Anda di halaman 1dari 26

AKRAB

PROGRAM HOMEROOM
MRSM MERSING
OLEH
MOHD KHOEIRUL FAHMI
TIMBALAN PENGETUA HEP
MRSM MERSING

Pengenalan
Program Homeroom adalah merupakan
teras kepada sistem pendidikan MRSM.
Homeroom telah mula diperkenalkan
sejak tahun 1972 di MRSM Seremban dan
seterusnya berkembang ke seluruh MRSM
di
Malaysia.
Program
Homeroom
mendidik pelajar menjadi matang dan
manusia lengkap untuk menghadapi
cabaran masa depan. Proses pendidikan
ini di bimbing oleh seorang guru
penasihat. Program Homeroom MRSM
Mersing membawa pendekatan yang
dikenali sebagai Akrab Homeroom.

Maksud Akrab
Menurut
kamus
dewan,
Akrab
membawa maksud: lebih dekat,
mengakrabkan
mempererat,
mengaribkan
(persahabatan),
keakraban
perhubungan
atau
pertalian
yang
sangat
erat,
perhubungan (pertalian) yang akrab
atau karib. Kejelikitan.
Sumber : Kamus Dewan Edisi Empat
Aspek kesimbangan antara
hubungan guru penasihat dan
anak Homeroom.

Tingkah Laku
Bermasalah
Enam tingkah laku bermasalah:
1. Tingkah laku Disruktif (tingkah laku
merosakan).
2. Tingkah laku Disruptif (tingkah laku
mengganggu).
3. Pergantungan diri.
4. Kebimbangan.
5. Pengunduran diri.
6. Pengasingan diri.

Punca Tingkah Laku


Bermasalah

Kehilangan tempat bergantung,


Tidak memahami apa yang diajar oleh guru,
Faktor baka
Kerosakan otak akibat penganiayaan,
Konflik psikologi dalaman,
Pengalaman yang mengecewakan,
Pengaruh dari masyarakat sekeliling,
Pengaruh media massa,
Keadaan persekitaran sekolah,
Guru yang tidak tegas,
Ibu bapa yang mengamalkan perlindungan berlebihan
dan tidak diberi kepercayaan

Konsep
Semua guru adalah seseorang yang
perlu
memiliki
sifat
kepedulian
(concern) terhadap setiap perkara
yang berkaitan dengan pelajarnya
(every child matters). Sehubungan itu,
setiap guru berperanan penting dalam
menghasilkan kemenjadian pelajar
yang merupakan aset penting kepada
MRSM.

Pendekatan
Melibatkan interaksi antara individu atau
kumpulan dan interaksi itu akan melibatkan
tindakan seperti membimbing, menyokong
dan memberi nasihat. Guru Homeroom
bukan sahaja menitikberatkan individu dan
perhubungan psikologi anak Homeroomnya,
tetapi
juga
membimbing,
memberi
penghargaan, kasih sayang dan mengasah
kemahiran
-kemahiran
lain
seperti
membuat keputusan, menghadapi masalah
atau mengatasi tekanan dan berusaha
membimbing anak Homeroomnya menjadi
individu yang berguna kepada masyarakat

Rasional
Setiap pelajar mempunyai kebolehan
membangun
potensi
diri
bagi
meningkatkan pencapaian sahsiah diri
melalui bimbingan dan panduan guru
penasihat Homeroom.
Pelajar masa kini terdedah dengan
pelbagai cabaran dalam memenuhi
tuntutan remaja yang sudah pasti amat
memerlukan
sokongan,
bimbingan,
panduan
dan
perhatian
bagi
membolehkan
mereka
menikmati
kehidupan dengan lebih optimis dan

Objektif
Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan
saling hormat-menghormati antara guru pensihat dan
anak Homeroom.
Meningkatkan kesedaran dan minat untuk terus belajar
bagi memperbaiki kelemahan diri.
Mengamalkan budaya penyayang dan saling
menghargai antara satu sama lain.
Menyuburkan budaya sihat dalam kalangan pelajar
dan guru yang boleh membantu meningkatkan
pencapaian sahsiah unggul.
Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah,
hasil dari bimbingan dan sentuhan dari guru penasihat
yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap
kebajikan mereka.

