Anda di halaman 1dari 2

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BALI, CHAAH
MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
BIL 3/2014
Tarikh

: 30 OKTOBER 2014

Masa

: 1.30 PETANG

Tempat

: BILIK LDP SK SERI BALI

Pengerusi

: PN NOORAIZA BINTI ZABAR

Kehadiran(Bilangan) : 3/3

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI


Mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir pada mesyuarat panitia
pada hari ini.

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.


2.1. Dibentang oleh setiausaha panitia En Faeiz Erffaie bin Reffah
Dicadang untuk disahkan oleh En Mohmad Yusof bin Mahran
Disokong untuk pengesahan oleh Pn Noorfaiza binti Zabar

PERKARA BERBANGKIT
Tiada

4.

FOKUS MESYUARAT
4.1 Pengerusi mengingatkan agar fail panitia sentiasa dikemaskini dari semasa ke
semasa.
4.2 Projek PSK yang telah dirancang tidak dapat dijalankan kerana kekangan masa
pada hujung tahun dimana murid terpaksa menghadapi peperiksaan ulangan
UPSR.
Tindakan: Setiausaha panitia dan semua guru

5.

HAL-HAL LAIN
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor

PK07 Pengurusan Mesyuarat

Tiada

PENUTUP
a) Ucapan penangguhan
Pengerusi sekali lagi mengucapkan terima kasih diatas komitmen semua guru
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
b) Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.10 petang
Disediakan oleh,

............................................

Disemak Oleh,

...................................

(En Faeiz Erffaie b Reffah)

(Pn Noorfaiza bt Zabar)

Setiausaha

Pengerusi

Panitia PSK

Panitia PSK

Tarikh: 2 November 2014

Tarikh: 3 November 2014

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor