Anda di halaman 1dari 2

Iman Kepada Malaikat

1. Defenisi Malaikat
a. Secara lughoh : Malaikat jama dari malak yang berasal dari Al-ulukah. Yang bermakna:
rialah.
b. Secara Istilah : Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya
senantiasa taat dan patuh kepada-Nya dan masing-masing mereka memiliki tugas khusus
dari Allah.
2. Nama-nama dan tugas
a. Jibril : membawa wahyu
b. Israfil : Meniup Terompet
c. Mikail : menurunkan
Ketiga Malaikat ini disebut sebagai petugas untuk kehidupan
- Untuk kehidupan hati
- Untuk kehidupan jasad setelah kematian
- Untuk kehidupan bumi
d. Malaikat al-Mautbertugas mencabut nyawa
e. Pembantu Malakal maut
Malaikat Rahmat
Malaikat azab
f. Malaikat yang memikul Arsy
g. Malaikat Ridwan : penjaga syurga
h. Malaikat pelayan surga
i. Al kiram alkatibun bertugas mencatat amalan
j. Malaikat gunung
k. Malaikat yang bertugas mengaminkan doa
l. Malaikat yang bertugas membawa ruh setelah kematian
m. Malaikat Mungkar dan Nakir bertugas untuk bertany dalaam kuburan
n. Malaikat penjaga manusia : Raqib dan atid
Dst..
3. Sifat-sifat malaikat :
a. Rasa Malu
b. Merasa terganggu, contoh : orang yang mengganggu orang beriman, maka malaikat juga
merasa terganggu
c. Suci dari sifat-sifat kemanusiaan, contoh : lapar, dahaga dan lain-lain
d. Takut pada Allah
e. Taat pada Allah
f. Mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah
g. Agungnya dan bertingkatnya penciptaan mereka
h. Mempunyai sayap
i. Kemampuan mereka berubah bentuk sepeti manusia
4. Hubungan antara Malaikat dan orang mumin
a. Kecintaan mereka terhadap orang beriman

b. Bantuan mereka terhadap orang beriman


c. Shalawat mereka orang beriman Qs. 33:56
orang yang mengajarkan kebaikan kepada kepada orang lain, seperti Dai, guru dan
sebagainya
Orang yang mendatangi mesjid untuk shalat
Orang yang bergegas ke masjid dan mendapatkan shaf pertama
Menunggu waktu shalat berikutnya, akan di doakan oleh malaikat apalagi menunggu
sambil membaca Al Quran
Orang yang menutupi shaf yang kosong
Orang yang makan sahur
Orang yang bershalawat kepada Nabi
Orang yang menjenguk orang sakit. Didoakan oleh malaikat sejak ia berangkat
sampai kembali kerumahnya
Doa mereka terhadap orang beriman
Mengaminkan doa orang yang beriman
Istighfar mereka trehadap orng beriman Qs. 40:79, 42:5
Menghadiri shalat subuh 17:78
Berperang bersama orang beriman 8:9, 3:123-125, 8:10,12, 3:126-127, 33:9
Malikat mencatat orang yang menghadiri shalat jumat
5. Hubungan malaikat dengan orang-orang kafir dan fasik
a. menurunkan azab bagi orang kafir
b. melaknat orang kafir 3:86-87, 2:161. Agar dijauhkan dari rahmat
c. malaikat melaknat seorang istri yang tidak menunaikan atau tidak memenuhi ajakan
suaminya
d. Malaikat melaknat orang yang mengarahkan/mengcungkan besi kepada temannya
e. Malaikat melaknat orang yang mencaci/melaknat Sahabat Rasulullah
f. Malaikat melaknat orang yang tidak melaksanakan syariat Allah
g. Orang yang membantu ahli Bidah
6. Buah iman kepada malaikat
a. Mengetahui, kebesaran, kekuatan dan kemaha kuasaan Allah. Karena keagungan
makhluk menunjukkan keagungan Allah
b. Bersyukur kepada Allah atas pemeliharaan-Nya kepada manusia
c. kecintaan malaikat kepada yang melaksanakan ibadah.
Maraji
- Aqidah al mumin/Abu Bakar Al jazairy
- Syarah ushul al iman/Al-utsaimin
- Alam Al malaikah/ Al asyqar