Anda di halaman 1dari 17

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM DAMAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5


TAHUN 201 5

MINGG
U

TARIKH

TOPIK

PEMBELAJARAN KAWASAN &


HASIL PEMBELAJARAN

LATIHAN
(KEPERLUAN MINIMUM)

EKSPERIMEN/
LATIHAN / I-THINK

KERTAS 1
OBJEKTIF

TOPIK 1:
1.1 Kepentingan mempunyai sistem
PENGANGKUTA pengangkutan di sesetengah organisma
N
multisel.
1

12/01/15
16/01/15

Murid dapat:
- mengenalpasti masalah yang akan dihadapi bya
organisma multicellular dalam mendapatkan
keperluan sel mereka dan menyingkirkan bahan
buangan mereka,
- mencadangkan bagaimana masalah itu diatasi
dalam organisma multisel
1.2 Konsep sistem peredaran darah

12/01/15
23/15/01

Aktiviti 1.1
Untuk
menentukan
luas permukaan
per isipadu
Jumlah

KERTAS 2
STRUKTUR

ESEI

2
(KBAT)

KERTAS 3
AMALI

10

I-THINK:
PETA BULATAN
2

Aktiviti 1.2
Untuk
memeriksa slaid
yang disediakan
saluran darah
(kemahiran
mikroskop)

Murid dapat:
- menyatakan apakah sistem peredaran,
- menyatakan tiga komponen sistem peredaran
darah pada manusia dan haiwan,
- menyatakan medium pengangkutan dalam
manusia dan haiwan,
- menyatakan komposisi darah manusia,
- menerangkan fungsi darah dan Cecair hemolimf I-THINK:
yang terdapat dalam pengangkutan,
PETA POKOK
- menerangkan struktur pembuluh darah
manusia,

- menjelaskan bagaimana darah digerakkan


melalui sistem peredaran darah manusia,
- terangkan secara ringkas bagaimana tekanan
darah dikawal selia,
- membanding dan membezakan sistem
peredaran dalam yang berikut: manusia, ikan
dan amfibia.
1.31.3 Memahami mekanisme pembekuan darah
Murid dapat:
- menerangkan keperluan untuk pembekuan I-THINK:
darah di tapak pembuluh darah yang rosak,
PETA ALIR
- menjelaskan mekanisme pembekuan darah,
- meramalkan akibat terjejas mekanisma
pembekuan darah dalam seseorang individu.

1.4 Sistem limfa


3

26/15/01
30/15/01

Murid dapat:
- menerangkan pembentukan cecair celahan,
- menyatakan komposisi cecair celahan,
- menyatakan kepentingan cecair celahan,
- menggambarkan nasib cecair celahan,
I-THINK:
- menerangkan struktur sistem limfa,
PETA BULATAN
- terangkan
bagaimana
sistem
limfa PETA ALIR
melengkapkan sistem peredaran darah,
- membandingkan kandungan darah, cecair limfa
dan celahan,

1
(KBAT)

4-5

02/02/15
13/02/15

16/02/15
20/02/15

1.51.5 Peranan sistem peredaran darah dalam


mekanisme pertahanan badan
Aktiviti 1.3
Untuk
Murid dapat:
menentukan
- menyatakan satu lagi fungsi sistem peredaran jenis darah
darah di samping pengangkutan,
yang
- mengenal pasti tiga barisan mekanisme menggunakan
pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan antigen A dan B
badan
- menerangkan proses fagositosis,
I-THINK:
- menyatakan makna antigen dan antibodi,
PETA POKOK
- menyatakan makna imuniti dan imunisasi,
- berkaitan antigen dan antibodi untuk kekebalan,
- menamakan dan memberikan contoh-contoh
pelbagai jenis imuniti,
menyatakan
kesan
virus
human
immunodeficiency (HIV) pada mekanisme
pertahanan badan,
- menggambarkan transmisi HIV, cadangkan caracara untuk mencegah penularan sindrom PETA BULATAN
kurang daya tahan (AIDS).
1.61.6 1enghargai sistem kardiovaskular healthy
Murid dapat:
- memilih dan mengamalkan cara yang sesuai Aktiviti 1.4:
untuk mengekalkan sistem kardiovaskular yang Untuk
sihat.
menentukan
kadar degupan
jantung dan
tekanan darah.

1
(KBAT)

1.7 Memahami pengangkutan bahan dalam


Aktiviti 1.5
tumbuhan
Untuk
memeriksa slaid
Murid dapat:
- menyatakan keperluan untuk pengangkutan yang disediakan
bagi fail
bahan-bahan dalam tumbuh-tumbuhan,
- mengenalpasti tisu vaskular dalam batang, akar vaskular
tumbuhan
dan daun,
- menyatakan peranan tisu vaskular dalam (kemahiran
mikroskop)
pengangkutan bahan-bahan,
- menerangkan struktur tisu vaskular,
- berkaitan struktur xilem untuk pengangkutan,
I-THINK:
- berkaitan struktur floem untuk pengangkutan,
PETA BUIH
1.8 Pengangkutan bahan dalam tumbuhan

23/15/02
27/15/02

02/03/15
06/03/15

Murid dapat:
- menyatakan maksud translokasi,
- menerangkan kepentingan translokasi dalam
tumbuh-tumbuhan,
- menggambarkan laluan air dari tanah ke daun,
kadar transpirasi
- keadaan luar negeri yang mempengaruhi
transpirasi,
- tekanan akar
- reka bentuk eksperimen untuk mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhi kadar transpirasi
- menjelaskan peranan perpaduan dan lekatan air
dalam pergerakan air dalam tumbuh-tumbuhan,

Aktivity 1.6
Untuk
memeriksa
kadar
transpirasi
I-THINK:
PETA BULATAN
PETA BUIH

UJIAN KEMAJUAN DIRI 1

1
(KBAT)

TOPIK 2:
PERGERAKAN
DAN
SOKONGAN

09/03/15
13/0314

* TAHUN BARU
CINA
19/2 - 20/2/15

2.1 Memahami sokongan dan pergerakan pada


manusia dan haiwan
Murid dapat:
Aktiviti 2.1
- menerangkan keperluan untuk sokongan dan Untuk
pergerakan pada manusia dan haiwan,
memeriksa
- menerangkan masalah yang akan dihadapi oleh model rangka
manusia dan haiwan dalam sokongan dan manusia
pergerakan,
- menjelaskan bagaimana masalah dalam I-THINK:
sokongan dan pergerakan diatasi pada manusia PETA BUIH
dan haiwan,
- nama tulang yang membentuk rangka paksi dan
rangka appendicular tubuh manusia,
- labelkan tulang, otot-otot rangka dan tendon
dalam gambarajah lengan,
- menjelaskan bagaimana pergerakan adalah
disebabkan dalam anggota badan,
- menyatakan fungsi tulang rawan dan bendalir
sinovia pada sendi,
- terangkan
secara
ringkas
mekanisme
pergerakan dalam haiwan,
- negeri beberapa akibat sistem muskuloskeletal
terjejas kepada sokongan dan pergerakan.
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
14/03/15 - 22/03/15
2.2 Menghargai sistem muskuloskeletal yang
sihat
Murid dapat:
- mengamalkan cara-cara untuk menjaga sistem

2
10

K
B
A
T

muskuloskeletal.
10

23/02/15
27/02/15

30/03/15
03/04/15

1
K
B
A
T

2.3.Memahami sokongan pada tumbuhan


Murid dapat:
- menerangkan keperluan untuk sokongan dalam I-THINK:
PETA BUIH
tumbuh-tumbuhan,
- menjelaskan bagaimana sokongan dicapai
dalam tumbuh-tumbuhan akuatik,
- menjelaskan bagaimana sokongan dalam
tumbuhan
daratan
dicapai
melalui
pengubahsuaian tisu.
TOPIK 3:
KOORDINASI
DAN
GERAKBALAS

