Anda di halaman 1dari 1
De Telegraaf d.d.18-02-2015 De Arabische media voeden moordlust/Leon de Winter fgelopen maandag sprak op Radio 1 Ruud Koop- ‘mans met Farid Azar kan, Professor Koop- ‘mans werkt bjj het Centrum voor Sociaal ‘Wetenschappelif Onderzoel Berlin, Farid Azarkan bij het Sa- ‘menwerkingsverband Marokkaanse ‘Nederlanders. Ruud Koopmans had dde opvattingen van mostims in ‘West-Buropa onderzocht. De con- clusies waren zorgwekkend. Min- stens vier van de tien Nederlandse ‘maslims hebben fundamentalisti- sche opvattingen: ze zin antiwes- ters, anti-Joods en vinden de sharia belangrijker dan het Burgerlifk Wetboek. Farid Azarkan wilde daar niets van weten. Hij vond de eiffers over dreven, herhaalde hij als refrein. ‘Wie de Arabische en Turkse ‘media volgt, wordt geconfronteerd met een haat die alleen vergelijk- Daar is met de haat van de nazipro- ‘paganda. De Arabische media, >arstend van samenzweringsthe- oriegn, van genocidale Jodenhaat, van het totale ontbreken van zelf keritiek en van een ziekelijce be- hoefte de feiten van de geschiede- nis te herschrijven (9/n, IS, alles is de schuld van de Mossad en de IA), voeden moordlust en haat, ‘ook bij Nederlandse moslims. En het zou vreemd zijn als Farid Azar- ‘kan dat niet wist. ‘Koopmans’ onderzoek laat zien dat de migratie van mensen uit het noorden van Afrika en uit Turkije in Europa een verse explosie van Jo- denhaat heeft veroorzaakt. Het antisemitisme van dit moment is dus geen verschijnsel van enkel extreemrechts, maar vooral van ‘moslims. Radicalisering komt door Israél, beweren Arabische media. Noem en Arabisch land waar allerlei soorten moslims, waar christenen en bahai-gelovigen en boeddhisten ret 20 vrij hun geloof kunnen belij- den als in de Joodse staat. Geen tenkel Arabisch land kent vrije ver~ ezingen, een onafhankelijke recht- spraak, vrijhavens voor homo’s; alleen de Joodse staat heeft ze. ‘Maar wanneer Israél zich verde-