Anda di halaman 1dari 43

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014

KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

PENGURUSAN BANTUAN
1.1 Merancang pengurusan
permohonan, pengagihan ,
pemulangan,penyelarasan
dan pemulangan BKAP
RM100

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

-Tiada sekolah yang


muridnya tercicir

-Semua sekolah
berjaya
mengagihkan
bantuan
walaupun ada
yang lewat

-100%

-Semua murid yang layak


menerima duit dalam masa
14 hari selepas cek
ditunaikan.

-76 buah
sekolah
mencapai
sasaran.

-75.3%

-Semua murid menerima


bantuan RM100 mengikut
kriteria yang telah ditetapkan
dalam garis panduan KPM

-Semua murid yang layak


menerima bantuan RM100
sebelum 28 Februari,

-70 buah
sekolah berjaya
mencapai
sasaran

-69.3%

-Lebihan duit dipulangkan


mengikut tatacara
pengurusan akaun amanah.

-Pemulangan lebihan
RM100 dapat dipulangkan
ke KPM sebelum Mei dan
mengikut tatacara yang
ditetapkan.

-Semua lebihan
berjaya
dipulangkan
sebelum 30 Mei
ke KPM

-100%

ii) Masa
-Dalam masa 14 hari duit
dapat diagihkan kepada
murid berdasarkan garis
panduan KPM

-Sekolah berhadapan
dengan masalah
penandatangan cek
dan murid lewat
mengambil duit.

iii) Kualiti

*Berdasarkan Garis
Panduan BKAP

-Sekolah berhadapan
dengan masalah
penandatangan cek
dan murid lewat
mengambil duit.

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

.
1.2 Merancang pengurusan,
proses sebut harga dan
memantau Program
Rancangan Makanan
Tambahan (RMT)

i) Kuantiti
- Semua murid yang layak
dan terpilih berdasarkan
syarat-syarat yang telah
ditetapkan

-Mencapai
sasaran
berdasarkan
kelayakan

-100%

-190 hari pelaksanaan

-Mematuhi jumlah hari yang


telah ditetapkan dalam
garis panduan KPM

-Semua sekolah
mematuhi
jumlah hari yang
ditetapkan

-100%

-14 hari pemambayaran

- Tempoh pembayaran
dipatuhi berdasarkan
tatacara pembayaran
dalam AP

-Semua sekolah
gagal

-0%

-Kualiti makanan,cara

- 77 sekolah
tidak mengalami
Keracunan
makanan
(Kualiti)

-96.3%

-74 buah
sekolah
mematuhi
penyediaan
makanan

-93%

- 86 buah sekolah dibahagi


kepada 8 zon dengan 5784
org murid

ii) Masa

-Kontraktor lambat
menghantar
invoice,Peruntukan
dari KPM lambat
turun

iii) Kualiti
-Kualiti makanan dan
tatacara penyediaan
makanan mengikut prosedur
dan garis panduan yang
ditetapkan

penyediaan dan menu


dipatuhi
-

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
ditetapkan
-70 buah
sekolah
mematuhi menu
KPM

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-87.5%

.
1.3 Merancang pengurusan

i) Kuantiti

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
taklimat, permohonan, dan
memohon penyelarasan Buku
Teks Terbitan Baru di KPM

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

- 101 buah sekolah(86


rendah dan 15 menengah )

-Semua sekolah menerima


buku sebelum 20 Disember
2014 berdasarkan
ketetapan dalam kontrak
pembekal

-Tidak semua
buku teks
diterima pada
tarikh akhir yang
ditetapkan.

-0%

-1 taklimat /verifikasi

-Menepati tarikh yang


dicadangkan.

-Dilaksanakan
mengikut tarikh

-100%

-Permohonan mematuhi
tarikh dan bulan yang
ditetapkan

-Semua sekolah
menguruskan
permohonan
pada masa
ditetapkan

-100%

-Touch Point Menteri


Pendidikan hari pertama
sesi persekolahan perlu
dicapai

-Semua murid
mendapat buku
teks

-100%

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-Pembekal lewat
menghantar kerana
konflict dalaman.
-Buku obselete.
-Buku kurang 5
naskhah terbitan baru
yang ditempah.
-Murd yang
berpindah

ii) Masa
-Bulan Mac (Permohonan)

-iii) Kualiti
-1 Murid 1 Set Buku

1.4 Merancang pengurusan

i) Kuantiti

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
permoan dan Menyelaras
Bantuan
Kumpulan Wang Amanah
Pelajar Miskin DSA ;
-Tahun 1 dan Tingkatan 1
-Tahun 2 - 6

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
- 101 buah sekolah(86
rendah dan 15 menengah )

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
-Semua sekolah yang
muridnya layak memohon
KWPM DSA

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
-Semua sekolah
berjaya
memohon
mengikut syarat
yang telah
ditetapkan KPM

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-100%

ii) Masa
-Pengurusan masa yang
baik agar permohonan dan
pengagihan dapat berjalan
dengan lancar

-Permohonan
dan pengagihan
berjaya
diselesaikan
dalam ruang
lingkup masa
yang ditetapkan.

-100%

-Murid yang layak sahaja


mendapat terpilih dan
bantuan

-PGK dipatuhi
sepenuhnya
oleh pihak
sekolah
* 1411 ren
* 1341 men

-100%

-80 buah sekolah

-Semua sekolah rendah di


PPD Padawan memohon
untuk PS1M,kecuali
sekolah asrama

-Sasaran semua
sekolah
memohon
dicapai.

-100%

-murid minum 2 kotak


seminggu

-Murid mendapat jumlah


kotak susu mengikut

-Pembekalan 2
kotak susu

-81.81%

-Permohonan
Januari dan September
-Pengagihan
Februari dan Julai

iii) Kualiti
- Kelayakan murid yang
memohon berdasarkan
Paras Garis Kemiskinan
Nasional

1.5 Merancang pengurusan


permohonann dan
Menyelaras Program Susu 1
Malaysia

i) Kuantiti

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
ketetapan dalam garis
panduan KPM

ii) Masa

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
seminggu hanya
dapat dilakukan
sehingga bulan
September

PERATUS
PENCAPAIAN

-Sekolah mendapat
bekalan susu yang
mencukupi berdasarkan
ketetapan tempoh
pengedaran seperti dalam
Perjanjian Kontrak

-Pembekalan
berjaya
dilakukan
sehingga
Septemper
sahaja

-81.81%

-Susu kotak yang diminum


oleh murid sekolah adalah
selamat dan mematuhi
piawai yang ditetapkan.

-Tiada kes
keracunan yang
sahih sepanjang
program
berlansung

-100%

-Semua murid asrama


mendapat makanan yang
berkualiti

-Makanan yang
dihantar
mengikut
ketetapan

-100%

-13 buah sekolah asrama


Harian (6 SK dan 7 SMK )
ii) Masa
-260 hari layak tuntut BMA
diperuntukan seperti yang
dijelaskan dalam SPK Bil.8

-Mematuhi bilangan hari


yang telah ditetapkan

-Ketetapan
dipatuhi
sepenuhnya
oleh pihak
sekolah

-100%

-Pembekalan PS1M dari


Januari hingga November

ULASAN

iii) Kualiti
-Susu yang diedarkan
memenuhi standard Dasar
Codex, Peraturan-Peraturan
Makanan 1985 dan garis
panduan yang ditetapkan
oleh Kementerian Kesihatan
1.6 Merancang pengurusan,
Permohonan dan
menyelaras Bantuan
Makanan Asrama (BMA)

i) Kuantiti

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

iii) Kualiti
-Penghuni asrama mengikut
kelayakan dan menginap di
asrama seperti yang
ditetapkan oleh KPM

2.

-Kelayakan serta data


penghuni perlu tepat dan
sahih

12 buah sekolah
memunuhi
sasaran yang
ditetapkan

-100%

-Kesemua sekolah perlu


melakukan pulangan dan
pengisian data berdasarkan
tarikh yang disediakan

-Berjaya
mencapai
sasaran

-100%

-Data disiapkan mengikut


masa yang ditetapkan

-91 buah
sekolah berjaya
menghantar
pulang data
sebelum tarikh
tutup

-90.1%

-Data yang disediakan phak


sekolah kebolehpercayaan
adalah tinggi

-91 buah
sekolah
menghantar
data yang tepat

-90.1%

PENGURUSAN DATA
2.1 Merancang pengurusan
Penyelarasan,
Pengemaskinian dan
verifikasi DATA

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

-Berkala
(SMM,SMA,SPKS,L4M,BPD1
,PPDa)
.

ii) Masa
-Sepanjang Tahun
(SPS,APDM,SSDM,Epidp,Sis
makan, Kehadiran Bulanan

-Bekala
-Sepanjang Tahun

Taklimat SSDM,SPS dan


SPKS Online

-Talian internet tiada


di kawasan sekolah

iii) Kualiti
-Data sahih, tepat dan
kemaskini

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
2.2 Merancang pengurusan s
dan menyelaras Verifikasi
Data SMA Berdasarkan
Enrolmen ;
- Januari 2014
- Jun 2014
-Oktober 2014

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

i) Kuantiti
-13 orang Penyelia Asrama
-6 buah sk dan 7 smk
-3 kali verifikasi

-Kehadiran semua Penyelia


100% dan keperluan 3 kali
setahun dipenuhi

-Kehadiran
penuh dan
keperluaan
verifikasi
dipenuhi.

-100%

-Kutipan data SMA


dilakukan pada tarikh yang
telah ditetapkan

-Sasaran ini
berjaya dipenuhi

-100%

-Kualiti data mengikut


kriteria yang ditetapkan

-Data kemaskini, tepat dan


sahih dihasilkan

-Tiada ralat
pada data yang
disediakan.

-100%

2.3 Merancang pengurusan


dan menyelaras Verifikasi
Data SMM Berdasarkan
Enrolmen ;

i) Kuantiti
-101 orang Penyelaras Data
SMM
-86 sk dan 14 smk

-Kehadiran semua Penyelia


100% dan keperluan 3 kali
setahun dipenuhi

-Sasaran
berjaya

-100%

- Januari 2014
- Jun 2014
- Oktober 2014

ii) Masa
-Januari 2014
-Julai 2014
-Oktober 2014

-Kutipan data SMM


dilakukan pada tarikh yang
telah ditetapkan

-Sasaran
berjaya

-100%

iii) Kualiti
- Kualiti data mengikut
kriteria yang ditetapkan

-Data kemaskini, tepat dan


sahih dihasilkan

- Tiada ralat
pada data yang
disediakan.

-100%

ii) Masa
- Februari 2014
- Julai 2014
-Oktober 2014
iii) Kualiti

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

3.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

PENGURUSAN ASRAMA
3.1 Mengurus , membimbing
sekolah dan menyelaras
Perlantikan Warden Asrama

i) Kuantiti
-6 buah sekolah harian
rendah
-7 buah asrama Sekolah
Menengah
ii) Masa
-Sepanjang tahun

iii) Kualiti
-Mengikut kriteria yang
ditetapkan dalam Surat
Siaran Pelantikan Warden
(JPN)

-Menyelesaikan Perlantikan
warden bagi 13 buah
sekolah berasrama
sebelum bulan Mac

-Perlantikan
tidak dapat
dibuat untuk
semua sekolah

-80%

-Dapat diselesaikan dalam


1 hari

-Berjaya
dilaksanakan
mengikut pros
edur yang
ditetapkan

-100%

-Memenuhi syarat warden


Berdasarkan garis panduan
KPM

-Warden dilantik
mengikut
prosedur yang
ditetapkan

-100%

-Kesukaran pihak
sekolah melantik
warden dikalangan
guru.

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

3.2 Merancang dan


melaksanakan mesyuarat
Pengurusan Asrama
* Bil.1/2014
* Bil.2/2014
* Bil.3/2014

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

i) Kuantiti
-6 orang Guru Besar sekolah
asrama

-Kehadiran penuh semua


GB

-Hanya sekali
sahaja mesyuarat
dijalankan

ii) Masa

-Dijalankan mengikut
ketetapan yang telah
ditetapkan

-Tidak mengikut
ketetapan yang
ditetapkan

-Perancangan tahunan
dapat dilkasanakan
mengikut takwim

-Semua
perancangan
tahunan
dilaksanakan
mengikut
perancangan

- Januari 2014
- Jun 2014
- November 2014
iii) Kualiti
-Perancangan setahun
dapat dirangka dan
dipersetujui
-Anggaran kapasiti penghuni
asrama

-67%

-Kekangan masa dan


sumber manusia

-67%

-Kekangan masa dan


sumber manusia

-100%

10

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

4.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

PENGURUSAN DISIPLIN
4.1 Merancang dan
melaksanakan Mesyuarat JK
Pengurusan Murid Cicir
Peringkat PPD Padawan

i) Kuantiti
-14 orang panel pemutus

-Penubuhan Jawatankuasa
murid cicir dan perlantikan
ahli jawatankuasa mengikut
ketetapan KPM

