Anda di halaman 1dari 6

Penjagaan Mata

Cikgu Razali, Guru Pendidikan Kesihatan, menerangkan kepentingan penjagaan


mata kepada Nadia dan rakan-rakannya.
Cikgu Razali : Murid-murid, mata digunakan oleh manusia untuk melihat. Mata
juga kita gunakan untuk membaca dan menonton.
Hafiz

: Lihat kawan kita, Lalita. Dia bercermin mata.

Nadia

: Lalita, cermin mata kamu pakai kerana kecacatan mata?

Lalita

: Tidak, Nadia. Cermin mata saya pakai kerana penglihatan saya


tidak jelas. Ketika menggunakan cermin mata, penglihatan saya
lebih jelas.

Nadia

: Oh, begitu! Maksudnya, cermin mata dipakai oleh mereka yang


penglihatannya tidak jelas. Betulkah, cikgu?

Cikgu Razali : Betul, Nadia. Murid-murid, semua orang perlu menjaga kebersihan
dan kesihatan mata. Mata dijaga oleh manusia kerana mata amat
sensitif. Mata tidak boleh disentuh oleh tangan yang kotor. Tangan
perlu kamu cuci sebelum menyentuh mata. Tuala pula tidak boleh
kita kongsi dengan orang lain.

Lengkapkan ayat di bawah berpandukan jawapan yang disediakan.

saya beli
dibantu
1.
2.
3.
4.
5.

digunakan
dijaga

kita lihat
dipakai

Cermin mata __________________ oleh adik saya.


Cermin mata itu ____________________ .
Mata perlu _________________ dengan baik.
Mata _________________ untuk __________________ .
Penglihatan kita ___________________ oleh cermin mata.

Lengkapkan ayat di bawah berpandukan jawapan yang disediakan.

saya beli
dibantu
1.
2.
3.
4.
5.

digunakan
dijaga

kita lihat
dipakai

Cermin mata __________________ oleh adik saya.


Cermin mata itu ____________________ .
Mata perlu _________________ dengan baik.
Mata _________________ untuk __________________ .
Penglihatan kita ___________________ oleh cermin mata.

dipakai
dijaga

memakai
menjaga

kamu beli
saya lihat
kita kongsi

membelikan
kelihatan
berkongsi

Tukarkan ayat aktif di bawah ini menjadi ayat pasif dengan menggunakan kata
kerja pasif.
1. Ayah memakai cermin mata itu.
____________________________________

2. Kakak menggunakan cermin mata berwarna merah.


____________________________________

3. Ahmad menyimpan cermin mata itu di dalam bekas cermin mata.


_______________________________________________________

4. Saya menjaga kebersihan mata.


____________________________________

dipakai
dijaga

memakai
menjaga

kamu beli
saya lihat
kita kongsi

membelikan
kelihatan
berkongsi

dipakai
dijaga
kamu beli
saya lihat
kita kongsi

memakai
menjaga
membelikan
kelihatan
berkongsi

dipakai
dijaga
kamu beli
saya lihat

memakai
menjaga
membelikan
kelihatan

kita kongsi

berkongsi

dipakai
dijaga
kamu beli
saya lihat
kita kongsi

memakai
menjaga
membelikan
kelihatan
berkongsi

dipakai
dijaga
kamu beli
saya lihat
kita kongsi

memakai
menjaga
membelikan
kelihatan
berkongsi

dipakai
dijaga
kamu beli
saya lihat
kita kongsi

memakai
menjaga
membelikan
kelihatan
berkongsi

Anda mungkin juga menyukai