Fungsi Homeroom
O

Sebagai Satu
Unit Keluarga.

O Saluran

Mengembangkan
Bakat.

O Saluran Mengesan

dan Menyelesaikan
Masalah.

O Badan Kebajikan.
O Unit Pentadbiran

O Saluran Pembentukan

Sikap.
O Medan Pembentukan

Keperibadian.

O Alat Perpaduan.
O Agen Pemasyarakatan

Strategi Perlaksanaan
Pembentukan ahli jawatan kuasa mengikut

struktur pentadbiran yang ditetapkan.

Sesi

penerangan khas
mengenai pendekatan
hendak diketengahkan.

Pewujudan

fail
ahli
penyimpanan bepusat.

Menetapkan

Homeroom.

aktiviti

kepada guru-guru
Homeroom yang
Homeroom
terancang

Memberi ruang untuk aktiviti terbuka.

dan
untuk

Strategi Perlaksanaan
(samb)
Menetapkan pertemuan one
pertemuan formal Homeroomt.
Membuka ruang
seperti surat.

untuk

to

one

komunikasi

dan

terbuka

Pelaporan
kegiatan
Homeroom
yang
didokumentasikan didalam fail ahli Homeroom.

Aktiviti

1. Piknik buah-buahan .
2. Perjumpaan rasmi berpusat.
3. Lawatan ke rumah anak Homeroom.
4. Perkhemahan Homeroom.
5. Lawatan ke bilik asrama anak Homeroom.
6. Tadarrus al-Quran.
7. Program berbuka puasa bersama penasihat Homeroom
8. Lawatan ke tempat-tempat menarik.
9. Membuat kad ucapan.
10.Meraikan hari jadi anak Homeroom.

Implikasi
Penasihat Homeroom dapat membantu pelajar
membina personaliti dan keyakinan diri.
Membina suasana kekeluargaan,kasih
antara guru dan anak Homeroom.

sayang

Mudah untuk mengklasifikasikan pelajar dan jenis


bimbingan yang dapat diberikan.
Membantu pelajar mengeksploitasikan potensi diri
mereka. Aktif dalam segenap aspek sama ada
akademik kokurikulum dan sahsiah.

Kesimpulan
Pendekatan Homeroom ini adalah pendekatan yang
berdasarkan kepada psikologi dan bimbingan kaunseling
yang membentuk pelajar untuk rasa dihargai.
Disamping itu guru Homeroom akan dapat mengenalpasti
tingkahlaku bermasalah yang dialami oleh pelajar.Disini
guru Homeroom harus memainkan peranan mereka
sebagai pembimbing.
Kesungguhan
seseorang
guru
Homeroom
dalam
membimbing pelajar adalah amat penting kerana
kesungguhan guru Homeroom merupakan penentu utama
keberkesanan Homeroom.

Kesimpulan (samb)
Guru Homeroom perlu bersungguh-sungguh
dalam membina hubungan yang baik bersama
pelajar dan jika ini tidak berlaku guru Homeroom
tidak
akan
dapat
menangani
tingkahlaku
bermasalah pelajar tersebut
Komitmen yang tinggi turut dituntut kerana guru
Homeroom perlu meluangkan lebih banyak masa
bersama pelajar disamping komitmen-komitmen
guru Homeroom yang lain.
Walaubagaimanapun dengan adanya perancangan
yang baik dan kemahiran kaunseling yang telah
dimiliki oleh guru Homeroom, pendekatan sistem
ini dapat menangani masalah ini dari akar umbi
dan bukan untuk jangka pendek semata-mata

SEKIAN
TERIMA KASIH