-Tidak ditubuhkan

-0%

-Membantu 20 sekolah
mencapai KPI peringkat
PPD

Semua sekolah
mencapai KPI
Peringkat PPD

-100%

-Kekangan masa

ii) Masa
- Mac 2014
iii) Kualiti
-Memastikan murid rendah
bersekolah selari dengan
Pekeliling 2003 berkaitan
pendidikan wajib
4.2 Merancang, mengurus
dan melaksana pengurusan
yang berkaitan disiplin

i) Kuantiti
-20 buah sekolah yang tidak
mencapai KPI salah laku
disiplin (0.15%)
ii) Masa
-Sepanjang tahun
iii) Kualiti
-Penurunan KPI 0.15
peringkat di PPD dipatuhi

11

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

5.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

i) Kuantiti
-51 orang GBK (36 SK dan
15 SMK)

-Semua GBK menghadiri


mesyuarat Bil.1

Tiada Kehadiran
Mesy Bil 2

-50%

ii) Masa
- Februari 2014
- September 2014

-Dijalankan mengikut
ketetapan yang telah
ditetapkan

-Meyuarat Bil.1
berjaya diadakan.
Mesyuarat Bil.2
tidak dijalankan.

-50%

-Kekangan masa

-50%

-Kekangan masa

-50%

-Kekangan masa

-50%

-Kekangan masa

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


5.1 Merancang,menyelaras
dan menguruskan Mesyuarat
Guru Bimbingan dan
Kaunseling ;
- Bil1/2014
- Bil.2/2014

iii) Kualiti
-Perancangan program
dirangka mengikut prosedur
dan Garis Panduan yang
ditetapkan

6.

-Mematuhi garis panduan


pengurusan GBK

-Hanya
sebahagian saja
dapat
dilaksanakan

PENGURUSAN ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID ASRAMA


6.1 Merancang, menyelaras
dan mengurus Mesyuarat JK
Pemilihan Anugerah
Kecemerlangan UPSR 2014,
PMR 2014 SPM 2014 dan
STPM 2014 murid asrama

i) Kuantiti
-12 orang GPK HEM

-Kesemua PK HEM hadir

ii) Masa
- Februari 2014
- Mei 2014

-Dijalankan mengikut
ketetapan yang telah
ditetapkan

iii) Kualiti
-Murid yang cemerlang
akademik dan kokurikulum

-Tiada Kehadiran
Mesy Bil 2
-Mesy.Bil 2 tidak
dapat dijalankan
-Sasaran dicapai

-Pemilihan murid yang


cemerlang dapat senarai

-100%

12

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
dicalonkan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan

7.

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

pendek

PENGURUSAN PEMANTAUAN HEM


7.1 Merancang, menyelaras
dan melaksanakan
Pemantauan Bidang HEM

i) Kuantiti
-20 buah sekolah Mac
-20 buah sekolah Sept
ii) Masa
-2 kali setahun;
-Mac 2014
-September 2014
iii) Kualiti
-Menggunakan Instrumen
dan mengikut prosedur yang
ditetapkan

8.

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

-40 buah sekolah dipantau

-21 buah dapat


dipantau

-50%

-Pemantauan dapat
dijalankan mengikut
ketetapan tarikh

-Tarikh yang
disasarkan tidak
berjaya diikuti

-0%

-Penggunaan Instrumen
secara menyeluruh

-Sasaran tercapai

-100%

* Mengikut keperluan dari


semasa ke semasa sekira
ada aduan

-Aduan
dilaksanakan
mengikut prosedur
yang ditetapkan

-100%

-Kekangan masa dan


sumber manusia

PENGURUSAN ADUAN HEM


7.1 Menerima, mengurus,
menyiasat dan melapor
Pelbagai Aduan dari sekolah

i) Kuantiti
-Dari semasa ke semasa
mengikut keperluan
ii) Masa
-Sepanjang tahun
iii) Kualiti
-Mengikut prosedur yang
ditetapkan

13

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

9.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

-Mengurus lawatan
sekurang-kurangnya untuk
7 lawatan sambil belajar

-7 lawatan telah
berjaya
dilaksanakan

-100%

-Dijalankan berdasarkan
tarikh yang telah ditetapkan

-Ketetapan tarikh
tidak dapat
dipatuhi

-0%

-Matlamat lawatan dapat


dicapai .

-Sasaran tercapai

-100%

-Semua sekolah terlibat


dengan program Guru

-Semua sekolah
mengamalkan
budaya Guru
penyayang

-100%

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

PENGURUSAN LAWATAN
9.1 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Urusan Lawatan Sambil
Belajar

i) Kuantiti
-6 sekolah rendah asrama
-1 ppd
ii) Masa
- Jun 2014 Menengah
- Mei 2014 Rendah
- Julai 2014 Rendah
- Ogos 2014 - Menengah

-Kekangan masa dan


sumber manusia

iii) Kualiti
-Keberhasilan hasil lawatan

10
.

PENGURUSAN PROGRAM
10.1 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Program Guru Penyayang
dan melaksanakan Taklimat
Amalan Guru PenyayangPelaporan

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

ii) Masa

14

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
-Sepanjang tahun

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
-Dijalankan setiap masa
dan sepanjang tahun di
sekolah

PENCAPAIAN
SEBENAR
PERATUS
(Diisi pada akhir PENCAPAIAN
tahun mana
yang berkaitan)
-Sasaran tercapai
-100%

iii) Kualiti

10.2 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Sesi Dialog Antara Pembekal
dan Guru Besar Asrama

-100%
-Sasaran tercapai

-Guru Semakin sayang


kepada murid-murid

-Guru Penyayang menjadi


budaya di kalangan guru di
sekolah

i) Kuantiti
-20 0rang ( Pembekal,GB
dan Penyelia )

-Semua yang dijemput


hadir dalam sesi dialog

-Sasaran tercapai

-100%

-Dijalankan mengikut
ketetapan

-Sasaran tercapai

-100%

-Mutu perkhidmatan dan


barann yang dbekalkan
pada tarikh yang ditetapkan
dan mutu yang telah
dipersetujui.

