Anda di halaman 1dari 5

PENGERTIAN TAMADUN

SARJANA BARAT
Will
Durat

Prof. Clyde
Kluchohn

J.K.
Fiebleman
Riberio

J. R.
Strayer

Arnold
Toynbee
S. Hornby
dan E.C.
Parnwell

SARJANA ISLAM
Ibn
Khaldun

Prof. Syed
Naquib

Abdul
Rahman
Hassan

Dr.
Muhammad
al-Bahi

PERBEZAAN TAMADUN BARAT & ISLAM

KEDUDUKAN AGAMA

KONSEP KESEPADUAN
DAN PENGAWALAN

KONSEP KEMAJUAN

PENEKANAN SUDUT
KEMAJUAN.

PERBEZAAN CIRI-CIRI TAMADUN BARAT & TAMADUN ISLAM

KEHIDUPAN
SAINS DAN
TEKNOLOGI

SISTEM
TULISAN

PENGKHUSUSA
N PEKERJAAN

ORGANISASI
SOSIAL
AGAMA DAN
KEPERCAYAAN