Anda di halaman 1dari 6

[TERKINI : 2 OKTOBER 2012]

Rancangan Pengajaran Harian [RPH]


(Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif)
Mata Pelajaran
Tarikh /Hari
Tahun
Bil Murid
Masa
Tema
Tajuk

: Bahasa Malaysia
: 02 Oktober 2013 (Rabu)
: 1 Kreatif
: 20 orang
: 8.10 9.10 pagi
: Ekonomi
: Intan Ingin Menjadi Seorang Peniaga

STANDARD KANDUNGAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul

Objektif: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i.

Membaca ayat tunggal daripada petikan Intan Ingin Menjadi Seorang Peniaga dengan
sebutan yang betul.

ii.

Memadankan pernyataan A dan B menjadi ayat tunggal dan membaca dengan sebutan yang
betul.

Sistem Bahasa

Tatabahasa : Ayat Tunggal

Kosa kata : peniaga, intai


Pengisian Kurikulum

Ilmu
: Kajian Tempatan
Nilai Murni
: Kasih sayang, tolong-menolong, bertanggungjawab
Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Imaginasi tentang masa depan
Elemen Keusahawanan
EK 1: 1 Bertanggungjawab terhadap keputusan
EK 1: 2 Sangat peka kepada peluang
EK 3: 1 Merancang
EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran

Kepelbagaian Kaedah dan teknik

KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, merancang masa depan


KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang petikan yang dibaca.
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan keusahawanan dalam
kehidupan seharian.
Pembelajaran konstruktivisme : Mengumpul idea untuk membentuk idea baharu.

Bahan bantu mengajar


Jenis
Komputer riba
LCD
Petikan bahan bacaan
Gambar tunggal
Bahan permainan bahasa
Kad arahan
Lembaran kerja pemulihan
Borang rekod penilaian
i.
Membaca ayat tunggal
ii.
Permainan bahasa

1
2
3
4
5
6
7
8

Bilangan
1
1
20
1
4
6
5
4+4

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sering mengunjungi pasar malam dan membeli kuih-muih yang
terjual di sana

Langkah
dan Masa

Isi pelajaran
Tayangan Video Pasar Ramadan

Set Induksi
5 minit

Soalan:

Siapa pernah pergi ke


pasar Ramadhan?
Apa barang yang boleh
dibeli di pasar
Ramadhan?

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

Guru menayangkan tayangan


video pasar Ramadhan.
Guru bersoal jawab dengan
murid
Guru menghubungkaitkan
jawapan murid dengan isi
pelajaran pada hari ini.

Langkah 1
20 minit

Ya atau tidak

Orang yang menjual dan


orang yang membeli

Air tebu, kuih, ayam


goreng

Membaca petikan yang


mengandungi ayat tunggal
dengan sebutan dan intonasi
yang yang betul

BBM
Bahan maujud
Komputer riba, LCD
KB

Menghubung kait

BCB
Memproses maklumat
Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait kan
dengan pengalaman dalam
kehidupan

Jawapan:

Catatan

Ilmu: Moral
Nilai: Hormat menghormati

Guru mengedarkan petikan bertajuk


Intan Ingin Jadi Seorang Peniaga
Guru memperdengarkan rakaman
yang mengandungi isi petikan
kepada murid dan menyuruh murid
mengikut bacaan secara senyap.
Guru membimbing murid-murid
membaca petikan yang
mengandungi ayat tunggal dengan
sebutan yang betul
Murid-murid membaca petikan

BBM
Teks Intan Ingin Jadi
Seorang Peniaga

Rakaman
mengandungi
petikan

LCD

KB

dengan sebutan yang betul secara


individu dan secara berpasangan
Guru menilai bacaan murid.

sebab akibat
Teknik
Pemerhatian
Tunjuk cara
KP

Intrapersonal

Verbal linguistik
Nilai Murni

Kerjasama
Pembelajaarn kontekstual
Menghubungkaitkan petikan
dengan nilai
keusahawanan

Langkah 2
Aktiviti kumpulan
15 minit
Memadankan pernyataan
menjadi ayat tunggal dan
membaca dengan intonasi
yang betul
Petikan A