11

3.1 Respons dan penyelarasan


Murid dapat:
I-THINK:
- menyenaraikan perubahan dalam persekitaran PETA BULATAN
luaran dan dalaman yang dihadapi oleh
organisma,
- rmenyatakan mengapa organisma perlu peka
kepada perubahan dalam persekitaran dalaman
dan luaran,
- menjelaskan melalui contoh-contoh makna
stimulus dan respons,
- menyatakan komponen utama dan laluan yang
terlibat dalam mengesan dan bertindak balas
kepada perubahan dalam persekitaran luaran,
- menyatakan komponen utama dan laluan yang
terlibat dalam mengesan dan mengawal selia
perubahan dalam persekitaran dalaman,

3.2 Peranan sistem saraf manusia

12 13

06/04/15
17/04/15

Murid dapat:
I-THINK:
- menyatakan peranan sistem saraf,
PETA TITI
- menamakan bahagian utama otak
dan nmenyatakan fungsinya,
- melabelkan gambarajah daripada keratan rentas
saraf tunjang dan fungsinya,
- mengenal pasti jenis neuron daripada gambar
rajah yang diberi,
PETA POKOK
- menyatakan cara penghantaran maklumat di
sepanjang neuron yang,
- menyatakan fungsi setiap jenis neuron,
- terangkan secara ringkas tengah-tengah jalan
penghantaran maklumat dari reseptor ke
efektor,
- menyatakan
peranan
sinaps
dalam
penghantaran,
- memberi contoh tindakan terkawal dan tindakan
luar kawal,
- menerangkan penghantaran maklumat dalam
tindakan terkawal dan tindakan luar kawal,
- memberikan contoh-contoh penyakit berkaitan
sistem saraf.
3.3 Homeostasis pada manusia
Murid dapat:
- menerangkan keperluan untuk mengekalkan
keadaan fizikal dan kimia yang optimum dalam
persekitaran dalaman,

Aktiviti 3.1
Untuk
menyiasat
jumlah air

10

14

15

20/04/15

24/15/04

27/04/15

01/05/15

- menyatakan pengertian homeostasis,


- mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji
kesan kuantiti yang berbeza daripada
pengambilan air pada pengeluaran air kencing,
- berkaitan perubahan tekanan osmosis darah
untuk pengeluaran air kencing,
- menerangkan pembentukan air kencing,
- berkaitan pembentukan air kencing untuk
perkumuhan,
- terangkan
secara
ringkas
mekanisme
pengosmokawalaturan,
- menerangkan peraturan tahap gula darah,
- menggambarkan pengawalan suhu badan,
3.4 Mengamalkan gaya hidup sihat

kencing yang
dihasilkan
dipengaruhi
oleh
pengambilan air

Murid dapat:
- menerangkan kesan-kesan dadah dan alkohol
ke atas manusia,
- menjelaskan faktor-faktor yang boleh membawa
kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol,

I-THINK:
PETA BUIH

1
(KBAT)

1
(KBAT)

I-THINK:
PETA ALIR

3.5 Hormon tumbuhan


Murid dapat:
- menyatakan apakah hormon tumbuhan,
- memberikan beberapa contoh hormon
tumbuhan,
- membuat kesimpulan kesan auksin kepada
pertumbuhan,
- menjelaskan peranan auksin di tropism,
- menyatakan penggunaan hormon dalam bidang
pertanian.

10

I-THINK:
PETA ALIR
BERGANDA

16
17
18
19

04/05/15
08/05/15
10/15/15
15/05/15
18/05/15
22/05/15
25/05/15
29/05/15
30/05/15
14/06/15

20

15/06/15
19/06/15

21

22/06/15

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERTENGAHAN TAHUN
HARI WESAK: 2015/01/06
HARI KEPUTERAAN DYMM AGONG: 06/06/15
TOPIK 4:
PEMBIAKAN
DAN
PERTUMBUHAN

4.1 Pembentukan gamet


Murid dapat:
I-FIKIR:
- menerangkan keperluan untuk organisma untuk PETA BULATAN
menghasilkan semula pembentukan Anda
gamet,
- menerangkan pembentukan sperma dan ovum PETA ALIR
pada manusia,
- membandingkan
pembentukan
sperma
dengan ovum.
4.2 Peranan hormon dalam kitaran menstrual

