Anda di halaman 1dari 2

Senarai Semak Bagi Ujian Diagnostik Pra Tulisan/Tulisan

Komponen Bahasa Melayu


Nama Pelajar :
Tahun
:

Kategori :
Umur
:

Tandakan (/) pada petak skor yang disediakan mengikut petunjuk diberikan
seperti berikut.
1 = tidak memuaskan
4 = baik

2 = memuaskan
5 = sangat baik

3 = sederhana

SKOR
BIL

SENARAI KEMAHIRAN DIUJI

Memahami arahan mudah.

Menyambung titik-titik putus


yang asas.

Menyambung titik-titik putus


dari huruf ke gambar.

Memadankan huruf dengan


gambar.

Menyebut huruf yang


ditunjukkkan menggunakan kad
imbasan (A,B,C,D).

Menyebut huruf yang


ditunjukkan (Huruf Besar
-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J).

Menyebut huruf yang


ditunjukkan (Huruf Kecil
-a,b,c,d,e,f,g,h,i,j).

Memadankan huruf yang sama


tetapi berbeza saiz.

Mengenalpasti huruf yang


sama dan mewarnakannya.

10

Menulis huruf yang ditunjukkan.


JUMLAH:

ANALISIS GURU

PERATUS:

Catatan Guru :

Tandatangan Guru
Nama guru
Tarikh

:
:
:

Anda mungkin juga menyukai