Langkah 3
( 15 minit)

Petikan B

Emak Intan

berehat di
rumah

Kuih koci

jual kuih koci

Intan intai
emaknya

suka beli kuih


koci emak
Intan

Guru membahagikan murid kepada


4 kumpulan dan mengedarkan
lembaran kerja
Murid-murid berbincang dalam
kumpulan dan memadankan
pernyatan menjadi ayat tunggal
Guru bersoal jawab dan
menentukan jawapan
Murid membaca ayat tunggal
yang telah dibina dengan sebutan
yang betul

BBB

Petikan

Lembaran kerja
Pendekatan
Berpusatkan pelajar
Teknik
Perbincangan
Penyoalan
KP

Intrapersonal

Verbal linguistik

Orang ramai

ada inti

Nilai Murni

Kerjasama

Intan ingin
emaknya

buat kuih
koci.

PAS
Bertanggungjawab

Permainan Bahasa

Mengisi tempat kosong dalam


ayat tunggal dan membaca
dengan sebutan yang betul

Guru membahagikan murid kepada


4 kumpulan
Guru akan mengedarkan kad
arahan kepada setiap
kumpulan.
Murid dikehendaki membaca dan
memahami kad arahan tersebut
sebelum memulakan permainan.
Setelah masa tamat permainan,
setiap wakil kumpulan perlu
membentang dan membaca hasil
kerja permainan bahasa.

Pengayaan
Membaca ayat tunggal yang
lain dengan sebutan yang betul
secara berpasangan/kumpulan

BBM
Kad perkataan/ayat
Kertas sebak.
Jam
Wisel
Lembaran kerja (pengayaan
dan pemulihan

KP

Contoh:
Di pasar malam ada ____ ikan.
Air tebu rasa _______.
Pemulihan
Membaca ayat tunggal yang
lain dengan sebutan yang betul
secara berpasangan
(bimbingan rakan sebaya)

Penutupan
5 minit

Kognitif:
Rumusan isi pelajaran
Membaca dengan sebutan yang
betul.
Sosial:
Kita mesti bercita-cita tinggi

Dengan bimbingan guru, murid


membuat rumusan tentang
keseluruhan pelajaran pada
hari ini.
.

Guru memberi pujian atas


sikap murid ingin bercita-cita
menjadi orang yang berguna
membantu ibu bapa

Refleksi:

Intan Ingin Jadi Peniaga

Verbal Linguistik
Intrapersonal
Penilaian objektif
Pemerhatian : Borang penilaian
Aktiviti kumpulan
Perbincangan kumpulan
Membaca semula ayat tunggal
dengan sebutan yang betul

BBM
LCD
Petikan
KB
Merumus
Nilai
Kasih sayang
Bercita-cita
PAS
bertanggungjawab
KP:
Verbal linguistik
Intrapersonal

Emak Intan jual kuih koci. Kuih koci ada inti. Inti itu
inti kelapa. Intan suka makan kuih koci. Intan intai emaknya
buat kuih koci.
Kuih koci Intan sedap. Emak Intan pandai buat kuih
koci. Kuih koci Intan berkhasiat. Orang ramai suka beli kuih koci
emak Intan. Emak Intan sangat gembira.
Intan ingin jadi seorang peniaga. Intan mahu bantu
emaknya jual kuih koci. Intan ingin emaknya berehat di rumah.
Emak Intan sayang Intan. Intan anak yang baik hati.

A. Jawab soalan kefahaman di bawah.


1. Emak Intan jual apa?
2. Apakah inti kuih koci ?
3. Apakah yang dilakukan oleh Intan semasa emak mebuat
kuih koci?
4. Bagaimanakah rasa kuih koci emak Intan?
5. Mengapa Intan mahu menjadi seorang peniaga?

Petikan A
Emak Intan

Petikan B
berehat di rumah

Kuih koci

jual kuih koci

Intan intai emaknya

suka beli kuih koci emak Intan

Orang ramai

ada inti

Intan ingin emaknya

buat kuih koci.

Anda mungkin juga menyukai