-Sasaran tercapai

-100%

-Penglibatan menyeluruh

-Sasaran tercapai

ii) Masa
- Februari 2014

ULASAN

iii) Kualiti
-Persetujuan dalam
pembekalan bahan yang
berkualiti dan menepati
masa

10.3 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Program bandar

i) Kuantiti
-4 buah sekolah

15

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Selamat( Pameran)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

sekolah yang dipilih


ii) Masa
- November 2014

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-100%

-Dijalankan mengikut
ketetapan

-Sasaran tercapai

-Masyarakat didedahkan
dengan infomasi
pendidikan

-Sasaran tercapai

-Semua sekolah asrama


menyertai pertandingan

-6 buah sekolah
Menyertai ASAT
Pertandingan

-50%

-Tarikh pertandingan akan


kekal untuk memberli laluan
kepada pasukan untuk
melakukan persediaan

-Masa mengikut
ketetapan

-100%

-Memenangi setiap acara


yang disertai

-4 acara diwakili
untuk peringkat
negeri

-33%

-100%

iii) Kualiti
-Memberi input tentang
perkembangan dunia
pendidikan kepada
masyarakat luar
10.4 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Karnival Mini PSKPP

-100%

i) Kuantiti
-12 sekolah asrama

-Guru tidak berminat


dan kerana lambakan
kerja yang banyak

ii) Masa
- Julai 2014

iii) Kualiti
-Semangat kesukanan yang
tinggi

-Kurang latihan dan


faktor MNI

16

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

11. PENGURUSAN KURSUS


11.1 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Kursus Peningkatan Guru
Disiplin menengah dan
rendah
(Hotel Kuching Park)

i) Kuantiti
-101 orang dari kalangan PK
HEM dan Guru Disiplin

-101 orang guru disiplin


dilibatkan

-Kehadiran semua
Guru Disiplin

-100%

-Kursus dapat dijalankan


mengikut ketetapan masa
yang dicadangkan.

-Sasaran tercapai

-100%

ii) Masa
- Oktober 2014

iii) Kualiti
-Pengisian program
berkaitan pengurusan
disiplin
11.2 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Kem Ikon Kepimpinan Murid

i) Kuantiti
-80 orang murid sekolah
menengah

-Semua pengisian dapat


disampaikan

-100%
-Sasaran tercapai

-Semua murid menyertai


Kem tersebut

-Sasaran tercapai

-100%

-Dijalankan mengikut
ketepatan masa

-Sasaran tercapai

-100%

-Melahirkan kepimpinan di
peringkat sekolah mengikut
kriteria dalam modul yang
disediakan

-Pengisian modul dapat


dijalankan dengan lancar

-Sasaran tercapai

-100%

i) Kuantiti

-Semua peserta hadir untuk

-58 peserta yang

-68.23%

ii) Masa
- Oktober 2014
iii) Kualiti

11.3 Merancang, Menyelaras,

-Ramai cikgu yang

17

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
mengurus dan melaksanakan
Kursus Peningkatan
Profisional Guru Bimbingan
dan Kaunseling (Kem
Permai)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
hadir

PERATUS
PENCAPAIAN

-85 orang dari GBK

berkursus

ii) Masa
- Oktober 2014

-Dapat dijalankan mengikut


ketetapan masa yang
ditetapkan

-Tidak berjaya
dilaksanakan

-0%

-Semua input dapat


disampaikan dengan
berkesan untuk
meningkatkan
profesionalisme GBK

-Sasaran tercapai

-100%

-Meningkatkan
profesionalisme GBK dari
aspek pengurusan BK

i) Kuantiti
-13 orang PPM
-23 warden

-Semua peserta hadir

-36 peserta hadir


dan sasaran
tercapai

-100%

-Dijalankan mengikut
ketetapan masa yang
ditetapkan

-Sasaran tercapai

-100%

ULASAN

telah bercuti

iii) Kualiti

11.3 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Kursus Peningkatan
Pengurusan Asrama

ii) Masa
- Mac 2014

iii) Kualiti
-Meningkatkan tahap
pengurusan asrama
berdasarkan modul
Transformasi Asrama Harian

-Sasaran tercapai
-Semua input dapat
disampaikan dengan
berksan untuk
meningkatkan pengurusan
dalam bidang masingmasing

-100%

18

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

11.4 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Kem Jati Diri

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

i) Kuantiti
- 50 murid yang sering
melakukan salah laku
ii) Masa
- April 2014

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

-Semua murid hadir

-Sasaran tercapai

-100%

-Kem dapat dijalankan


mengikut ketetapan masa

-Sasaran Tercapai

-100%

-Pengisian modul dapat


dijalankan dengan
berkesan untuk mendapat
impak yang terbaik

-Sasaran tercapai

-100%

-Semua murid yang


menerima anugerah hadir
bersama ibu bapa

-Sasaran
tercapai

-100%

-Kem dapat dijalakan


mengikut ketetapan masa

-Sasaran tercapai

-100%

ULASAN

iii) Kualiti
-Meningkatkan Jati Diri
setiap murid

11.5 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Membantu KU mengurus dan
melaksana Anugerah
Kehadiran Penuh

i) Kuantiti
- 200 murid serta ibu bapa
dan penjaga
ii) Masa
- April 2014
iii) Kualiti
-Penghargaan akan dapat
memotivasikan murid yang
terlibat

11.6 Merancang, Menyelaras,

-Sasaran tercapai
-Penghargaan kepada
murid akan dapat mengekal
serta meningkatkan lagi
kekuatan kendiri murid

-100%

i) Kuantiti

19

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
mengurus dan melaksanakan
Program kembali ke sekolah

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
- 80 murid yang sering
ponteng
ii) Masa
- 4 April 2014
iii) Kualiti
-Murid sedar akan
tanggungjawab sebagai
murid sekolah

12.4 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Membantu KU dan
melaksana Kem Pengawas
Peringkat Negeri

i) Kuantiti
- Pengawas sekolah
menengah
ii) Masa
- April 2014

Melibatkan 7 buah sekolah


menengah

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
Berjaya
dilaksanakan

-Dapat dijalankan mengikut


ketetapan masa

-tidak mengikut
masa (.2014)

-Kadar ponteng akan


menurun

-Kadar ponteng
dapat diturunkan

-100%

-Melibatkan 7 buah sekolah


menengah

-Berjaya
dilaksanakan

100%

-Dapat dijalankan mengikut


ketetapan masa

-Dapat dijalankan
mengikut
ketetapan masa

100%

-Melahirkan ikon
kepimpinan dalam
kalangan pengawas

-Ikon kepimpinan
dapat dilahirkan

100%

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

iii) Kualiti
-Murid sedar akan
tanggungjawab sebagai
murid sekolah

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

100%

0%

Kekangan masa

13.1 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
Karnival ASAT Bahagian
Lundu

i) Kuantiti
-4 Daerah
ii) Masa
-Oktober 2014
iii) Kualiti

-Semua daerah turut serta

-Berjaya
dilaksanakan

-Dapat dijalankan mengikut


ketetapan masa

- Dapat dijalankan
mengikut
ketetapan masa

100%

-Penyertaan yang meningkat


dari tahun ke tahun

20

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
-Kejayaan yang dimenangi
meningkat

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
-Peningkatan dalam jumlah
Penyertaan dan menjuarai
Asat

PENCAPAIAN
SEBENAR
PERATUS
(Diisi pada akhir PENCAPAIAN
tahun mana
yang berkaitan)
-Menjauarai ASAT
Kategori Tokoh
Asrama

ULASAN

-Tempat ke-2
13.2 Merancang, Menyelaras,
mengurus dan melaksanakan
Pertandingan Ko-akademik
dan sukan peringkat daerah,
bahagian dan negeri

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

-Penyertaan semua
sekolah di Padawan

-60 buah sekolah


sahaja yang
terlibat

-59.41%

-Dapat dijalankan mengikut


ketetapan masa yang
ditetapkan

-2 acara tidak
dapat mengikut
ketetapan masa

-90.40%

-Kejayaan

=Kejayaan menjuarai ASAT

-Tempat ke-3 dari


11 PPD yang
menyertai

-90.91%

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

-semua sekolah menyertai

-48 buah sekolah


yang menyertai

-47.52%

ii) Masa
-Januari hingga Ogos 2014

-Ketetapan masa dipatuhi

-Dapat dilaksana
seperti dalam
perancangan.

-100%

iii) Kualiti
-Keceriaan dan kecantikan
landskap sekolah

-Meningkatkan kesedaran
warga sekolah pentingnya

-48 buah sekolah


menunjukkan

47.52%

-Lambakan kerja
yang banyak dan
kekurangan sumber
tenaga

ii) Masa
-Sepanjang tahun ( rujuk
takwim JPN )
iii) Kualiti

13.3 Merancang, Menyelaras,


mengurus dan melaksanakan
penilaian Pertandingan
Landskap MPP

-Lambakan kerja
yang banyak

- Lambakan kerja
yamg banyak

21

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
Keceriaan dan keindahan
landskap sekolah menjadi
kebitaraan berlandaskan
garis panduan dalam 3K

13.4 Merancang, Menyelaras,


mengurus, membimbing,
melaksanakan dan menilai
Pertandingan BOSS

ULASAN

i) Kuantiti
-101 buah sekolah

--Semua sekolah menyertai

-20 buah sekolah


yang menghantar
permohonan

19.80%

ii) Masa
-Jun

-Ketetapan masa dipatuhi

-Berjaya
dilaksanakan

100%

-Mewujudkan pengurusan
SPB yang mantap
berdasarkan Garis
Panduan 9 Jenis Fail

-58 buah BOSS


telah disenarai
dan 20 buah telah
dipilih

56.42%

--Tiada ruang untuk


BOSS dan lambakan
kerja yang banyak

-Semua sekolah menyertai

-4 Buah sekolah
sahaja yang
bertanding

-26.66%

-Tiada ruang yang


sesuai dan lambakan
kerja yang banyak

-Ketetapan masa dipatuhi

-Berjaya
dilaksanakan

-100%

-Mensasarkan 0 murid

15 murid telah

-0.05%

iii) Kualiti
-Tahap pengurusan

13.5 Merancang, Menyelaras,


mengurus, melaksanakan
dan menilai Pertandingan
PPDa peringkat Bahagian

PENCAPAIAN
SEBENAR
PERATUS
(Diisi pada akhir PENCAPAIAN
tahun mana
yang berkaitan)
kesungguhan ke
arah sasaran kerja

i) Kuantiti
- 15 buah sekolah
menengah

-Tiada ruang untuk


BOSS dan lambakan
kerja yang banyak

ii) Masa
-Sepanjang tahun ( rujuk
takwim JPN )
iii) Kualiti
-Mesej Dadah Musuh

-Murid yang berlatar

22

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)
Negara

1.

Pengurusan Kejohanan Ko-akademik


1.1 Merancang,mengurus
i) kuantiti
dan menjadi setiausaha
- 3 kali mesyuarat
mesyuarat Jawatankuasa
Pengelolaan dan
Pengelola dan Teknikal
Teknikal sebelum
Kejohanan Ko-akademik
kejohanan

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)
terlibat dengan
pengambilan dadah

-Mesyuarat diadakan
mengikut perancangan
yang ditetapkan

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)
positif ujian urin

-Berjaya
diadakan
mengikut
perancangan
-minit

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

belakang keluarga
bermasalah dan
pengaruh rakan
sebaya

-100%

23

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

mesyuarat dan
maklumbalas

disediakan
ii) Masa
-Ketetapan masa
Mesyuarat diadakan
sebulan sebelum
kejohanan

-Mematuhi sepenuhnya
ketetapan bilangan masa
mesyuarat

-Pematuhan
ketetpan masa
berjaya

-Semua agenda
dibincangkan dan
diambil ketetapan

- Kejohanan
dilaksanakan
dengan
jayanya

-100%

iii)Kualiti
-Membincangkan
agenda:peranan setiap
JK, Ketetapan
jadual,lokasi dan
anggaran kos

-100%

24

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

1.2 Merancang, menyelaras


dan mengurus Pertandingan
Ko-akademik peringkat
daerah

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

i)Kuantiti
-23 jenis acara
dipertandingkan

-Semua acara disertai

-21 acara telah


dilaksanakan

-91%

-2 jenis acara gagal


dijalankan dan
postem mortem
tidak dijalankan
oleh semua akibat
kekangan masa
dan isu kertas
soalan UPSR
bocor.

-Tarikh yang
dirancangkan dipatuhi
sepenuhnya

-21 tarikh
acara dapat
dipatuhi

-91%

-Tarikh tidak dapat


dipatuhi kerana
kekangan masa

ii) Masa
-Merujuk pada tarikh
yang disediakan dalam
takwim daerah.

.
iii) Kualiti
-Penyertaan semua 8
zon untuk 23 acara

-3 zon berjaya
menyertai 21
acara

-38%

-Masalah lokasi
acara,minat murid
dan komitmen guru

-23 jenis acara


dipertandingkan

-Semua acara disertai

-21 acara
disertai

-91%

-2 acara tidak
dipertandingkan di
peringkat daerah

-10 Emas, 10 Perak dan


3 Gangsa

-Sasaran 10 emas dan


mewakili Kuching

-8 emas
dimenangi dan
wakil Kuching

-66%

-Kurang latihan dan


persiapan

-Memastikan 23 acara
dipertandingkan dan
disertai oleh setiap zon
1.3 Merancang, menyelaras
dan mengurus penyertaan
Pertandingan Ko-akademik
peringkat bahagian

i)Kuantiti

25

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

ii) Masa
-Latihan yang merujuk
pada tarikh yang
disediakan dalam
takwim bahagian.

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

-Masa latihan untuk 21


pasukan mencukupi
sebelum kejohanan

-10 acara akur


dengan masa
latihan

-Melahirkan 10 pasukan
terbaik yang kuat dari
segi mental dan fizikal
sekaali gus menjulang
juara

-8 pasukan
yang terbaik
mampu
dilahirkan
justeru
memenangi
dan mewakili
Sarawak

-80%

-8 acara diwakili dan


semua dimenangi untuk
menjadi wakil negeri.

-3 acara yang
berjaya
dimenangi
sekali menjadi
wakil negeri

-13%

-Latihan dan
persiapan yang
kurang dilakukan

-Masa latihan dipatuhi


sepenuhnya

-Masa latihan
tidak dapat
dipatuhi oleh
kelapan-lapan

-0%

-Faktor seperti
keluarga murid,MNI
Jurulatih,
kerjasama rakan di
sekolah

PERATUS
PENCAPAIAN

-48%

iii) Kualiti
-Pasukan yang mantap
dari segi fizikal dan
mental disediakan

1.4 Merancang, menyelaras


dan mengurus penyertaan
Pertandingan Ko-akademik
peringkat Negeri

ULASAN

-Tarikh
pertandingan sering
bertukar atas dasar
kekangan ativiti
yang bertindih di
peringkat negeri

-Tarikh
pertandingan yang
sering bertukar dan
penarikan pemain
utama atas
desakan ibu bapa

i)Kuantiti
-23 jenis acara
pertandingan

ii) Masa
-Masa latihan yang
mencukupi sebelum
pertandingan (rujuk
Takwim Negeri)

26

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

pasukan

iii) Kualiti
-8 emas

-1 emas
-Sasaran dicapai untuk
melayakkan kelapanlapan pasukan mewakili
negeri

-13%

- Faktor seperti
keluarga murid,MMI
Jurulatih,
kerjasama rakan di
sekolah

27

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

Pengurusan Kejohanan Sukan

2.1 Merancang, mengurus


mesyuarat Jawatankuasa
Pengelola dan Teknikal
Kejohanan Sukan

i) Kuantiti
-3 Mesyuarat
Pengelolaan sebelum
Kejohanan Sukan
- 23 jenis acara
dipertandingkan

-Mesyuarat diadakan
mengikut perancangan
yang ditetapkan

-Berjaya
diadakan
mengikut
perancangan
-minit
mesyuarat dan
maklumbalas

-100%

disediakan
ii) Masa
-Sebulan sebelum
kejohanan

iii)Kualiti
-Mesyuarat
membincangkan
peranan
Jawantankuasa,
Teknikal pertandingan
Jawantankuasa
pemilihan, Ketetapan
jadual pertandingan,
Anggaran kos

--Mematuhi sepenuhnya
ketetapan bilangan masa
mesyuarat

-Berjaya
diadakan
mengikut
ketetapan

-100%

-Semua dibincangkan
dan diambil ketetapan

-Kejohanan
dilaksanakan
dengan
jayanya

-100%

28

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

kejohanan
2.2 Merancang, menyelaras
dan mengurus Pertandingan
Sukan peringkat daerah

i)Kuantiti
-23 jenis acara
dipertandingkan

-Semua acara disertai

-21 acara telah


dilaksanakan

91%

- Tarikh yang
dirancangkan dipatuhi
sepenuhnya

-21 tarikh
acara dapat
dipatuhi

91%

-Penyertaan semua zon


untuk 23 acara

-Semua zon
menyertai 21
acara

91%

-Semua acara disertai

86%
-20 acara
berjaya disertai

-2 acara tidak
dilaksanakan
kerana tidak ada
pertandingan
peringkat bahagian

ii) Masa
-Tarikh kejohanan
merujuk pada tarikh
Takwim Daerah.

iii) Kualiti
-Pengelolaan 23 acara
untuk memilih wakil
daerah ke peringkat
Kuching
2.3 Merancang, menyelaras
dan mengurus penyertaan
Pertandingan Sukan
peringkat bahagian

i)Kuantiti
-23 jenis acara
dipertandingkan

2 acara tidak
dijalankan di
peringkat daerah
dan 1 acara tidak
menerima surat
dari pengelola
29

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

ii) Masa
-Latihan yang merujuk
pada tarikh yang
disediakan dalam
Takwim Bahagian.

iii) Kualiti
- Jumlah peserta dan
kejuaraan dimenangi

2.4 Merancang, menyelaras


dan mengurus penyertaan
wakil daerah dalam Pasukan
Bahagian Kuching ke
pertandingan acara sukan
peringkat negeri

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

- Tempoh latihan pusat


pasukan sebelum
kejohanan dipatuhi

-70 peserta menjuarai 12


acara dan berjaya
mewakili bahagian

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

-Masa latihan
pusat dipatuhi
sepenuhnya

-100%

- 50 peserta
berjaya dipilih
mewakili
bahagian

-71.42%

-Menjuarai 5
acara

-42%

ULASAN

-Faktor pasukan
kurang mantap dari
segi mental

i)Kuantiti
-60 0rang peserta yang
menyertai 23 jenis
acara pertandingan

- Semua peserta
,menyertai kesemua
acara yang
dipertandingan

-Semua acara -100%


berjaya disertai

ii) Masa

-Masa latihan merujuk

-Masa latihan murid


mencukupi untuk

-Masa latihan
30

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

sebelum pertandingan
(rujuk Takwim Negeri)

iii) Kuanliti
-Prosedur pengelolaan

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

persediaan sebelum
pertandingan .