26/06/15

Murid dapat:
I-THINK:
- menyatakan maksud haid adalah,
PETA ALIR
- berkaitan haid ke kitaran haid,
- menyatakan kepentingan kitaran haid,
- menyatakan hormon yang terlibat dalam kitaran
haid,
- menjelaskan peranan hormon dalam mengawal PETA TITI
kitaran haid,
- berkaitan tahap hormon kepada pembangunan
folikel, proses ovulasi, dan pembentukan corpus
luteum,
- berkaitan tahap hormon kepada perubahan
dalam ketebalan
- endometrium,
- menyatakan maksud sindrom prahaid (PMS)
dan menopaus.

4.3 Pembentukan awal zigot manusia


Murid dapat:
- menggambarkan apakah persenyawaan,
- menerangkan dengan bahasa yang mudah
perkembangan awal zigot,
- menamakan kedua-dua peringkat utama dalam I-THINK:
perkembangan zigot dalam persediaan untuk
implantasi,
PETA ALIR
- menerangkan pembentukan kembar,
- membandingkan kembar seiras dengan kembar
seiras,
- menyatakan
fungsi
plasenta
dalam

perkembangan janin,
- menjelaskan kelebihan fetus mempunyai sistem
peredaran yang berasingan dengan ibu.
4.4 Sumbangan sains dan teknologi kepada
manusia

PETA BUIH
BERGANDA

AKtiviti 4.1
Melakukan
perbincangan
Murid dapat:
berkumpulan
- menerangkan sumbangan sains dan teknologi mengenai
kepada pembiakan manusia,
Sumbangan
- menjelaskan beberapa isu-isu moral yang sains dan
berkaitan dengan aplikasi sains dan teknologi teknologi
untuk pembiakan manusia,
kepada manusia
- apakah penyakit kelamin dan memberikan
contoh-contoh.
I-THINK:
PETA BUIH
22

29/06/15
03/07/15

4.5 Konsep pembiakan


tumbuhan berbunga

seksual

2
K
B
A
T

dalam

Murid dapat:
- mengenal pasti struktur jantan dan betina dalam
bunga,
- menerangkan pembentukan biji debunga,
- menerangkan pembentukan pundi embrio dalam
ovul,
- menerangkan pembentukan tiub debunga,
- mengilhamkannya persenyawaan ganda.

Aktiviti 4. 2
Untuk
menyiasat lelaki
dan perempuan
struktur bunga
(pembedahan
bunga)
I-THINK:
PETA BUIH

4.6Pertumbuhan organisma multicellular


23

06/07/15

10

Murid dapat:
I-THINK:
- terangkan secara ringkas keperluan untuk PETA BULATAN
pertumbuhan organisma,
- menjelaskan apa pertumbuhan adalah,
4.7 Lengkung pertumbuhan
10/07/15

24

14/07/14
16/07/14

Murid dapat:
- mengenalpasti parameter yang digunakan dalam I-THINK:
PETA TITI
pengukuran pertumbuhan,
- menggambarkan lengkung pertumbuhan sigmoid
organisma,
- mengaitkan bentuk lengkung pertumbuhan
kepada fasa pertumbuhan organisma,
- menjelaskan bentuk lengkung pertumbuhan
serangga.
4.8 Pertumbuhan rendah dan menengah dalam
tumbuh-tumbuhan
I-THINK:
Murid dapat:
- menyatakan jenis pertumbuhan dalam tumbuh- PETA BULATAN
tumbuhan,
- menyatakan maksud pertumbuhan primer dan
sekunder,
- menamakan tisu yang terlibat dalam
pertumbuhan primer dan sekunder,
- menerangkan kepentingan pertumbuhan utama
dan pertumbuhan sekunder,
- membandingkan dan membezakan tumbuhtumbuhan yang menjalani pertumbuhan
sekunder dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak
mengalami pertumbuhan sekunder,

- menyatakan kepentingan ekonomi tumbuhan


yang menjalani pertumbuhan sekunder.

