Anda di halaman 1dari 2

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

12/1/2015

Falsafah
Konsep

Pendidikan Kesihatan

Definisi

Falsafah
pendidikan kesihatan adalah kesejahteraan hidup tanpa penyakit dengan gaya hidup
sihat
penduduk (Bandar/ luar Bandar/ pedalaman)
mendapat makanan yang bersih, mempunyai tidur/ rehat yang mencukupi, membuat
senaman, tidak merokok, tidak minum alcohol.
Konsep (kesihatan menyeluruh)
Kesihatan fizikal kesempurnaan dari segi tubuh badan dan mampu melakukan
aktiviti harian.
Kesihatan mental kebolehan individu untuk berfikir dengan rasional dalam
kehidupan seharian.
Kesihatan emosi perasaan dalaman.
Kesihatan sosial interaksi antara individu dengan individu.
Kesihatan rohani kepercayaan.
Definisi
1. Greek (1980) Pendidikan Kesihatan adalah pengalaman pembelajaran yang dibentuk
dan diadaptasi tingkah laku yang kondusif terhadap kesihatan.
2. Marx & Wooley (1998) Pendidikan Kesihatan merupakan pembelajaran bilik darjah
yang menyediakan dimensi fizikal, sikap, kemahiran dan memotivasikan serta
meningkatkan kesihatan mencegah, serta mengurangkan risiko tingkah laku.
3. Anspaugh & Enzell (1995) Pendidikan Kesihatan adalah satu proses mengembang &
membekalkan maklumat, mengubah sikap & mempengaruhi tingkah laku.

Tutorial

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

12/1/2015

Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Senaraikan elemen yang terkandung


selaras dan selari dengan falsafah, konsep, definisi pendidikan kesihatan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmosnis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Negara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai,

kesejahteraan

diri

serta

beri

sumbangan

kemakmuran kalangan masyarakat dan negara.

Pengalaman Pembelajaran Pendidikan Kesihatan


1.
2.
3.
4.

Pengetahuan
Sikap
Kemahiran
Amalan

terhadap

keharmonian

dan