-Semua prosedur kerja


dipatuhi sepenuhnya

murid tidak
mencukupi

-Berjaya
dipatuhi

-Tahap persediaan
peserta

-Persediaan peserta
sebelum pertandingan di
tahap yang tertinggi
untuk memenangi
pertandngan

-Persediaan
kurang
memuaskan

-Jumlah kemenangan

-Semua peserta
memenangi tempat 1,2
dan 3

-40 peserta
dari daerah
Padawan
dipilih mewakili
pasukan
negeri ke
peringkat
kebangsaan

2.5 Merancang, mengurus


menyelaras dan mengelola
pertandingan acara sukan
pada peringkat Bahagian

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

-o%

ULASAN

-Latihan dan
persiapan yang
tidak mengikut
perancangan

-100%

-50%

-Persediaan dari
segi masa tidak
mencukupi

-66.7%

-Masa latihan tidak


mencukupi
-Komitmen murid
dan Juru latih
terganggu oleh
faktor MNI

i)Kuantiti
--50 0rang peserta
yang menyertai 5 jenis
acara

- Semua peserta
,menyertai kesemua
acara yang

-Semua acara -100%


berjaya disertai
31

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

Kuching dan peringkat


Negeri.

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

ii) Masa

dipertandingan

-Merujuk pada tarikh


yang disediakan dalam
takwim peringkat
Bahagian Kuching

-Pertandingan dikelola
mengikut tarikh yang
ditetapkan

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

-Berjaya
dipatuhi

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-100%

iii) Kualiti
-Prosedur pengelolaan

-Tahap persediaan
peserta

-Jumlah kemenangan

- Prosedur pengelolaan
dipatuhi
-Persediaan peserta
sebelum pertandingan di
tahap yang tertinggi
untuk memenangi
pertandngan
-Semua peserta
memenangi tempat 1,2
dan 3

-Dipatuhi
sepenuhnya

-100%

-50%
- Persediaan
kurang
memuaskan

-20%

-Masa latihan tidak


mencukupi
-Komitmen murid
dan Juru latih
terganggu oleh
faktor MNI

-10 peserta
dari daerah
Padawan
dipilih mewakili
pasukan
negeri ke
peringkat
32

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

kebangsaan
3.

Mesyuarat Penyelarasan Sukan dan Kokurikulum Peringkat Daerah


3.1 Merancang, mengurus
i)Kuantiti
dan mengelola Mesyuarat
-Mengadakan
bersama PK KK (SR & SM)
-Memastikan
daerah Padawan
pengelolaan Mesyuarat
mesyuarat 3 kali
Sukan & KK sebanyak 3
setahun
kali dilaksanakan.
-Kehadiran PK

-Memastikan 86 PK
rendah dan 15 PK
menengah hadir
kesemuanya

-1 mesyuarat
telah
dikelolakan

-33%

-Semua PK
menghadiri
mesyuarat 1

-100%

-Kekangan masa
kerana turut terlibat
dalam mengelola
aktiviti Sukan serta
Ko-akademik
peringkat
Bahagian, Negeri
dan Kebangsaan.

ii) Masa
-Ketetapan tarikh
mesyuarat merujuk
Takwim UPKK.

- Ketetapan mesyuarat 3
kali megikut takwim
dipatuhi

iii) Kualiti

-.

-Agenda dan ketetapan

-Semua agenda
dibincangkan dan
diambil ketetapan

-33&
- 1 mesyuarat
diadakan
mengikut
ketetapan

-Kekangan masa
kerana turut terlibat
dalam mengelola
aktiviti Sukan serta
Ko-akademik
peringkat
Bahagian, Negeri
dan Kebangsaan.

-100%
-Perancangan
dalam
penyertaan
33

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

telah dipatuhi
-Minit
mesyuarat dan
maklum baklas
ada disediakan

4.

Penghantaran Data Sukan & Kokurikulum


4.1 Merancang, mengumpul,
i)Kuantiti
merumus dan menghantar
data
-6 jenis data
4.1.1 Data Penglibatan
Murid dalam KK
4.1.2 Data kehadiran Murid
dalam KK
4.1.3 Data Peruntukan KK
4.1.4 Data i-KePS
4.1.5 Data 10% KK (SM)
4.1.6 Data Pelaksanaan
Dasar 1M 1S

-Semua data lengkap

- Berjaya
dilaksanakan
pengisiannya

-100%

-Tempoh masa pengisian


dipatuhi

- Dipatuhi
sepenihnya

-100%

ii) Masa
-Sepanjang Tahun
4.1.1 hingga 4.1.5
-Berkala (4 kali
setahun)
4.1.6

34

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

iii) Kualiti
- Ketepatan dan
kesahihan

- Pengedaran Surat
siaran berkenaan

-Memastikan
penghantaran 6 jenis
data adalah tepat dan
sahih(tanpa ralat ) ke
SPPK, JPN (Unit Sukan)
- Surat siaran berkenaan
tarikh penghantaran data
ke PPD diedar kepada
semua sekolah

-100%
-Semua data
telah dihantar
ke SPPK, JPN
(Unit Sukan)
-100%
- Surat siaran
telah diedar
dan sekolah
telah
dimaklumkan

35

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

5.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan


5.1 Merancang , mengurus
i)Kuantiti
dan menyelaras pelaksanaan
-28 kumpulan RIMUP
RIMUP peringkat pihak
(SR) dan
sekolah
15 sekolah menengah

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

-Memastikan Semua
kumpulan
melaksanankan rimup

-Semua 28
-100%
kumpulan telah
melaksanakan

- Memastikan Ketetapan
masa dipatuhi
sepenuhnya

-Dipatuhi
sepenuhnya

-100%

-Format laporan

-Memastikan format
pelaporan yang standard
diguna pakai

-Semua
kumpulan
menggunakan
laporan
standard yang
disediakan

-100%

-Kesuaian pemilihan
aktiviti

-Memastikan pemilihan
aktiviti adalah mengikut
kriteria dalam garis
panduan KPM

-Pemilihan
aktiviti semua
kumpulan
memenuhi
kriteria

-100%

ULASAN

ii) Masa
-Sepanjang tahun

iii) Kualiti

(SURAT PEKELILING
IKHTISAS
BIL.10/2005)

36

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

5.2 Merancang, mengurus


dan menyelaras pelaksanaan
RIMUP peringkat daerah
yang dikelolakan oleh SK St
Bernard Sadir

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

i)Kuantiti
-1 program RIMUP
melibatkan 6 buah
sekolah.

