Anda di halaman 1dari 1

1. PN NORFAIZAH BINTI MD.

KAMARY ( PEGAWAI PENYELARAS KAJIAN TINDAKAN


PPDKL)
- 03 31818010/012 2514158
1.1Pertemuan kali pertama sebagai refreshment
1.2definisi kajian tindakan (kajian bilik darjah)/ tujuan pelaksanaan- menambah
baik kaedah pengajaran, meningkatkan strategi pembelajaran, nilai yg positif,
meningkatkan keberkesanan pentadbiran.
1.3Ciri-ciri Kajian Tindakan- guru (PdP)/ berkumpulan-kritis kendiri. rigorius- rujuk
slaid
1.4Penghantaran laporan kajian tindakan pada atau sebelum 30 Oktber 2015
melalui PPD
1.5Minitkan surat pelawaan.
1.6Membua taklimat kepada semua pentadbir dan guru di sekolah
1.7WAJIB pada semua mata pelajaran sekurang-kurangnya SATU penyertaan
1.8Tarikh ttup kertas cadangan kajian tindakan sebelum 28 Mac 2015-02-12
tarikh ttup laporan pada 30 Oktober 2015
1.9Semua kertas cadangan dan laporan perlu dihantar ke unit pengurusan
akademik ppdkl.
2. EN. SAADUN BIN MARBAN
2.1Kajian Tindakan penting- jangan simpan idea-serap idea dalam PdP
2.2Buat secara kumpulan- pelbagai teknik
2.3Analogi- melukis dengan paksaan dan suka rela ( hasil berbeza)- ikhlaskan
hati
2.4kajian tindakan dijadikan budaya- seolah2 wajib
2.5tidak perlu sehingga 20 muka surat
2.6Tugas PPD akan ketengahkan kehebatan guru-guru di Kuala Langat ke
Jabatan.
2.7Adaptasi kajian dalam huraian tahunan pelajaran-msukkan elemen dalam
tajuk p n p.
2.8Berharap agar guru dapat bertindak sebagai penyelidik.