Anda di halaman 1dari 9

Bulan Dakwah 2015

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


SEKOLAH KEBANGSAAN PAKA
23100 DUNGUN

KERTAS KERJA
PROGRAM BULAN DAKWAH 2015
PERINGKAT SK PAKA

1.0

Muqadimah
Pelajar merupakan golongan yang boleh diibaratkan sebagai tunjang negara yang
dilihat sebagai peneraju dan penyambung kepada tampuk pemerintahan yang akan
datang. Dalam hal ini untuk memastikan wawasan negara tercapai mengikut acuan
dan aspirasi yang dikehendaki, maka persiapan dari aspek rohani, jasmani dan ilmu
pengetahuan perlu dimantapkan untuk melahirkan pelajar yang lebih disifatkan
sebagai golongan yang menjadi pemangkin kepada pembangunan negara
seterusnya mampu membawa masyarakat ke arah situasi yang lebih baik lagi.
Bertitik tolak daripada usaha untuk memantapkan sahsiah pelajar, meninggikan
martabat ilmu, memupuk semangat muhibbah dan ukhuwwah, maka satu ahli
jawatankuasa telah dibentuk bagi menjayakan program Bulan Dakwah ini.

2.0

Objektif
2.1 Melahirkan pelajar yang serba boleh dan berwibawa dalam kehidupan.
2.2 Memberi peluang kepada pelajar menyertai aktiviti-aktiviti dakwah yang menjadi
platform utama dalam membentuk jiwa dan semangat pendakwah dalam diri
pelajar.
2.3 Melatih pelajar dalam pengurusan berorganisasi dan membentuk nilai-nilai murni
sebagai generasi yang bakal menerajui pucuk pimpinan dimasa hadapan
2.4 Memberi peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan kebolehan yang
dimiliki untuk perkembangan jasmani, emosi, rohani intelek dan sosial (JERIS).
2.5 Membantu pelajar meningkatkan motivasi dan keyakinan diri untuk mencapai
kejayaan dalam bidang akadamik mahupun sosial.

3.0

Tema
Dakwah Satu Kewajipan

Bulan Dakwah 2015

4.0

Anjuran

Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Persatuan Agama Islam SK Paka Dungun.

5.0

Perasmi

Cadangan Perasmi Majlis Pembukaan dan Penutupan Bulan Dakwah 2015 ialah:
5.1 Perasmian Pembukaan oleh Pegawai Agama Daerah Dungun
5.2 Perasmian Penutupan dan penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh :
Pegawai Yayayasan Islam Dungun

6.0

Tarikh

Program ini akan diadakan selama dari 1 Mac 2015 hingga 31 April 2015

7.0

Tempat

Program ini akan diadakan di SK Paka Dungun

8.0

Sasaran

Program ini mensasarkan murid pra sekolah hingga tahun 6 SK Paka

9.0

Perisian Program
1. Sambutan Maulid al-Rasul 2015.
Program ini melibatkan semua murid dari Pra Sekolah hingga murid tahun 6 SK
Paka. Pelbagai aktiviti yang akan dijalankan seperti ceramah Maulid al-Rasul,
persembahan nasyid, deklamasi sajak, syair dan lain-lain lagi.
2. Pertandingan Bercerita Kisah-kisah Nabi.
Pertandingan ini hanya melibatkan murid Prasekolah dan tahap II sahaja. Teks
kisah-kisah nabi disediakan oleh jawatankuasa yang berkenaan dan peserta hanya
perlu membaca dengan gaya dan cara yang tersendiri. Beberapa aspek yang dikira
dalam permarkahan iaitu gaya penyampaian, kelancaran dan kebakuan serta lainlain yang dirasakan sesuai oleh pihak juri yang bertugas. 3 hadiah untuk tahap II dan
prasekolah.

Bulan Dakwah 2015

3. Pertandingan Nasyid
Pertandingan nasyid melibatkan 3 kumpulan sahaja iaitu kumpulan tahun 2&3,
kumpulan tahun 4&5 dan kumpulan tahun 6. Nasyid yang ingin dipersembahkan
adalah bebas serta boleh mengunakan peralatan nasyid seperti kompang, konga
dan sebagainya. 1 hadiah utama dan saguhati untuk setiap peserta.
4. Kuiz Pendidikan Islam
Pertandingan ini melibatkan murid tahap I dan tahap II. Soalan kuiz akan dibaca dan
dilekatkan di dalam kelas dan pelajar hanya perlu mengisi jawapan di dalam kertas
jawapan yang disediakan. Masa yang diberikan adalah selama 2 hari dan pelajar
diboleh mencari jawapan samada melalui rujukan di perpustakaan dan lain-lain
kaedah. 3 hadiah disediakan untuk setiap tahap.
5. Kuiz Bahasa Arab
Pertandingan ini sama dengan pertandingan kuiz Pendidikan Islam seperti mana di
atas.
6. Pertandingan Khutbah Jumaat
Pertandingan ini melibatkan murid tahap II sahaja dan had peserta adalah seramai 4
orang murid bagi setiap kelas. Pertandingan akan diadakan di Masjid Terusan Baru
yang akan diadakan pada hari Isnin 9 Mac 2009. Pertandingan ini menawarkan 3
hadiah utama dan hadiah saguhati kepada peserta.
7. Pertandingan Melaungkan Azan
Pertandingan ini sama seperti pertandingan khutbah Jumaat.
8. Pertandingan Tulisan Jawi
Pertandingan tulisan jawi melibatkan muird tahap I dan II di mana pelajar hanya
perlu menulis tulisan jawi seperti mana yang terdapat di dalam kertas yang
diberikan. Hanya 3 hadiah disediakan.
9. Pertandingan silang kata
Pertandingan ini sama dengan pertandingan tulisan jawi.
10. Pertandingan Mewarna

Bulan Dakwah 2015

Pertandingan ini hanya melibatkan murid prasekolah dan tahun 1 sahaja. Peserta
hanya perlu mewarna gambar yang diberikan. Hanya 3 hadiah disediakan.
11. Pertandingan Membina perkataan daripada huruf-huruf D A K W A H
Pertandingan ini melibatkan pelajar tahap II sahaja. Setiapa murid diberi kertas
soalan berserta kertas jawapan untuk diisi. Murid diberi masa selama 1 hari sahaja
dari tarikh kertas diberi untuk menyiapkanya.

10.0

Struktur Organisasi

(Sila lihat lampiran A)

11.0

Aturcara Program

(Sila lihat lampiran B)

12.0

Anggaran Belanjawan

(Sila lihat lampiran C)

13.0

Penutup

Pihak kami amat mengharapkan semoga projek ini dapat diluluskan serta dilaksanakan
dengan jayanya dan mencapai objektif yang digariskan dalam melahirkan pelajar yang
cemerlang dari semua sudut sama ada akademik, akhlak dan sahsiah, hubungan
dengan manusia dan dengan Maha Pencipta. Semoga apa jua sumbangan dan bantuan
yang diberikan mendapat keberkatan dari Ilahi. Segala perancangan, pengurusan dan
pentadbiran yang teliti menjadikan pelaksanaan yang dibuat berjalan dengan lancar
berserta hidayah dan pertolongan Allah SWT.

Bulan Dakwah 2015

Lampiran A
CARTA ORGANISASI
BULAN DAKWAH 2015
AHLI MAJLIS TERTINGGI
PENGERUSI

SALINA BINTI ABDUL RAHMAN

TIMB. PENGERUSI I
TIMB. PENGERUSI II

HAJAH MAUDAH BINTI MOHAMAD


HAJI AMRI BIN AMAN

KETUA PENGARAH

UTEH BINTI BUJANG

TIMB. KETUA PENGARAH

NORHAYATI BINTI ISMAIL

SETIAUSAHA

AZIE KASTURI BIN ABDUL GHANI

BENDAHARI

NUR SAKINAH BINTI IBRAHIM


AHLI JAWATANKUASA PENYELARAS UNIT-UNIT

PENYELARAS PROGRAM
PENYELARAS TEKNIKAL
DAN PERALATAN

JULKIFLI BIN ANDUL


AHMAD KHUZAIRI BIN SAID

PENYELARAS JAMUAN

NORZAHRINA BINTI NORMAN

PENYELARAS CENDERAMATA

ZAIDAH BINTI MOHD NOOR

PENYELARAS PUBLISITI

MOHD ZAMRI BIN ABD. GHANI

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA


1. PENGERUSI
Membentuk jawatankuasa pelaksana
Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat
2. NAIB PENGERUSI
Membantu pengerusi
Mengendali dan mempengerusikan
pengerusi

mesyaurat

semasa

3. SETIAUSAHA
Menguruskan surat menyurat
Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa program

ketiadaan

Bulan Dakwah 2015

4.

Membentuk jawatankuasa kecil, mencatat dan menyediakan minit


mesyuarat
Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa
Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program
Menyediakan laporan penuh program

BENDAHARI
Menyediakan anggaran perbelanjaan
Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada jawatankuasa
Mengurus dan menyelia perolehan serta perbelanjaan
Menyediakan laporan perbelanjaan

5. UNIT PROGRAM DAN PENDAFTARAN


Menyediakan borang penghakiman setiap pertandingan
Menyediakan pamphlet aturcara program
Menguruskan pertandingan
Mengatur jadual hakim pertandingan
6. UNIT TEKNIKAL DAN PERALATAN
Menyedia dan menyusun tempat pertandingan
Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti
Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada kegunaan
Menyenaraikan senarai barangan keperluan peserta
7. UNIT JAMUAN
Menyediakan anggaran perbelanjaan
Menyediakan tempat jamuan dan menguruskannya
Menguruskan bil pembayaran tempahan makanan melalui bendahari
8. UNIT PUBLISITI
Menyediakan kain rentang dan backdrop Bulan Dakwah