-Memastikan 6 buah
sekolah terlibat

-6 buah
sekolah telah
terlibat

-100%

-Memastikan program
dijalankan mengikut
ketetpan tarikh

-100%
-Dilaksankan
mengikut tarikh
yang
ditetapkan

--Format laporan

-Memastikan format
pelaporan yang standard
diguna pakai

-Semua
kumpulan
menggunakan
laporan
standard yang
disediakan

-100%

-Kesuaian pemilihan
aktiviti

-Memastikan pemilihan
aktiviti adalah mengikut
kriteria dalam garis
panduan KPM

-Pemilihan
aktiviti semua
kumpulan
memenuhi
kriteria

-100%

ii) Masa
-Sepanjang tahun

iii) Kuanliti

(SURAT PEKELILING
IKHTISAS
BIL.10/2005)

37

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

6.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Pengurusan Aktiviti 1Murid 1Sukan (1M 1S)


6.1 Merancang, mengurus
i)Kuantiti
pelaksanaan aktiviti 1M 1S di
-101 buah sekolah
peringkat sekolah.
terlibat

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

-Memastikan semua
sekolah melaksanakan
Dasar 1M 1S di
peringkat sekolah

-Semua
sekolah
melaksanakan

-100%

-Memastikan pelaksnaan
peringkat sekolah
berdasarkan takwim

-Pelaksanaan
berdasarkan
takwim
dipatuhi

-100%

--Format lapora

-Memastikan format
pelaporan yang standard
diguna pakai

-Semua
kumpulan
menggunakan
laporan
standard yang
disediakan

-100%

-Kesuaian pemilihan
aktiviti

-Memastikan pemilihan
aktiviti adalah mengikut
kriteria dalam garis
panduan KPM

-Pemilihan
aktiviti semua
kumpulan
memenuhi
kriteria

-100%

ULASAN

ii) Masa
-Sepanjang tahun

iii) Kuanliti

38

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

6.2 Merancang, mengurus


pelaksanaan Klinik/Kem
Sukan 1M 1S di peringkat
daerah.

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

i)Kuantiti
-Memastikan semua
sekolah terlibat

-Semua
sekolah telah
terlibat

-Memastikan program
dijalankan mengikut
ketetpan tarikh

-100%
-Dilaksankan
mengikut tarikh
yang
ditetapkan

--Format laporan

-Memastikan format
pelaporan yang standard
diguna pakai

-Menggunakan
laporan
standard yang
disediakan

-100%

-Kesuaian pemilihan
aktiviti

-Memastikan pemilihan
aktiviti adalah mengikut
kriteria dalam garis
panduan KPM

-Pemilihan
aktiviti semua
memenuhi
kriteria

-100%

-1 program 1M1S
melibatkan 101 buah
sekolah.

-100%

ii) Masa
-Sepanjang tahun

iii) Kuanliti

(Surat Pekeliling
Ikhtisas Bilangan 16,
Tahun 2010:
Pelaksanaan Dasar
1MURID 1SUKAN

39

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

7.

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Pegawai Instrumen i-KePS Negeri Sarawak


7.1 Mengurus dan menyelia
i)Kuantiti
mengumpul, menggabung
-180 sekolah menegah
serta membersih ralat data
i-KePS
seluruh Sarawak

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

-1444 data dikumpul dan


dirumus

-1314 buah
sekolah di
Sarawak telah
menghantar
data i-KePS

- Menghantar data iKePS sebelum tarikh


akhir

- Data i-KePS
Sarawak telah
dihantar
sebelum tarikh
akhir 20
Disember

-1264 sekolah rendah


seluruh Sarawak

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

-91%

ii) Masa
-sekali tahun

-100%

iii) Kuanliti
-Pengabungan data
menggunakan tapak
yang standard

-Memastikan
pengabungan 1444 data
dari sekolah seluruh
negeri dengan
menggunakan Tapak iKePS yang betul dan
data dihantar sebelum
tarikh akhir

-Tapak yang
standard
digunakan

-100%

40

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Karnival ASAT (Anugerah Seri Asrama Terbilang)


8.1 Merancang, mengurus
i)Kuantiti
dan menyelaras penyertaan
-3 acara sukan
Karnival Asat
-4 acara Ko-akademik

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

PERATUS
PENCAPAIAN

- Memastikan semua
acara disertai

-Semua acara
disertai

-Memastikan Pematuhan
dari segi ketetapan tarikh
yang dipersetujui

-Tarikh dipatuhi -100%

ULASAN

-100%

ii) Masa
-Sepanjang Tahun
dengan merujuk
kepada Takwim HEM

iii) Kualiti
-S.O.P pengurusan
peserta asrama

-Memastikan prosedur
membawa murid asrama
untuk aktivit luar dipatuhi
berdasakan SOP sedia
ada

-Keberhasilan murid

-Memastikan penyertaan
murid menunjukan impak

-Semua
prosedur
dipatuhi

-Seorang
peserta telah
berjaya
mendapat
emas

-100%

10%

-kurang latihan dan


persediaan

41

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

Karnival PSKPP (Pesta Sukan dan Kebudayaan Pegawai Pendidikan) cawangan daerah Padawan
8.1 Merancang, mengurus
i)Kuantiti
dan menyelaras
-23 acara
pelaksanaan Karnival
- Memastikan penyertaan -Terlibat 13
PSKPP
dalam 23 acara Pesta
acara daripada
Mini PSKPP peringkat
23 acara yang
- Pengelola untuk
bahagian Kuching
Pertandingan Badminton
disertai

PERATUS
PENCAPAIAN

56%

ULASAN

Tiada pemilihan
peringkat daerah
Padawan
dijalankan

ii) Masa
-Memastikan penyertaan
pada tarikh yang
ditetapkan

-Mematuhi
ketetapan
tarikh

-100%

-Peraturan pertandingan

-Memastikan segala
peraturan permainan
dipatuhi

Telah dipatuhi
sepenuhnya

-100%

-Prosedur pengeloaan

-Memamtikan semua
prosedur
sebelum,semasa dan
selepas pertandingan

- Telah dipatuhi
sepenuhnya

-100%

-Merujuk kepada takwim


PSKPP Negeri

iii) Kualiti

42

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014


KETUA UNIT, UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
BIL

11

AKTIVITI/PROJEK/
KETERANGAN
(Senaraikan Aktiviti/Projek)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti / Masa /
Kos yang mana berkaitan)

Pelaksanaan Program-program kelolaan PPD


11.1 Membantu PPD
i)Kuantiti
mengurus dan menyelaras
-Setiap bulan
program kelolaan PPD
ii) Masa

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

- Membantu dan
melaksanakan tugasan
yang diamanahkan

-Sepanjang Tahun
iii) Kuanliti

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada akhir
tahun mana
yang berkaitan)

-Penglibatan
dalam progam
DTP, Sesi
Dialog Prestasi
dan Mesyuarat
Guru Besar

PERATUS
PENCAPAIAN

ULASAN

100%

-Menjalankan tugas
yang ditetapkan dalam
jawatankuasa.

Tandatangan PYD
Tarikh :

Tandatangan PPP
Tarikh :

43