Mengumpul, menyimpan dan mengemaskini maklumat / rekod jurulatih serta pengadil / hakim
untuk makluman semua.

3.1.2

Menyimpan rekod / data / keputusan Kejohanan MSSP yang lepas dan senarai ranking / seeding
pemain terkini.

3.1.3

Menyediakan senarai semak keperluan peralatan, borang-borang teknikal dan kronologi kejohanan
untuk diserahkan kepada MSSD pengelola.

3.1.4

Menyediakan senarai semak keperluan guna tenaga khususnya bilangan pembantu padang /
gelanggang.

3.1.5

Menyediakan senarai semak keperluang pegawai teknikal dan mencadangkan nama pegawaipegawai teknikal kepada Penyelaras Sukan.

Mesyuarat JK Pengelola
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

3.3

3.4

3.2.1

Menghadiri Mesyuarat JK Pengelola yang dikendalikan oleh MSSD Pengelola.

3.2.2

Menghadiri Mesyuarat Pengundian.

3.2.3

Memberi nasihat berkaitan persiapan teknikal.

3.2.4

Mengetahui tentang ABM pengelolaan dari aspek perbelanjaan teknikal.

3.2.5

Edaran senari semak / maklumat teknikal.

3.2.6

Membantu PTPS MSSD pengelola.

3.2.7

Pemantau persediaan dan kesesuaian gelanggang.

Semasa Kejohanan
3.3.1

Membantu pengelolaan Kejohanan MSSP terutama dalam aspek teknikal dan pertandingan.

3.3.2

Menghadiri taklimat Pengurus Pasukan.

3.3.3

Menghadiri Taklimat Pengadil.

3.3.4

Mempengerusikan :
i.

Panel pemilih pasukan MSSP bersama Pengerusi Teknik MSSD yang dilantik.

ii.

Panel pemilih untuk memilih penerima anugerah khas : pemain terbaik, penjaring
terbayak, pemain terbaik perlawanan akhir dsb..

3.3.5

Kriteria pemilihan perlu dimaklumkan kepada semua Pengurus Pasukan dalam Taklimat Pengurus
Pasukan.

3.3.6

Menyerahkan senarai pasukan MSSP kepada JK Statistik dan Keputusan Rasmi yang dilantik oleh
pengelola untuk dimuatkan dalam Buku Keputusan Rasmi.

3.3.7

Membantu dan menyelaras dengan PTPS MSSD pengelola dalam aspek teknikal.

3.3.8

Menjalankan post mortem untuk mengenal pasti kelemahan untuk tujuan penambahbaikan pada
tahun akan dating.

Selepas Kejohanan
3.4.1

Mengumpul dan menyerahkan Borang M01 dan R01 untuk diserahkan kepada Penyelaras Sukan.

3.4.2

Mengumpul dan menyimpan maklumat kejohanan seperti keputusan rasmi, bilangan penyertaan
dan pegawai dsb..

3.4.3

Menyediakan Laporan Kejohanan ( aspek teknikal ) untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JK


Teknikal MSSP.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

4.0

5.0

6.0

7.0

SKOP 2 : PENGURUS PANGKALAN DATA DAN MAKLUMAT


4.1

Mengumpul, menyimpan dan mengemas kini maklumat / rekod jurulatih, hakim, pengadil dan pegawai
sukan.

4.2

Mengumpul, menyimpan dan mengemas kini maklumat / rekod pemain-pemain yang dipilih serta
pemenang-pemenang anugerah individu

4.3

Mengumpul, menyimpan dan mengemas kini maklumat / rekod kontinjen MSSP dalam semua aktiviti
penyertaan kejohanan.

SKOP 3 : PENASIHAT TEKNIKAL


5.1

Mewakili MSSP dalam Mesyuarat Teknikal Sukan berkenaan di peringkat MSSM.

5.2

Memaklumkan kepada MSSP mengenai sebarang perubahan dalam undang-undang sukan untuk
disebarluaskan kepada semua daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam sukan berkenaan.

5.3

Memberi nasihat teknikal berkaitan dengan sukannya kepada pihak MSSP dan MSSD pada bila-bila masa.

SKOP 4 : PERANCANG PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN


6.1

Merancang dan melaksanakan sekurang-kurang sekali dalam setahun Program Pembangunan Atlet dan
Program Pembangunan Kepegawaian.

6.2

Menyediakan perancangan tahunan berdasarkan Pelan Stratgeik yang telah disediakan.

6.3

Membantu melaksanakan program-program pembangunan yang dijayakan oleh pihak MSSP di bawah
Program Pembangunan Sukan.

6.4

Mengurus dan mengendalikan program-program Kem Bakat Atlet dan Kursus Kepegawaian.

6.5

Menguruskan program attachment dengan persatuan / badan induk sukan.

SKOP 5 : KETUA JURULATIH


7.1

Secara automatik berperanan sebagai Ketua Jurulatih Pasukan MSSP ke Kejohanan MSSM dan lain-lain
kejohanan ika dilantik oleh Unit Sukan, JPNP

7.2

Bertanggungjawab dalam menentukan pasukan MSSP bersama dengan Penyelaras Sukan.

7.3

Menyediakan program latihan.

7.4

Menghadiri Mesyuarat Pengurus Pasukan dalam Kejohanan MSSM.

7.5

Menguruskan penyediaan Laporan Kontinjen MSSP Ke Kejohanan MSSM.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSS PAHANG


BAWAH 12 , 15 & 18 TAHUN 2015

1.

NAMA PERTANDINGAN
1.1 Pertandingan ini dinamakan Kejohanan Bolasepak MSS Pahang 2015 dibahagi kepada peringkat
umur Bawah 12 Tahun, 15 Tahun dan 18 Tahun

2.

PENGANJURAN
2.1 Pertandingan ini dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah Pahang

3.

PENGELOLAAN
3.1 Pertandingan ini dikelolakan oleh MSSD Maran

4.

UNDANG-UNDANG PERMAINAN
4.1 Selain dari peraturan yang terkandung, maka pertandingan ini dijalankan mengikut undang-undang
permainan bolasepak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh FIFA berkuatkuasa sekarang.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


4.2 Undang-undang permainan bagi Umur Bawah 12 Tahun adalah sebagaimana yang berkuatkuasa
(4.1) diatas melainkan
a) Panjang Padang
Lebar Padang
Kawasan Gol
Kawasan Penalti
Jarak Sepakan Penalti
Jejari Bulatan Tengah
Tinggi Gol
Lebar Gol
Garispusat Tiang Gol
Lebar Garisan

73.15 - 82.30 meter


54.86 - 64.01 meter
14.63 x
4.57 meter
32.92 x 13.72 meter
9.14 meter
7.32 meter
7 kaki ( 2.13 meter )
7 ela ( 6.40 meter )
4 inci
4 inci

b) Undang-undang 2 berhubung BOLA bersaiz 4.


4.3 Kejadian di luar dugaan dan tidak dinyatakan dalam peraturan berkenaan akan diputuskan seperti
berikut:4.3.1 Keputusan berasaskan kepada PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH
MALAYSIA
4.3.2 Sebarang persoalan teknikal akan diputuskan berasas kepada keputusan Jawatankuasa
Teknikal Bolasepak MSSM Negeri (Tuan Rumah) berpandukan Undang-undang FIFA.
4.4 Sebarang keputusan yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Pertandingan adalah
muktamad.
5.

PENYERTAAN
5.1 Pertandingan ini dibuka kepada semua pasukan MSSM Daerah yang mana ditubuhkan oleh MSSP
5.2 Setiap MSS Daerah yang menyertai pertandingan ini hanya boleh mendaftar satu pasukan sahaja
bagi setiap kategori.
.
5.3 Setiausaha Jawatankuasa Pertandingan akan menguruskan permohonan-permohonan dan akan
menetapkan tarikh tutup permohonan tertakluk kepada keputusan atau arahan tertentu yang dibuat
dari semasa ke semasa.

6.

KELAYAKAN PEMAIN
6.1 Seorang pemain terdiri dari pelajar sekolah dan warganegara Malaysia adalah layak mengambil
bahagian dalam pertandingan ini.
6.2 Seorang pemain yang telah didaftar dan bermain mewakili MSS Daerah dengan sendiri diwajibkan
mewakili pasukan MSS Negeri (jika terpilih). Jika tidak boleh memenuhi syarat tersebut maka
pendaftarannya terbatal dan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh MSSM.
6.3 Seorang pemain hanya layak didaftar untuk satu kategori dan satu pasukan sahaja.
6.4 Setiap pemain perlu menunjukkan bukti dokumen kepada Jawatankuasa Pertandingan dan Status
seperti berikut
6.4.1 Pemain Bawah 12 Tahun mesti mengemukakan Salinan Surat Beranak atau MyKid
asal yang telah disahkan oleh Guru Besar sekolah berkenaan dan Borang R-01
yang lengkap.
6.4.2 Pemain Bawah 15 tahun dan 18 Tahun mesti mengemukakan Kad Pengenalan / My Kad
Asal ,Dokumen Sementara KPPK JPN 09 ATAU 11 yang asal dan Borang
M-01 yang lengkap.
6.5 Kelayakan umur pemain adalah :6.5.1 Bawah 12 Tahun Lahir pada atau selepas 2003
6.5.2 Bawah 15 Tahun - Lahir pada atau selepas 2000
6.5.3 Bawah 18 Tahun - Lahir pada 1999 , 1998 dan 1997
6.5.3.1 Tingkatan 6 Bawah wajib disertakan salinan Surat Tawaran dan salinan
jadual kedatangan yang disahkan oleh Pengetua atau GPK sekolah yang
berkenaan.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


6.6 Sebarang pertelingkahan atas hak atau status pemain ke atas mana-mana pemain akan diputuskan
oleh Jawatankuasa Pengelola Pertandingan dan keputusannya adalah muktamad.
7.

PENDAFTARAN PEMAIN DAN PEGAWAI PASUKAN


7.1 Pendaftaran Pemain
Setiap pemain mesti mendaftar dalam Borang Pendaftaran Pemain R02 dan R03 bagi Bawah 12
Tahun dan M02 dan M03 bagi Bawah 15 Tahun dan 18 Tahun. Hanya pemain yang berdaftar sahaja
boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ini.
7.2 Pendaftaran Pegawai
7.2.1 Setiap pegawai pasukan hendaklah terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran
(DG) yang sedang berkhidmat di sekolah-sekolah dan mesti mendaftar dalam Borang R02 dan R-03 atau M-02 dan M-03
7.2.2 Jika pasukan menggunakan khidmat pegawai bukan Pegawai Perkhidmatan Pelajaran
khasnya jurulatih, mereka boleh mengikuti pasukan itu tetapi tidak boleh didaftarkan
dalam Borang pendaftaran pasukan.Pegawai ini setaraf dengan penonton, Segala tunjuk
ajar hendaklah dibuat di luar permainan.
7.3 Kesemua pemain boleh disenaraikan semasa perlawanan di mana 11 pemain utama dan 7 pemain
simpanan. Pendaftaran itu adalah seperti yang dinamakan semasa mesyuarat Pengurus-Pengurus
Pasukan

8.

FORMAT PERTANDINGAN
8.1 Sistem pertandingan dijalankan mengikut Peraturan AM MSSM ( Peraturan 10 )
8.2 Peraturan permainan liga digunakan seperti ketetapan berikut:
8.2.1 Pemberian mata Menang 3 mata, Seri 1 mata dan kalah 0 mata
8.2.2

8.2.3

8.2.4

Sekiranya mana-mana pasukan gagal bermain atau tidak datang atau melapor diri
lewat dari 15 minit selepas waktu pertandingan yang diistiharkan dalam Jadual
Pertandingan, maka pasukan yang hadir dengan cukup bilangan pemain iaitu 10 pemain
akan diberikan kemenangan percuma, dengan perolehi 3 mata dan jaringan 3 - 0.
Penarikan diri mana-mana pasukan semasa kejohanan sedang berlangsung adalah tidak
dibenarkan. Jika terdapat pasukan menarik diri daripada mengambil bahagian dalam siri
perlawanan ini, dengan apa sebab sekalipun, mata dan jaringan gol yang masuk atau
kena dalam semua perlawanan yang dimainkan olehnya tidak diambil kira.
Setelah selesai semua perlawanan liga, dua pasukan yang teratas dalam kumpulan akan
layak masuk pertandingan Suku Akhir. Jika ada dua atau lebih pasukan dalam kumpulan
tersebut telah mengutip jumlah mata yang sama maka penentuan mengikut hierarki
berikut :1. perbezaan gol
2. jumlah jaringan gol
3. pasukan yang pernah mengalahkan lawan
4. lambungan syiling

8.3 Sekiranya dalam perlawanan kalah keluar, terdapat seri setelah tamat tempoh masa bermain, maka
masa tambahan hendaklah diberi. Jika tiada keputusan, maka pemenang akan ditentukan menerusi
sepakan dari tanda penalti mengikut peraturan yang berkuatkuasa
9

JANGKA MASA PERLAWANAN


9.1
Peringkat umur Bawah 12 tahun
Masa permainan ialah 30 minit bagi setiap separuh masa, dengan masa rehat tidak melebihi 10
minit. Apabila masa tambahan dikenakan tempohnya ialah 7 minit setiap separuh masa
dengan masa rehat tidak melebihi 2 minit dengan keizinan pengadil.
9.2
Peringkat umur Bawah 15 tahun
Masa permainan ialah 35 minit bagi setiap separuh masa, dengan masa rehat tidak melebihi 10
minit. Apabila masa tambahan dikenakan tempohnya ialah 10 minit setiap separuh masa
dengan masa rehat tidak melebihi 5 minit dengan keizinan pengadil.
9.3
Peringkat umur Bawah 18 tahun
Masa permainan ialah 40 minit bagi setiap separuh masa, dengan masa rehat tidak melebihi 10
minit. Apabila masa tambahan dikenakan tempohnya ialah 10 minit setiap separuh masa
dengan masa rehat tidak melebihi 5 minit dengan keizinan pengadil.
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


10

PENGGANTIAN PEMAIN
10.1
Tidak lebih dari 7 (tujuh) pemain yang didaftar dalam satu perlawanan itu boleh diganti dalam
satu perlawanan termasuk dalam masa tambahan. Mana-mana pemain yang diganti tidak
dibenarkan bermain semula dalam perlawanan yang sama termasuk sepakan dari tanda penalti.

11

PAKAIAN PEMAIN
11.1
Semua pemain hendaklah memakai jersi yang didaftar, dengan nombornya mengikut nama
pemain tersebut disepanjang kejohanan. Sebarang pengiklanan jenama rokok, minuman keras,
lambang/bertulis parti politik tidak dibenarkan dipamer.
11.2
Setiap pemain mesti memakai kasut bola boot , stokin dan alas betis shin guardhendaklah
mengikut spesifikasi yang dibenarkan.
11.3
Pemain yang memakai Thigh atau Thermalatau Body Fit hendaklah bersamaan warna
utama seluar dan warna lengan baju.
11.4
Ketua pasukan hendaklah memakai lilitan lengan dan sekiranya digantikan, lilitan lengan itu
hendaklah diberi kepada pemain lain yang mengambil alih.
11.5
Setiap pasukan mesti menyediakan 2 set jersi dan mewartakan warna jersi sebagai tuah rumah
dalam borang pendaftaran. Jika terdapat persamaan warna jersi, maka pasukan pelawat perlu
menukarkan jersi tersebut kecuali pasukan tuan rumah tidak menggunakan warna jersi yang
diisytiharkan.

12

JADUAL PERLAWANAN
12.1
Jawatankuasa Teknikal / Pertandingan Bola Sepak MSSP akan menyediakan Jadual
Pertandingan dengan masa memulakan perlawanan mengikut kesesuaian dan persetujuan
pengelola.
12.2
Sekiranya pengadil berpendapat bahawa padang tidak sesuai disebabkan oleh cuaca atau
kerana hal-hal yang tidak dijangka, maka keputusan tentang perlawanan semula akan ditentukan
oleh pihak Jawatankuasa Pengelola.

13

MINIMA PEMAIN
13.1
Setiap pasukan mesti mempunyai minima pemain 10 orang sebelum memulakan perlawanan.
13.2
Jika permainan dihentikan, kerana salah satu pasukan mempunyai kurang dari 7 (tujuh) orang
pemain, maka pasukan lawan akan diberi kemenangan 3 0 atau jaringan semasa perlawanan
dihentikan atau perlawanan tamat, jika ianya lebih.

14

TINDAKAN TATATERTIB
14.1
Jawatankuasa Tatatertib Pertandingan Bola Sepak MSSM akan berbincang perkara-perkara
yang berlaku setelah menerima aduan bertulis daripada Pengadil Bertugas dan pasukanpasukan yang terlibat. Pasukan yang terlibat dan Pengadil Bertugas tidak boleh mengambil
bahagian dalam undian semasa perkara berkenaan sedang dipertimbangkan.
14.2
Untuk kesalahan berikut Jawatankuasa Tatatertib tidak akan bersidang dan hukumannya adalah
automatik:14.2.1 Seseorang pemain yang diperintah keluar padang kerana kesalahan teknikal
(penggantungan 1 perlawanan).
14.2.2 Seseorang pemain yang diperintah keluar padang kerana bermain amat kasar
(penggantungan 2 perlawanan)
14.2.3 Seseorang pemain yang diperintah keluar padang kerana mengeluarkan kata-kata
kesat/lucah atau menunjukkan isyarat tidak tertib / tidak sopan atau berkelakuan ganas
dan biadap dengan tidak mengira beliau menerima amaran sebelum itu atau tidak(penggantungan 3 perlawanan).
14.2.4 Seseorang pemain yang diperintah keluar padang kerana membantah keputusan
pegawai pertandingan (penggantungan 3 perlawanan).
14.3

Mana-mana pemain yang menerima 2 amaran bertulis dalam masa pertandinganhendaklah


dengan sendirinya digantung bermain bagi satu perlawanan selepas perlawanan yang diterima
amaran kedua. Apabila seorang pemain menerima 1 lagi amaran bertulis selepas
pergantungan satu perlawanan, akan sekali lagi digantung untuk satu perlawanan selepas
perlawanan yang diterima amaran ketiga. Apablia seorang pemain menerima amaran bertulis
keempat maka digantung satu perlawanan. Apablia seorang pemain menerima amaran bertulis

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

14.4
14.5
14.6

kelima, beliau hendaklah tampil kehadapan Jawatankuasa Tatatertib untuk tindakan yang
sewajarnya.
Apabila seseorang pemain yang menerima 2 amaran bertulis dalam satu perlawanan tanpa
mengambilkira amaran bertulis yang diterima sebelumnya maka pemain tersebut akan digantung
satu perlawanan berikutnya.
Jawatankuasa Tatatertib hanya boleh menggantung seseorang pemain daripada terus
mengambil bahagian dalam pertandingan ini, jika tindakan yang lebih keras dianggap perlu maka
perkara ini perlulah dimaklumkan kepada Jawatankuasa MSSM untuk tindakan seterusnya.
Kesemua keputusan Jawatankuasa Tatatertib adalah muktamad dan haruslah tidak tertakluk
kepada sebarang rayuan.

15

BANTAHAN
15.1
Bantahan terhadap keputusan atau tidak layaknya pemain mestilah dibuat secara bertulis
kepada Setiausaha Pengelola dan hendaklah diterima dalam masa 30 minit selepas tamat
perlawanan berkenaan berserta wang tunai RM300.00 (Ringgit: Tiga Ratus Sahaja). Wang tidak
akan dikembalikan jika didapati bantahan tersebut tidak berjaya.
15.2
Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara dan fakta yang
dibuat oleh pengadil di padang permainan.

16

ETIKA PEGAWAI DAN PEMAIN


16.1
16.2

16.3
16.4
16.5
16.6

Pengurus pasukan hendaklah bertanggungjawab memastikan tiap-tiap pegawai dan pemain


termasuk penyokong berpegang teguh kepada etika dan tingkah laku yang dihormati
berdasarkan semangat sukan yang tulen.
Tertakluk kepada pengesahan MSSM, Jawatankuasa Pengelola boleh mengambil sebarang
tindakan yang bersesuaian terhadap mana-mana pemain, pegawai dan penyokong yang
bertindak tidak mengikut peraturan pertandingan atau objektif pertandingan ini keseluruhannya
dan tindakan ini mungkin meliputi hal-hal seperti penggantungan mana-mana pasukan, pamain
atau pegawai dari apa penglibatan bagi sebarang jangka masa yang ditimbang sesuai.
Sebarang penipuan dalam hal pendaftaran pemain atau sama ada sengaja atau tidak adalah
kesalahan berat dan bertentangan dengan etika permainan.
Tindakan memprotes sebarang keputusan dengan tindakan keluar padang permainan adalah
kesalahan berat dan bertentangan dengan etika permainan.
Jika terdapat pasukan menarik diri daripada mengambil bahagian dalam siri perlawanan ini
setelah jadual perlawanan dikeluarkan dengan apa sebab jua pun, pegawai dan pemain akan
diambil tindakan.
Pegawai pasukan dibangku pemain simpanan tidak dibenar memakai seluar pendek, three
quarter, jeans dan selipar.

17

HAK PEMAIN
17.1
Menjadi kewajipan pemain-pemain yang menyertai kejohanan MSSP diwajibkan mewakili
pasukan MSSP ke mana-mana pertandingan peringkat tertinggi kecuali atas sebab-sebab
kecederaan yang teruk dan disahkan oleh doktor kerajaan.
17.2
Keengganan pemain mewakili pasukan MSSP adalah dibawah tanggungjawab Setiausaha MSS
Daerah.

18

COUNT DOWN TO KICK OFF


18.1
Semua pasukan yang bertanding diwajibkan mengikut jadual Count down to kick off (lampiran)

19

PINDAAN DAN HAK JAWATANKUASA PENGELOLA


19.1
Peraturan AM MSSM 19 dirujuk.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

ORGANISASI TEKNIKAL PERTANDINGAN (OTP)


KEJOHANAN BOLA SEPAK MSS PAHANG 2014

PERATURAN DI KAWASAN TEKNIKAL /BANGKU SIMPANAN


A. PEGAWAI DAN PEMAIN
1. Hanya 5 pegawai dan 7 pemain sahaja yang dibenarkan berada di kawasan teknikal.
2. Pegawai yang didaftarkan pada borang M02 sahaja dibenarkan berada di bangku
simpanan.
3. Memaklumkan kepada VK /Pegawai Ke 4, sekiranya ada kehadiran VIP pasukan untuk
duduk bersama di
bangku simpanan.
4. Salah seorang pegawai yang berdaftar perlu keluar dari kawasan teknikal sekiranya
berlaku seperti perkara (3).
5. Semua pegawai WAJIB BERKASUT dan pemain memakai Boot sepanjang
perlawanan.
6. Berpakaian sesuai dengan situasi dan kehendak permainan.
B. ARAHAN / LARANGAN

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


1. SEORANG pegawai sahaja yang dibenarkan berdiri memberi arahan pada satu-satu
masa dan balik ke
tempat duduk selepas selesai memberi arahan.
2. Pegawai dibenarkan berdiri sepanjang perlawanan dengan berada di tepi bangku
simpanan tanpa
menganggu VK atau Pegawai Ke 4.
3. Pegawai dan pemain perlu memakai warna pakaian yang berbeza dengan pasukan
sendiri dan pihak
lawan.Rujuk warna jersi pasukan lawan.
4. Pegawai atau pemain perlu memakai bibs jika warna pakaian sama dengan manamana pasukan.
5. DILARANG MEROKOK di kawasan teknikal.
6. Tiada kata-kata provokasi atau cacian kepada pasukan lawan,pegawai
bertugas dan penyokong.
7. Mengawal tingkahlaku semua pegawai dan pemain simpanan dari segi perbuatan atau
tutur kata.
8. Penerima KAD MERAH dilarang berada di kawasan teknikal.
9. DILARANG membawa senjata tajam atau bahan-bahan terlarang yang lain seperti
mercun,lampu laser.
10.Semua sampah perlu dibersihkan sebelum meninggalkan kawasan
teknikal.Pasukan yang gagal berbuat
demikian , tindakan akan dikenakan
kepada pengurus pasukan.
11.Pemain tidak dibenarkan menanggalkan baju atau jersi semasa di bangku simpanan
dan semasa keluar dari
padang semasa pertukaran dan wisel penamat dibunyikan..
12.Pegawai dilarang menyinsing kaki trek suit sepanjang perlawanan.
C. MINUMAN PERLAWANAN
1. Disusun di dalam kawasan teknikal sahaja dan boleh diletakkan 1 meter dari garisan
bertentangan
pembantu pengadil.
2. Dilarang membaling masuk atau membuang ke luar botol air. Beri dan terima dengan
tangan.
3. Pegawai sahaja dibenarkan memberi air minuman kepada pemain.
4. Penjaga gol dibenarkan membawa minuman dan diletakkan disudut sebelah dalam
golnya.
5. Botol air minuman tidak dibenarkan di minum dalam padang kecuali semasa rawatan.
D. MEMANASKAN BADAN
1. Maksima 3 pemain sahaja boleh memanaskan badan semasa perlawanan TANPA bola di
belakang gol
berhampiran bangku simpanan masing-masing atau tempat yang
diarahkan oleh VK bertugas.
2. Hanya penjaga gol dibenarkan menggunakan bola dengan Jurulatih Penjaga Gol tanpa
menganggu
perlawanan.
3. Memanaskan badan secara emergency dibenarkan berhampiran bangku simpanan.
4. Pemain yang memanaskan badan perlu memakai pakaian berlainan warna dengan
pasukan sendiri atau
lawan.
E. RAWATAN KEPADA PEMAIN
1. Hanya pegawai perubatan dibenarkan masuk untuk membuat rawatan setelah
mendapat kebenaran
pengadil perlawanan.
2. Pemain yang diusung keluar perlu mendapatkan kebenaran pengadil untuk masuk
semula bermain.
3. Mana-mana pemain yang memerlukan rawatan tanpa permainan dihentikan atau
menukar alatan perlu
keluar dari padang dan sekiranya menukar alatan perlu
diperiksa dahulu oleh pegawai ke 4 sebelum
arahan masuk diberi oleh pengadil.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


4. Adalah tanggungjawab pengurusan pasukan dan bantuan dari PBSM/JPA untuk urusan
pemain yang
perlu dirujuk ke hospital.
5. Hanya PENJAGA GOL sahaja boleh diberi rawatan di dalam padang.
F. PENGURUSAN PASUKAN

1. Menyerahkan STARTLIST yang lengkap di isi berserta dengan dokumen pengenalan lain
yang arahkan oleh VK atau Pegawai Ke 4.
2. Mendapatkan borang penggantian pemain dari VK bertugas.
3. Memastikan pasukan berada di bangku simpanan yang betul.Tuan Rumah berada di
sebelah kiri VK.
4. Menandatangani borang R14 dari pegawai ke 4 dan buat semakan terutama ruang
Tindakan Tata Tertib
sebelum meninggalkan venue.
5. Rujuk pegawai ke 4 atau VK untuk maklumat tindakan Tata Tertib yang dikenakan
kepada pemain dan
status layak bermain.
6. Memastikan hanya pegawai sahaja memberi arahan bukan pemain.
7. Mengarahkan semua pegawai dan pemain bersalaman dengan pasukan lawan serta
pegawai bertugas
selepas tamat perlawanan.
8. Memastikan kawasan teknikal bersih dari sebarang sampah,balutan serta botol
minuman.
9. Memastikan tiada alatan,pakaian pasukan yang tertinggal di bangku simpanan.

PERATURAN TENDANGAN PENALTI


1

Pengadil akan memilih gol tempat tendangan akan diambil dari tanda penalti.

2.

Pasukan yang menang undian toss of coin akan mengambil tendangan pertama.
Setiap pemain yang dinamakan selaku penendang dari setiap pasukan akan
mengambil 5 tendangan secara berselang seli oleh setiap pemain berkenaan.

3.

Pasukan yang menjaringkan lebih gol dari lawannya akan dikira pemenang.

4.

Jika, setelah kedua-dua pasukan membuat lima sepakan, jaringan oleh kedua-dua
pasukan itu adalah sama atau belum membuat jaringan, sepakan adalah diteruskan
mengikut urutan yang sama sehingga salah satu pasukan memperolehi lebih
jaringan daripada pasukan lawan setelah jumlah sepakan yang sama dibuat.
Penjaga gol yang cedera semasa sepakan dari tanda penalti dibuat dan tidak
berupaya untuk meneruskan tugasnya sebagai penjaga gol boleh digantikan oleh
pengganti yang dinamakan dengan syarat pasukannya belum membuat bilangan
maksimum penggantian yang dibenarkan mengikut peraturan pertandingan.

5.

Kecuali apa yang dinyatakan di atas, hanya pemain yang berada di dalam padang
permainan pada tamat perlawanan, termasuk masa tambahan jika ada, dibenarkan
membuat
sepakan
dari
tanda
penalti
itu.

Tiap-tiap sepakan adalah dibuat oleh pemain berlainan dan semua pemain yang
layak mestilah membuat sepakan sebelum mana-mana pemain dibenarkan
membuat
sepakan
kedua.

Mana-mana pemain yang layak boleh bertukar tempat dengan penjaga gol pada
bila-bila masa semasa
Sepakan Sepakan dari tanda penalti dibuat.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


9

Hanya pemain-pemain yang layak dan pegawai-pegawai perlawanan dibenarkan


berada di atas padang permainan semasa sepakan dari tanda penalti dibuat.

10

Apabila suatu pasukan menamatkan perlawanan dengan bilangan pemain yang


lebih dari pasukan lawannya, mereka mestiah mengurangkan bilangan pemainnya
untuk menyamai pasukan lawan dan ketua pasukan mestilah memberitahu Pengadil
nama
dan
nombor
pemain
yang
dikeluarkan.

11

Sebelum sepakan dari tanda penalti dibuat Pengadil hendaklah memastikan keduadua pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama berada di dalam kawasan
bulatan tengah dan mereka sajalah yang dikehendaki membuat sepakan.

TUGAS VENUE KOORDINATOR (VK)

Bil

Tanggungjawab

Tindakan
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


1

Sehari selepas pendaftaran bergantung


kepada Pengurus Pertandingan

Sebelum Pertandingan

45 Minit Sebelum perlawanan

Bil

Tanggungjawab

SEBELUM PERTANDINGAN
a). Semak pendaftaran (dengan teliti)
Jumlah pasukan
Pendaftaran Borang R01, R02 dan R03 (Rendah)
Pendaftaran Borang M01, M02 dan M03 (Menengah)
Maklumkan kepada pegawai pasukan jika pendaftaran
tidak lengkap
Pindahkan maklumat ke Borang Start List.
b). Pengesahan tugas pegawai teknikal pertandingan
c). Hadir pada hari taklimat/seminar pegawai pertandingan
SEHARI SEBELUM PERTANDINGAN
a). Lawatan padang Borang T-01
Jika terdapat kekurangan hendaklah melaporkan
kepada Pengurus
b). Semak Dokumen Borang T-02
Peraturan Pertandingan
Pendaftaran pemain terkini R02 dan M-02
c). Mendapatkan peralatan daripada Urusetia
Bola pertandingan
Jam Randik
Minuman teknikal/pengadil
Borang Perlawanan Startlist Laporan VK T-03
Semak alatan berikut
a). Mematuhi Jadual CDTK
Berada 45 minit sebelum perlawanan
Memeriksa kemudahan dan padang
Menyelesaikan masalah sebelum perlawanan
Menentukan tempat duduk tuan rumah
Memberiksan taklimat ringkas kepada Pemungut Bola
dan Pasukan PBSM
Menyerahkan Borang Startlist kepada pasukan untuk
ditandatangani
b). Tugas Semasa Perlawanan
Membantu pengadil 4 mengawasi perlawanan
Mengisi Borang T-03 mesti ada persamaan dengan
laporan pengadil

Tindakan
c). Menguatkuasakan Peraturan di bangku simpanan
Hanya 5 orang pegawai dan 7 orang pemain simpanan
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


dibenarkan
Mempunyai pengenalan diri
Tidak merokok
Semua peralatan pasukan dalam kawasan teknikal
Hanya seorang sahaja boleh berdiri memberikan arahan
dalam satu masa
Pemain mesti memakai pakaian warna yang berlainan
daripada pemain di dalam
d). Menyelia tata kelakuan pegawai dan pemain
Tidak boleh provokasi
Bahasa/isyarat lucah diharamkan
Sentiasa tertib
Menyediakan gantian bola jika rosak
Menilai fair play pasukan
Menilai pemain dan penjaga gol terbaik dalam
perlawanan itu.
e). Membantu pertukaran pemain mengikut peraturan
f). Peraturan memanaskan badan pemain gantian
Memakai baju berlainan warna daripada pemain dalam
Tentukan tempat yang dibenarkan
Tidak boleh dikiri/kanan bangku simpanan
SELEPAS PERLAWANAN
a). Borang T-03
Menyemak bersama pengadil
Mendapatkan tandatangan pengadil dan pengurus
pasukan
b). Bantahan
Memaklumkan kepada pengurus dalam masa 30 minit
Jika tiada bantahan sila ambil tandatangan pengurus
Jika ada bantahan sertakan wang tunai RM200.00
c). Borang Laporan Pengadil / Borang T-03 & T-04
Semak maklumat dengan betul
Perlu disahkan oleh yang berkenaan
Hantar ke urusetia sesegera mungkin
Dapatkan Borang Startlist untuk perlawanan seterusnya
( 4 salinan )

Selepas Wisel Tamat

Sebelum Jam 8.00

COUNT DOWN TO KICK OFF


Semua pegawai, pemain dari semua pasukan WAJIB mematuhi Jadual Count Down To Kick Off seperti berikut:

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


BIL

MASA SEBELUM
PERLAWANAN

PERKARA

45 35 MINIT

Ketibaan pegawai dan pemain Pasukan serta


pegawai-pegawai
pertandingan
di
venue
perlawanan seperti jadual

30 MINIT

VK akan memanggil kedua-dua pegawai pasukan


untuk menerangkan perkara-perkara berikut:
(i)
Jadual Count Down To Kick Off
(ii)
Perkara-perkara
teknikal
yang
penting seperti warna jersi, masa
perlawanan, pertukaran pemain,
peraturan
tatatertib,
tempat
memanaskan badan dan jumlah masa
rehat

30 25 MINIT

TINDAKAN

Pengurus
Pegwai
Perlawanan
Venue
Coordinator
Pengadil
Pen. Pengadil
Pegawai
Keempat
Ketua Jurulatih

Kedua-dua pasukan memanaskan badan

Ketua Jurulatih

15 MINIT

Pegawai pasukan atau Ketua Jurulatih atau


Pengurus Pasukan menyerahkan Borang C-08 (2
salinan) kepada VK atau Pegawai Keempat

Pegwai Pasukan

5 MINIT

VK memanggil Ketua Pasukan dan kesebelasan


pemain-pemain pasukan untuk berbaris di tengah
padang berhampiran meja pegawai perlawanan
untuk pemeriksaan pengadil

Pengadil
Pen. Pengadil
Ketua Jurulatih
Pemain-pemain

3 MINIT

Pengadil akan membuat lambungan wang syiling


untuk menentukan sepak mula dan permainan

Pengadil

2 MINIT

Acara mengambil gambar pasukan (jika ada)

1 MINIT 30 SAAT

Pengadil dan kesemua pemain berbaris di hadapan


padang dan membuat satu barisan di mana
pengadil hendaklah berada di tengah-tengah
padang manakala pemain di sebelah kiri dan kanan

Pegawai
Keempat
Pengadil
Pemain

1 MINIT

Pengadil dan semua pemain berjalan memasuki


padang perlawanan dengan 2 barisan dan akan
membuat satu barisan yang selari dengan pentas
utama untuk menghormati penonton

Pengadil
Pemain

10

0 MINIT

Permainan dimulakan

Pegwai Pasukan
Pegawai
Perlawanan

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

FORMAT PELAPORAN KEJOHANAN MSSP

BAHAGIAN A

1.

Nama Kejohanan

2.

Pengelola

3.

Tarikh Kejohanan:

4.

Tarikh Lapor Diri

5.

Venue Penginapan

MAKLUMAT KEJOHANAN

VENUE

6.

Venue Pertandingan
:
Padang / Gelanggang A
Padang / Gelanggang B
Padang / Gelanggang C

BAHAGIAN B
1.

KONTINJEN

Padang ..

STATISTIK PENYERTAAN

Penyertaan
KATEGORI
Bil
1
2
C

2.

DAERAH
BERA
BENTONG
CAMERON
HIGHLANDS

L18

P18

L15

P15

L12

P12

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

L
Pemb
X
X

P
Pemb
X
X

Bilangan Pegawai dan Peserta

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


PEGAWAI
Bil

DAERAH

1
2
3

B18
L

PESERTA / ATLET
B15
B12
L
P
L
P

Pembangunan

BERA
BENTONG
CAMERON
HIGHLANDS
JERANTUT
KUANTAN
LIPIS
MARAN
PEKAN
RAUB
ROMPIN
TEMERLOH
TUNAS MSSP

4
5
6
7
8
9
10
11
12

JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

BAHAGIAN C
1.

KEPUTUSAN RASMI

Keputusan Perlawanan
Sila lampir keputusan pertandingan mengikut format yang dicadangkan oleh PTPS MSSP.

2.

Keputusan Akhir
( Jika keputusan berdasarkan pungutan pingat )
Ked
1
2
3
4

DAERAH

EMAS

PERAK

GANGSA

JUMLAH

Sila susun ikut ranking

( Jika keputusan berdasarkan skor )


KATEGORI LELAKI BAWAH 18 TAHUN

KEDUDUKAN

DAERAH

JOHAN
NAIB JOHAN
KETIGA
KEEMPAT
Diikuti dengan kategori-kategori lain
3.

Anugerah Khas
( Berdasarkan peruntukan anugerah yang disediakan )

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


ANUGERAH PASUKAN
Johan keseluruhan

DAERAH

ANUGERAH INDIVIDU
Pemain Terbaik

BAHAGIAN D

NAMA

DAERAH

PASUKAN NEGERI

( Senarai ini perlu diperoleh daripada PTPS MSSP )


KATEGORI LELAKI BAWAH 18 TAHUN
Nama

No. KP

Sekolah

Jurulatih
Jurulatih
Chaperon
Pemain

Bilangan pegawai dan pemain bergantung kepada senarai yang disediakan oleh
PTPS MSSP.
Semua maklumat perlu lengkap dan tepat

PANDUAN
MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

1. Laporan ini perlu disediakan oleh Jawatankuasa Statistik dan


Keputusan Rasmi yang dilantik oleh MSSD Pengelola.
2. Laporan ini perlu dipanjangkan ke Unit Sukan, Jabatan Pelajaran
Pahang selewat-lewatnya 3 hari selepas kejohanan.
3. Dokumen ini juga Borang R01 dan M01 semua peserta yang
mengambil bahagian.
4. Daerah pengelola juga dialu-alukan untuk menghantar sama fotofoto sepanjang kejohanan dalam bentuk CD.

PANDUAN PENGURUSAN PASUKAN MSSP


KE KEJOHANAN MSSM / KEBANGSAAN

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


1.0

PANDUAN TUGAS DAERAH PEMBAWA PASUKAN


1.1

Menerima Surat Pelantikan dari MSSP sebagai Ketua Kontinjen / Pengurus Pasukan ).

1.2

Membantu menguruskan venue untuk latihan pusat.

1.3

Menguruskan kebajikan atlet semasa menjalani latihan pusat.

1.4

Menguruskan penginapan atlet semasa latihan pusat.

1.5

Mengatur dan mengurus sesi perlawanan persahabatan.

1.6

Menguruskan kewangan kontinjen untuk sesi latihan pusat dan penyertaan ke kejohanan berdasarkan bajet
yang disediakan oleh pihak Unit Sukan.

1.7

Mengurus dan memastikan dokumen perjalanan pegawai dan atlet lengkap jika pergerakan melibatkan
penerbangan.

1.8

Memastikan segala dokumen-dokumen berikut telah dilangkapkan sepenuhnya :


i.
ii.
iii.

2.0

Borang Pendaftaran Penyertaan


Borang M01, M02 dan M03
Borang R01, R02 dan R03

1.9

Mengurus proses pendaftaran pasukan di venue kejohanan.

1.10

Menghadiri program / mesyuarat rasmi yang disusun oleh pengelola.

1.11

Memastikan Laporan Penyertaan Pasukan MSSP Dalam Kejohanan MSSM dilengkapkan dan diserahkan
ke Unit Sukan selewat-lewatnya 7 hari selepas kejohanan selesai.

1.12

Memantau pertandingan-pertandingan yang melibatkan pasukan MSSP untuk mendapatkan gambaran


tentang kekuatan / kelemahan pasukan.

1.13

Menyediakan Laporan Pengurus Pasukan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JK Teknikal MSSP.

PANDUAN TUGAS PENYELARAS SUKAN MSSP


2.1

Membuat pengesahan penyertaan kepada pihak pengelola.

2.2

Mengurus dan memastikan Pengurus Pasukan / Ketua Kontinjen telha melengkapkan semua borang
pendaftaran, borang M01 / 02 dan R01 / 02.

2.3

Mengurus proses pendaftaran pasukan di venue kejohanan.

2.4

Menguruskan tiket penerbangan, jika perlu.

2.5

Menguruskan pakaian dan peralatan pegawai serta atlet.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


2.6

Sentiasa berurusan dengan MSSN pengelola mengenai pergerakan kontinjen.

2.7

Menguruskan penurunan peruntukan kewangan untuk sesi latihan pusat dan penyertaan kontinjen ke
kejohanan.

2.8

Menguruskan proses surat-menyurat berkaitan latihan pusat, penyertaan ke kejohanan dan programprogram khas yang berkaitan.

2.9

Meninjau dan memantau pertandingan-pertandingan yang melibat pasukan MSSP untuk mengenal pasti
kekuatan / kelemahan/

2.10

Menghadiri semua majlis rasmi yang dianjurkan oleh MSSN pengelola.

2.11

Membantu menguruskan pergerakan kontinjen semasa latihan pusat dan penyertaan kontinjen ke
kejohanan.

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


PRESTASI PASUKAN BOLA SEPAK BAWAH 12 TAHUN MSSD
BIL

DAERAH

EMAS

PERAK

GANGSA

KEDUDUKAN

BENTONG

BERA

3 CAMERON HIGHLAND

10

JERANTUT

KUANTAN

JOHAN

LIPIS

NAIB JOHAN

MARAN

11

PEKAN

RAUB

10

ROMPIN

11

TEMERLOH

PRESTASI PASUKAN BOLA SEPAK BAWAH 15 TAHUN MSSD


BIL

DAERAH

EMAS

PERAK

GANGSA

KEDUDUKAN

BENTONG

NAIB JOHAN

BERA

3 CAMERON HIGHLAND

11

JERANTUT

KUANTAN

10

LIPIS

MARAN

PEKAN

RAUB

10

ROMPIN

11

TEMERLOH

JOHAN

PRESTASI PASUKAN BOLA SEPAK BAWAH 18 TAHUN MSSD

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015


BIL

DAERAH

EMAS

PERAK

GANGSA

KEDUDUKAN

BENTONG

NAIB JOHAN

BERA

3 CAMERON HIGHLAND

11

JERANTUT

KUANTAN

LIPIS

MARAN

10

PEKAN

RAUB

10

ROMPIN

11

TEMERLOH

JOHAN

MSSP 2015

Perancangan Bola Sepak MSSP 2015

RANKING PASUKAN MSSD DALAM KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSP 2014

KATEGORI UMUR /
PASUKAN

BTG

BERA

C.H

JTUT

KTAN

LIPIS

MRN

PEKAN

RAUB

RPN

TLOH

12

MATA

10

15

MATA

10

18

MATA

10

JUMLAH

18

12

19

19

13

12

10

26

RANK

10

11

MSSP 2015