Lampiran B
Aturcara Program
(Pertandingan Tulisan Jawi)
05 Mac 2009 (Khamis)
200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

(Kuiz Bahasa Arab)


06 Mac 2009 (Jumaat)
200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

(Pertandingan Kuiz Pendidikan Islam)

Bulan Dakwah 2015

07 Mac 2009 (Sabtu)


200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

(Pertandingan Melaungkan Azan)


(Pertandingan Membaca Khutbah)
09 Mac 2009 (Isnin)
200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

(Maulid al-Rasul dan Pelancaran Bulan Dakwah 2009)


10 Mac 2009 (Selasa)
730 pagi
745 pagi
750 pagi
800 pagi
745
pagi
800 pagi
830 pagi
900 pagi
930 pagi
1000 pagi
1030 pagi

: Semua murid dan guru mengambil tempat masing-masing


: Ketibaan perasmi dan penceramah
: Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis
: Bacaan Doa oleh Ustaz Huszarudin Bin Haji Hussin
: Bacaan ayat-ayat suci al-Quran daripada murid
: Ucapan perasmian daripada guru besar
: Persembahan pelajar
: Ceramah oleh Yang Berbahagia ustaz Syed Mohd Khairudin
: Kuiz Sirah Rasul
: Selawat beramai-ramai
: Persembahan Nasyid
: Majlis bersurai

(Pertandingan Nasyid)
11 Mac 2009 (Rabu)
200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

(Pertandingan Bercerita Kisah Nabi dan Rasul)


12 Mac 2009 (Khamis)
200 petang
215 petang
230 petang
330 petang

: Para peserta mendaftarkan diri dan mengambil tempat.


: Taklimat dari hakim mengenai peraturan pertandingan.
: Pertandingan bermula.
: Rumusan pertandingan dan pertandingan ditangguhkan.

Bulan Dakwah 2015

(Perasmian Penutup Dan Penyampaian Hadiah)


13 Mac 2009 (Jumaat)
730 pagi
745 pagi
750 pagi
800 pagi
815 pagi
900 pagi
930 pagi

: Semua murid dan guru mengambil tempat


: Ketibaan perasmi penutup majlis
: Kata-kata aluan daripada pengerusi majlis
: Ucapan ketua pengarah Bulan Dakwah 2009
: Ucapan Cikgu Adam Bin Henry perasmi penutup majlis
: Acara penyampaian hadiah kepada peserta bulan dakwah.
: Majlis bersurai.

JADUAL TUGAS
Bil
1.
2.
3.

4.

5.

Nama Pertandingan
Pertandingan
Melaungkan Azan dan
Membaca Khutbah
Maulid al-Rasul dan
Pelancaran
Bulan
Dakwah 2009
Pertandingan Nasyid

Tempat
Masjid
Kg
Terusan
Baru
Kelas Tahun
6

Petugas
Huszarudin
S.M.Khairudin
Sufian
Semua Guru

Tarikh
09 Mac 2009
(Isnin)

Tahap
Tahap II
(P)

10 Mac 2009
(Selasa)

Semua

Kelas Tahun Huszarudin


6
ADAM
S.M.Khairudin

11 Mac 2009
(Rabu)

Tahap II

Pertandingan
Kelas Tahun Julkifli
Bercerita Kisah Nabi 6
Andul
dan Rasul
Ahmad
Khuzairi
Said
Nurazlin
mat nor

bin 12 Mac 2009


(Khamis)

Tahap II
&I

bin
binti

Perasmian
Penutup Kelas Tahun Semua Guru
Dan
Penyampaian 6
Hadiah

13 Mac 2009
(Jumaat)

Semua

Bulan Dakwah 2015

LAMPIRAN C
ANGGARAN PENDAPATAN
Sumbangan Sekolah
280.00

RM

JUMLAH KESELURUHAN
280.00

RM

ANGGARAN BELANJAWAN
Publisiti
20.00
Kain Rentang RM 20.00

RM

Jamuan
Jamuan 2 X 30.00

RM

60.00

Cenderamata
Perasmi RM 10 X 2 RM 20.00
AJK-Sijil RM 3.00 X 13 = RM 39.00
Hadiah peserta RM3.00 X 47 = RM 141.00
P. Bercerita 4 hadiah (trofi)
P. Nasyid 3 hadiah (hamper)
Kuiz 18 = 3 hadiah untuk setiap kelas) (trofi)
P. Khutbah Jumaat 3 hadiah (trofi)
P. Melaungkan Azan 4 hadiah (trofi)
P. Tulisan Jawi 6 hadiah (trofi: johan)
P. Silang kata 6 hadiah
P. Membina perkataan 3 hadiah
Jumlah : 47 hadiah

RM

200.00

JUMLAH KESELURUHAN
280.00

RM