Anda di halaman 1dari 1

I-PT" IUL]IDTA BET@N SINAR PIERKASA

Pabrik eampuran Beton Jadi & Developer


Jt.

Makassar,

onta Baru No. 138 B Telp. (0411) 855517, 855518. Fax. (0411) 855515
Makassar 90131 - lndonesia

1l Agustus 2014

: 031/CBSP- PHRM/Vlll/ 14
No
Lamp: , : Daftar-flarga Ready- lvlE
Hal
Kepada Yth,
Pelanggan & Konsumen PT. CBSP

Dengan hormat,
Berikut kami sampaikan daftar harga Ready mixed

Jenis Bton

No.

K. 125 /

BO

K. 175

K. 225
K.250
K. 275
K.300
K. 350
K. 400
K.450

6
7
8
9

r0
11

C. Pump Standard
Sewa C. Pump Long Boom

Sewa

Volume
M3
M3
M3

M3

M3
M3
M3

M3

M3

Harga

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

630,000.00
650,000.00
680,000.00
210,000.00

730,000,00
280,000.00
805,000.00
850,000.00
880,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00

Catatan :
- Harga belum termasuk PPn 10 %
- Harga belum termasuk sewa Concrete Pump
- Harga berlaku untuk wilayah dalam Kota Makassar
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah jika terdapat kenaikan harga dari instansi yang terkait.
Demikian penawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
Terimakasih.

Hormat kami,
SINAR PERKASA

Pemasaran

cc.

file,