Anda di halaman 1dari 5

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

15/1/2015

Pendidikan Kesihatan di Malaysia & Kepentingannya Dalam Sistem Pendidikan


di Malaysia.
Jasmani akan melahirkan kecergasan yang akan mewujudkan kesihatan.
Doktor pesakit manusia mempunyai sifat-sifatnya sendiri
Kepentingan Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia
1. Memberikan saluran kepada manusia untuk mengetahui ilmu pengetahuan
tentang pendidikan kesihatan.
2. Memberi peluang kepada manusia untuk mengekalkan gaya hidup sihat.
Kepentingan Pendidikan Kesihatan dan Kurikulum:
Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak
1. Tahap kesihatan kanak-kanak mempengaruhi pertumbuhannya.
2. Tahap kesihatan yang baik dapat membantu pertumbuhan

dan

perkembangan kanak-kanak.
3. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak akan terjejas sekiranya
kanak-kanak itu berpenyakit.
4. Kanak-kanak yang sihat akan menjadi dewasa dan seterusnya ibubapa yang
sihat di masa hadapan.
5. Pengambilan makanan yang seimbang memainkan peranan yang penting
untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang sihat
dan sempurna.
6. Keadaan persekitaran yang sihat dan bersih dapat membantu kanak-kanak
hidup dalam suasana yang sihat dan menggalakkan pertumbuhan dan
perkembangan yang positif.

Ciri-ciri perubahan dan Keperluan Individu

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

15/1/2015

Perkembangan fizikal melibatkan;


i.
ii.
iii.
iv.

Ketinggian
Berat badan
Otot
Perkadaran badan

Ketinggian
Ciri-cirinya;
i.
ii.
iii.

Tumbuh pesat sejak lahir hingga umur 3 tahun.


Pertumbuhan tetap : 3 9 tahun sebanyak 5 7 cm setahun.
Sejak lahir hingga 9 tahun k/k lelaki lebih tinggi daripada ketinggian

iv.

perempuan.
Antara 10 -12 tahun, ketinggian perempuan mengalami pertumbuhan yang
pesat dan lebih tinggi daripada ketinggian lelaki.

Berat badan
Ciri-cirinya;
i.
ii.

5 8 tahun, pertambahan berat badan adalah 2.3kg setahun.


Pertumbuhuan pesat k/k perempuan : 9 10 tahun dan lebih berat daripada

iii.

lelaki. Lelaki mengalami pertumbuhan pesat selepas 12 tahun.


Komposisi badan : Peratus lemak (P) 15% - 6 tahun dan 24% - 12 tahun.

Otot
Ciri-cirinya;
i.
ii.

Otot-otot besar mengalami pertumbuhan yang pesat antara 6 8 tahun.


Otot menjadi besar dahulu dan kemudian diikuti dengan pertumbuhan
kekuatan.

Perkadaran badan
Ciri-cirinya;

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

i.

15/1/2015

Antara 8 -12 tahun, pertumbuhan anggoata tangan dan kaki adalah lebih
banyak daripada bahagian tubuh bagi lelaki dan perempuan, walaupun dalam
kes tertentu ada k/k lelaki yang mempunyai kaki dan tangan yang lebih

ii.

panjang.
K/k perempuan mempunyai saiz pinggul dan paha yang lebih besar pada
umur 8 12 tahun.

Perkembangan Mental (Kognitif)

Perkembangan otak : 75% - 3 tahun dan hampir 90% - 6 tahun manakala


antara umur 8 12 tahun saiz otak mengalami pertumbuhan yang sedikit.
Begitu juga dengan keupayaan persepsinya.

Perkembangan Kognitif Kanak-kanak

5 -7 tahun : Suka bercakap apabila orang dewasa yang menjaganya ingin

mendengar dan ingin belajar.


7 12 tahun : Perbezaan perkembangan antara lelaki dan perempuan.
Perempuan lebih mahir dalam lisan seperti membaca, mengingati dan
mengira matematik; lelaki lebih mahir dalam fikiran matematik dan masalah
ruang (spatial).

Perkembangan sosial
5 6 tahun :
i.
ii.
iii.
iv.

Melibatkan diri dalam beberapa jenis main


Kerap bergaduh tetapi cepat lupa dan mudah bermaaf-maafan.
Suka merekacipta, idea berasaskan kartun yang ditontoni.
Peranan jantina dalam TV sebagi model dalam permainan kanak-kanak.

6 9 tahun :
i.
ii.

Ada kawan baik dan musuh terpilih


Main dalam kumpulan kecil, ada peraturan.

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

iii.

15/1/2015

Masalah/ pergaduhan sering timbul kerana peraturan permainan yang


berbeza.

9 12 tahun :
i.

Pengaruh rakan sebaya menjadi kuat dari segi pakaian, gaya bercakap dan

ii.

lain-lain.
Menunjukkan sifat positif ; lebih peka kepada perasaan orang lain.

Pembelajaran Kendiri
K1 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Jean Piaget)
K2 Perkembangan Sosial Erik Erikson
K3 Penyakit dan Komplikasi (Pra sekolah)
K4 Penyakit berjangkit dan Tidak Berjangkit ( Sekolah Rendah)
K5 Kelebihan & Kekurangan Nutrien (Remaja)

Tibi (Tuberculosis)
Hepatitis B
Difteria
Pertusis
Tetanus

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Penyakit
Sakit mata
Batuk dan selesema
Kudis buta
Kutu rambut
Campak
Cacar air
Penyakit kulit
Deman
Sekait tekak
Kemurunan cacing
Cirit-birit

Komplikasi

Emosi dan Rohani (Cari sendiri)


Sejak lahir hingga 12 tahun.

Rawatan

15/1/2015