CUTI HARI RAYA PUASA: 18/07/15 hingga 19/07/15


CUTI PERISTIWA HARI RAYA PUASA
CUTI BERGANTI
25

20/07/15
24/07/15

TOPIK 5:
PERWARISAN

5.1

Konsep
perwarisan
eksperimen Mendel

berdasarkan Aktiviti 5.1


Melukis
gambarajah
Murid dapat:
skema MendelS
- apakah yang dimaksudkan dengan perwarisan,
- mengenalpasti trait dan ciri-ciri dalam
eksperimen Mendel,
- menyatakan bahawa terdapat faktor keturunan
yang menentukan ciri tertentu,
- mengenalpasti dan menerangkan sifat-sifat
dominan dan resesif,
- menyatakan pengertian genotip,
- berkaitan kombinasi alel kepada genotip,
- berkaitan phenotype kepada genotip,
- menentukan nisbah fenotip dan genotip
generasi pertama dan generasi kedua,
- menyatakan maksud perwarisan monohibrid,

10

1
(KBAT)

5.2 Perwarisan

26

27

28

Murid dapat:
I-THINK:
- menyatakan kumpulan darah dalam sistem ABO PETA BUIH
dan faktor rhesus pada manusia dan
kepentingannya,
- membezakan autosom dan kromosom seks,
- mengenal pasti karyotypes manusia yang
berbeza,
- menjelaskan penentuan seks,
- menerangkan perwarisan menggunakan contoh
seks berkaitan.
- menerangkan penyakit keturunan.
5.3 Memahami gen dan kromosom

27/7/15
31/7/15

Murid dapat:
- menyatakan lokasi gen,
I-THINK:
- menerangkan struktur asid deoksiribonukleik PETA BULATAN
(DNA),
- menerangkan dengan bahasa yang mudah
manifestasi sifat organisma dari unit asas
warisan,
- terangkan secara ringkas kepentingan genetik
kepada manusia,
- menggambarkan penyalahgunaan pengetahuan
dalam bidang genetik.
.

03/08/15
07/08/15

10/08/15
14/08/15

BAB 6:
VARIASI

6.1 Variasi dalam organisma


Murid dapat:
- menyatakan

kepentingan

variasi

Aktiviti 6. 1
Untuk
menyiasat
dalam variasi dalam

1
(KBAT)

5
1

organisma,
- memberikan contoh variasi pada manusia,
- menyatakan jenis variasi, -membandingkan
variasi selanjar dengan variasi tak selanjar.

manusia pada
cetakan ibu jari
dan kebolehan
menggulung
lidah.
I-THINK:
PETA BUIH
PETA BUIH
BERGANDA

6.2 Punca variasi

29

17/08/15
21/08/15

Murid dapat:
I-THINK:
- menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan PETA BUIH
perubahan,
BERGANDA
- menerangkan kesan faktor genetik dan
persekitaran terhadap perubahan,
- menerangkan kesan interaksi antara faktor
genetik dan faktor environmental pada
perubahan,
- menjelaskan mutasi,
- menerangkan kepentingan variasi dalam
kemandirian spesies.
6.3 Menghormati orang lain walaupun variasi
berbeza
Murid dapat:
- menerima bahawa orang-orang yang berbeza,
- menghormati antara satu sama lain.

30

24/08/15
28/08/15

31

01/09/15
04/09/15

32

07/09/15
11/09/15

33

MINGGU ULANGKAJI

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

14/09/15
18/09/15
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
19/09/15 - 27/09/15
HARI RAYA HAJI
23/09/5 - 24/09/15

34

35
36
37

28/09/15
02/10/15
05/10/15
09/10/15
12/10/15
16/10/15
19/10/15
-

PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

38
39
40
41

23/10/15
26/10/15
30/10/15
02/11/15
06/11/15
09/11/15
13/11/15
16/11/15
20/11/15
21/11/15
3/1/16

BENGKEL SPM

PEPERIKSAAN SPM

PEPERIKSAAN SPM

PEPERIKSAAN SPM
CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN