Anda di halaman 1dari 41

TOPIK 9:

PENERBITAN AUDIO
Oleh;
Mohd.Maznihan bin Hj Mohaamd Noor
IPGK Tengku Ampuan Afzan

Mohd Maznihan Mohamad Noor

7. Penerbitan Audio Proses mendengar di


kalangan murid
MENDENGAR SUATU PROSES KOMUNIKASI.
TERDAPAT 2 ASPEK PENTING YANG PERLU
DIFAHAMIMENGENAI PROSES PENDENGARAN
1. MENDENGAR ( HEARING )
2. LISTENING MENDENGAR DENGAN
MEMBERI PERHATIAN
Proses mendengar atau hearing hanyalah satu proses
fisiologi sementara mendengar dengan memberi
perhatian adalah suatu proses psikologi.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Proses mendengar di


kalangan murid
ENCODING : Communication losses due
to senders lack of skill in expressing
the idea
HEARING : Communication losses due
to masking, auditory fatigue, hearing,
Impairments, etc
LISTENING : Communication losses
due to receivers lack of listening skill
DECODING : Communication losses due
to receivers lack of skills in
comprehending the idea

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Proses mendengar di


kalangan murid
1. Tahap Perbendaharaan Kata atau Kemahiran Bahasa.
Kandungan Mesej alam bahan Audio hendaklah dalam
lingkungan keupayaan kemahiran berbahasa pelajar.

2. Tahap kejelasan sesuatu bahan audio seperti bahana atau


kelantangan (volume) audio dan kejelasan sebutan.

3.

Nada sesuatu bunyi yang berbentuk tidak sekata atau


monotonous.
Nada yang sekata sepanjang masa akan menyebabkan
pendengar atau pelajar menjadi lali sehingga tidak memberi
perhatian terhadap apa yang didengar.

4.

Keupayaan pelajar secara fizikal mendengar.


Pelajar-pelajar yang kurang sihat berkemungkinan kurang
keupayaan untuk memberi perhatian tentang apa yang
didengar.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Bahan audio boleh terdiri daripada

Lakonan
Temubual
Simulasi
Dokumentasi
Demonstrasi
Penerangan
Diskusi

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Langkah Penerbitan bahan audio

1. Tetapkan matlamat
Tujuan penerbitan bahan audio perlu tentukan.Siapa
kumpulan sasaran ?, tahap pelajar, Bagaimana
kebolehan berbahasa pelajar ?, Minat dan motivasi
mereka ?, Adakah bahan audio yang akan dihasilkan
sejajar dengan sukatan pelajaran ?,
Kesesuaiannya dengan objektif pengajaran
bagaimana ?, Kesemua persoalan ini perlu diberi
perhatian sebelum keputusan dibuat.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Langkah Penerbitan bahan audio

2. Mengumpul bahan
Kumpul bahan-bahan dan sumber-sumber yang
diperlukan.Fakta-fakta yang dimasukkan
hendaklah betul dan mencukupi dan sesuai
dengan sukatan pelajaran. Kesan-kesan bunyi,
muzik serta lagu-lagu tertentu yang mungkin
diperlukan harus dikumpul.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Langkah Penerbitan bahan audio

3. Pemilihan bahan
Anda perlu memilih bahan-bahan yang
bersesuaian sahaja.
4. Menulis skrip
Anda harus menulis atau mengarang kandungan
bahan Audio anda.
5. Menyediakan peralatan
Seperti Peralatan Asas yang terdiri daripada
Alat perakam, Mikrofon, Pengadun Suara, Kaset
atau Pita Audio dan kabel-kabel yang sesuai.
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Langkah Penerbitan bahan audio
3. Pemilihan bahan
Anda perlu memilih bahan-bahan yang
bersesuaian sahaja.
4. Menulis skrip
Anda harus menulis atau mengarang kandungan
bahan Audio anda.
5. Menyediakan peralatan
Seperti Peralatan Asas yang terdiri daripada
Alat perakam, Mikrofon, Pengadun Suara, Kaset
atau Pita Audio dan kabel-kabel yang sesuai.
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Langkah Penerbitan bahan audio

6. Membuat rakaman
Pada tahap ini, anda akan membuat rakaman
suara, memasukkan kesan-kesan bunyi serta
muzik-muzik latar.
7. Prebiu
Setelah rakaman siap, anda perlu mendengar
hasil rakaman tersebut dan membuat beberapa
pembetulan sekiranya perlu.

8. Penggunaan bahan audio


Pada peringkat ini, bahan audio tadi sedia untuk
digunakan dalam bilik darjah
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Audio

1.
2.
3.
4.
5.

Kaset audio
Kaset mikro
Fonograf atau piring hitam
Cakera padat atau CD/DVD
Komputer - MP3, MP4, wma, wav, midi

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Audio


Format Audio

1. Kaset audio
Saiz format audio ialah 2.5 X 4 X 0.5.
Kelebaran pitanya ialah 1 per 8 inci. Format ini
paling banyak terdapat Di pasaran dan
menggunakan alat pemain kaset.
Pengguna boleh merakam dan memadam.
Mudah digunakan serta berupaya untuk
mengelak dari terpadam. Pita ini berupaya
merakam dalam tempoh masa tertentu seperti C60, (boleh merakam selama 60 minit dengan
menggunakan kedua-dua Belah bahagian ),
C-90 ( 45 minit setiap bahagian )
dan C-120 ( 60 minit bagi setiap bahagian )
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Audio


Format Audio

2. Kaset mikro
Saiz keseluruhan format audio adalah lebih kecil
berbanding format Audio. Saiz pita sama iaitu 1
per 8 inci, namun ia perlu menggunakan
Alat pemain kaset yang kecil.Seperti kaset audio,
pengguna boleh merakam dan memadam
kandungannya dengan mudah.

3.
4.
5.

Fonograf atau piring hitam


Cakera padat atau CD/DVD
Komputer - MP3, MP4, wma, wav, midi

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Audio


Format Audio

3. Fonograf atau piring hitam.


Format ini berbentuk bulat dan leper. Terdapat 3
saiz yang diukur dalam diameter iaitu ; 7, 10 dan
12 inci. Pengguna tidak boleh membuat rakaman.
Format ini memerlukan pemain fonograf.
Walaupun format ini mudah digunakan tatapi ia
tidak lagi popular dan sukar didapati dalam
pasaran hari ini.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Audio


4. Cakera padat atau CD/DVD
Format ini berbentuk bulat dan leper serta bersaiz
4.72 inci dalam diameter. Mempunyai kualiti bunyi
yang tinggi. Rakaman atau Pemadaman tidak dapat
dibuat dengan mudah. Format ini memerlukan alat
pemain CD dab Penulis CD.

5. Komputer - MP3, MP4, wma, wav, midi

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Bagi menerbitkan Audio terdapat beberapa bahan
yang di perlukan seperti berikut
1. mikrofon
2. alat perakam ( pemain dan perakam)
3. pita audio rata kaset audio
4. Studio (tempat rakaman yang khusus)
5. bilik kawalan (pilihan)
6. kesan bunyi
7. muzik ( latar belakang)
8. kabel

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Bagi menerbitkan Audio terdapat beberapa bahan
yang di perlukan seperti berikut
1. mikrofon
Kualiti bunyi banyak bergantung pada
pemilihan penggunaan Mikrofon bagi
menghasilkan rakaman yang jelas.
Mikrofon boleh diklasifikasikan mengikut
jenis penggunaan dan bentuk penerimaan
bunyi dan mekanismenya.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Bagi menerbitkan Audio terdapat beberapa bahan
yang di perlukan seperti berikut
1. mikrofon jenis mengikut penggunaan
i. Mikrofon Mini
Dibahagi kepada dua iaitu tie pin
dan neck hanging. Tie pin lebih kecil
saiznya dan biasanya disematkan
pada tali leher atau kolar baju.
Jenis Neck Hanging pula biasanya
digantung pada leher.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Bagi menerbitkan Audio terdapat beberapa bahan
yang di perlukan seperti berikut
1. mikrofon jenis mengikut penggunaan
ii. Mikrofon tanpa wayar Mikrofon ini
memerlukan alat penerima (receiver),
tanpa sebarang wayar di antara mikrofon
dengan alat penerima tersebut. Isyarat
dihantar secara gelombang dari mikrofon
ke alat penerima melalui antena. Mikrofon
jenis ini biasa digunakan oleh pengguna
yang aktif.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


1. mikrofon jenis mengikut bentuk penerimaan
bunyi
a.
Mikrofon semua hala (Omni Direction )
Menerima bunyi dari semua arah, biasa
diguna untuk perbincangan kumpulan atau
temubual.
b.

Mikrofon Dua Hala (Bi-Direction)


Menerima bunyi dari bahagian depan dan
belakang sahaja. Sesuai dalam
keadaan soal jawab atau
temubual antara dua orang.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


1. mikrofon jenis mengikut bentuk penerimaan
bunyi
c.
Mikrofon Satu Hala (Uni-Directional)
Sesuai untuk penyampai atau suatu situasi
di mana bunyi-bunyi asing berada dalam
aras paling minimum.
d.

Mikrofon Shortgun
Mikrofon satu hala yang berupaya menerima
bunyi dari sudut yang sempit dalam jarak
yang agak jauh. Sesuai digunakan sekiranya
anda tidak berupaya menghampiri sesuatu
punca bunyi seperti bunyi burung, acara
sukan dan seumpamanya. jenis ini biasa
digunakan oleh pengguna yang aktif.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

Pick-up pattern

Omnidirectional
Uses: Capturing ambient noise; Situations
where sound is coming from many directions;
Situations where the mic position must remain
fixed while the sound source is moving.
Notes:
Although omnidirectional mics are very useful
in the right situation, picking up sound from
every direction is not usually what you need.
Omni sound is very general and unfocused - if
you are trying to capture sound from a
particular subject or area it is likely to be
overwhelmed by other noise.

Unidirectional - Cardioid
Cardioid means "heart-shaped", which is the
type of pick-up pattern these mics use. Sound
is picked up mostly from the front, but to a
lesser extent the sides as well.
Uses: Emphasising sound from the direction
the mic is pointed whilst leaving some latitude
for mic movement and ambient noise.
Notes:
The cardioid is a very versatile microphone,
ideal for general use. Handheld mics are
usually cardioid.
There are many variations of the cardioid
pattern (such as the hypercardioid).

Unidirectional - Hypercardioid
This is exaggerated version of the cardioid
pattern. It is very directional and eliminates
most sound from the sides and rear. Due to
the long thin design of hypercardioids, they
are often referred to as shotgun
microphones.
Uses: Isolating the sound from a subject or
direction when there is a lot of ambient
noise; Picking up sound from a subject at a
distance.
Notes:
By removing all the ambient noise,
unidirectional sound can sometimes be a
little unnatural. It may help to add a
discreet audio bed from another mic (i.e.
constant background noise at a low level).
You need to be careful to keep the sound
consistent. If the mic doesn't stay pointed at
the subject you will lose the audio.

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


mikrofon jenis mengikut mekanisme
JENIS
MEKANISME

PENGGUNAANYA
CIRI-CIRI

Kondenser

Menerima kesan bunyi dengan baik.


Peka pada bunyi
Peka kepada getaran, Tidak tahan getaran
kuat, Tidak tahan panas dan lembapan

Vokal / Nyanyian
Ucapan
Penyampaian
( Narration )

Dinamik

Kualiti bunyi baik.


Peka pada bunyi.
Tahan Getaran kuat
Tahan panas dan lembapan

Temubual di luar
bangunan
(out door
interview)

Siramik

Binaannya ringkas dan mudah.


Buatan lebih kemas dan kuat.

Pertuturan dan
muzik

Hablur

Binaan ringkas dan mudah.


Harga agak murah.
Peka pada suhu dan kelembapan

Pertuturan

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Pengadun Suara
Anda memerlukan 3 pemain kaset. Satu untuk
merakam dan dua lagi untuk memainkan kesan
bunyi dan muzik latar. Cara ini masih boleh
digunakian untuk menghasilkan bahan pengajaranpembelajaran. Walaubagaimanapun hasilnya tidak
sebaik penggunaan alat pengadun suara (audio
mixer). Pengadun suara mempunyai banyak
saluran imput yang boleh diloaras bahananya dan
satu output. Biasa terdapat di studio-studio
rakaman.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Contoh keratan rentas Jenis Dinamik

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Contoh keratan rentas Jenis Dinamik

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Pengadun Suara
Anda memerlukan 3 pemain kaset. Satu untuk
merakam dan dua lagi untuk memainkan kesan
bunyi dan muzik latar. Cara ini masih boleh
digunakian untuk menghasilkan bahan pengajaranpembelajaran. Walaubagaimanapun hasilnya tidak
sebaik penggunaan alat pengadun suara (audio
mixer). Pengadun suara mempunyai banyak
saluran imput yang boleh diloaras bahasanya dan
satu output. Biasa terdapat di studio-studio
rakaman.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Skrip Audio
Pelakon/
Narator

Narasyen

Muzik

Kesan Bunyi

(Muzik tema)
FI , Fup
(Running 10 sec.)
Pencerita

Selamat pagi murid-murid.


Hari ini kita akan mendengar
sebuah cerita yang
mengisahkan..

Muzik tema
FD

Bunyi enjin
Kereta dan hon

En. Kassim

Asaloamualaikum,
Asalamualaikum .

Mak Minah

Waalaikumsalam.
En. Kassim. Apa hal tergesagesa ni?

Bunyi ketukan
pintu

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penerbitan Audio


Singkatan perjalanan muzik
FI ( Fade in)

Muzik masuk perlahan-lahan

FO ( Fade out )

Muzik hilang perlahan-lahan

FUp ( Fade Up)

Muzik menaik perlahan-lahan

FD ( Fade down )

Muzik menurun perlahan-lahan

BG ( Back Ground )

Muzik latar

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Kriteria Rakaman Audio
Gunakan ayat yang mudah.
Gunakan rangkaikata yang pendek.
Gunakan gaya bahasa yang tidak formal.
Elakkan menggunakan perkataan yang menyukarkan
penyampai.
Pilih penyampai yang meyakinkan.
Gunakan dua penyampai supaya dapat menarik tumpuan
pendengar.
Kelajuan penyampai mestilah sesuai dengan penonton. Kadar
180 perkataan seminit.
Penyampai perlu menggunakan sebutan dan penekanan nada
sebutan yang betul.
Pemilihan muzik yang sesuai.
www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Kriteria Rakaman Audio

Elakkan corak muzik yang mungkin melebihi atau bersaing


dengan pencerita.
Gunakan keberkesanan bunyi yang menarik.
Sediakan ruang untuk pendengar dapat mengemukakan
soalan.
Hentikan rakaman antara 1 hingga 3 minit melalui ringkasan
cerita atau berhenti seketika untuk tujuan penyertaan
penonton.
Skrip yang baik perlu mengambil kira elemen hentian (pause).
Berikan penerangan dan ruang untuk penonton berfikir.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Muzik dan kesan bunyi
Bertujuan memberi kesinambungan atau tumpuan pada
babak atau penerangan.
Kesan simpati, empati, kejayaan, ketegangan atau
kesedihan dapat dilahirkan oleh individu melalui
penataan muzik.
Muzik perlu sesuai dengan skrip atau tajuk.
Adunan muzik dan kesan bunyi perlu baik.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Narator / Penyampai
Nada suara perlu baik dan menarik.
Bahasa yang digunakan mestilah identikal dengan gaya
verbal.
Mempunyai perubahan ritma frekuensi persembahan,
penekanan suara dan kelajuan suara.
Suara perlu sesuai dengan pendengar/penonton.
Contohnya program kanak-kanak menggunakan suara
kanak-kanak.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Muzik dan kesan bunyi
Bertujuan memberi kesinambungan atau tumpuan pada
babak atau penerangan.
Kesan simpati, empati, kejayaan, ketegangan atau
kesedihan dapat dilahirkan oleh individu melalui
penataan muzik.
Muzik perlu sesuai dengan skrip atau tajuk.
Adunan muzik dan kesan bunyi perlu baik.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Membuat Kesan Bunyi
Menjelaskan tempat (air terjun, kicau burung)
Menjelaskan kedudukan dan ukuran jarak (ketukan
pintu, telefon, tapak kaki)
Mengidentifikasikan pergerakan (desiran air, pelepah
kelapa jatuh)
Penentuan lokasi (di pantai, di pasar)
Menjelaskan insiden (cemas, takut, gelisah)
Perlambangan pada suasana dan waktu (ayam
berkokok, burung hantu)

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Penghasilan bahan audio


Mendapatkan kesan bunyi
Tanah runtuh: merenyuk beberapa kotak kadbod.
Guruh: menggoncangkan sekeping zink.
Api dan hujan lebat: merenyuk sehelai kertas selofan.
Angin: bunyi kipas elektrik.
Sungai atau air terjun: rakaman pancutan air.
Machine gun: bunyi senapang mainan kanak-kanak.

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Fail Audio


Singkatan perjalanan muzik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Audio Interchange File Format (AIFFdan AIF)


Musical Instrument Digital Interfaces (MIDI, MID, dan MFF)
Sound (SND)
Roll (ROL)
Wave (wav)
Sun Audio ((AU)
Vioce (VOC)
MPEG Level 3 (MP3)
Ral Audio / Real Media (RA/RAM)

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)

7. Penerbitan Audio Format Fail Audio


Kerja-kerja penyuntingan

Menggunakan perisian seperti sound forge / neundo dan lain-lain


yang bersesuaian yan gersesuaian

www.znie.blogspot.com (Siri kuliah EDU TDPP oleh :Mohd Maznihan Mohamad Noor)