Anda di halaman 1dari 4

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

22/1/2015

Isu-isu Pengekalan Kecergasan

Bagaimanakah anda dapat meningkatkan tahap kesihatan dan

kecergasan diri?
Apakah yang dimaksudkan asas sains dalam pendidikan kesihatan?
- Biologi manusia hidup (lelaki, perempuan)

Asas sains dalam pendidikan kesihatan

Aspek biologi;
Aspek sosiologi;
Aspek psikologi; dan
Aspek fisiologi.

Aspek biologi
Pengenalan
Asas sains diperlukan kerana membantu kita mengenal pasti punca
dan menangani masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan.
Mengenalpasti fungsi sistem biologi yang mempengaruhi tahap
kesihatan individu.
Sains yang mengkaji tenaga dan jirim yang berfungsi sebagai suatu
ehidupan (Nixon & Jewett, 1980)
Kehidupan didefinisi mengikut beberapa ciri;
i. Bertindak balas terhadap stimuli/ ransangan;
ii. Pergerakan
iii. Pengawalan, dan
iv. Penghasilan semula

Struktur Fungsi Anggota Badan

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

22/1/2015

i.

Sistem pergerakan dan perlindungan badan (sistem rangka, sistem

ii.

otot dan sistem integumentari)


Sistem membekal tenaga dan sistem penghadaman (sistem tenaga,

iii.

sistem penghadaman, sistem deria, koordinasi dan keseimbangan)


Sistem pembiakan.

Sosiologi

Mengetahui aspek-aspek sosial mengkaji peranan dan tingkah laku

kesihatan individu dalam masyarakat.


Mengkaji kumpulan sosial manusia keluarga, kumpulan agama,
organisasi sosial, trend populasi, pendidikan, ekonomi dan status

kumpulan minoriti.
Proses kumpulan/ masyarakat untuk menyalurkan perkembangan
individu ke dalam tingkah laku personal dan sosial yang diterima bagi
memenuhi peranan sebagai ahli dalam kumpulan sosial tersebut
(Nixon & Jewett, 1980)

Dalam pendidikan kesihatan (PK), sosiologi berperanan mengkaji:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peranan yang dimainkan oleh PK di dalam masyarakat.


Kecenderungan PK terhadap kelas-kelas sosial;
Nilai dan tingkah laku yang diperteguhkan melalui PK
Perkaitan antara PK dengan pencapaian akademik;
Sosialisasi melalui PK
Peningkatan mobiliti sosial melalui PK
Perkaitan amalan dan gaya hidup sihat terhadap budaya dan ekonomi;

dan
8. Perkembangan sosial melalui PK

Psikologi

Ilmu sains tingkah laku yang mengkaji tingkah laku manusia dalam
menangani masalah kesihatan.

Tumpuan utamanya bidang psikologi;

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

22/1/2015

a. Proses-proses organik yang mengawal aktiviti manusia dan haiwan;


b. Pola pertumbuhan dan perkembangan manusia;
c. Cara mana manusia merasai persekitaran dalaman dan luaran mereka
d.
e.
f.
g.

melalui sistem saraf;


Cara mana manusia belajar, berfiki dan menyelesaikan masalah;
Tindak balas motivasi dan emosi manusia;
Perkembangan dan perbezaan individu;
Cara mana manusia menangani menangani stres, konflik dan

kekecewaan; dan
h. Cara mana manusia berhubung sesama mereka dalam kumpulan.
Psikologi Sihat Individu

Merasa senang terhadap dirinya


Merasa selesa dengan orang lain
Berupaya menangani kehendak dan cabaran hidup
Mengawal ketegangan dan kebimbangan
Mengawal kebencian dan rasa bersalah
Mengekalkan penampilan yang mengembirakan
Memperkayakan kehidupan orang lain
Menghargai kepelbagaian
Menghargai persekitaran semula jadi

Fisiologi

Membantu manusia memahami kesan dan fungsi sistem-sistem

organik tubuh badan terhadap kesihatan individu.


Mengetahuisejauh ana sistem-sistem organik tubuh memberi kesan
terhadap kesihatan dan kecergasan seseorang individu.

Sistem tubuh yang memberi impak terhadap tahap kesihatan dan kecergasan
tubuh manusia

Sistem pergerakan dan perlindungan badan;


Sistem bekalan tenaga dan perkumuhan;

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

22/1/2015

Sistem kardiovaskular;
Sistem deria, koordinasi dan keseimbangan; dan
Sistem pembiakan

Kesan yang dihasilkan oleh sistem-sistem organik tubuh terhadap

Pekerjaan seharian;
Pemakanan;
Kedewasaan dan ketuaan;
Penggunaan ubatan, dadah, arak dan rokok;
Perbezaan jantina;
Ketidakupayaan fizikal dan masalah-masalah

denganya; dan
Ketegangan dan kebimbangan

yang

berkaitan

Tugasan
Lihat sukatan pelajaran pendidikan kesihatan.

Buat analisis terhadap huraian sukatan pelajaran KBSR yang


mengandungi 4 asas sains yang memberi faedah kepada Pendidikan
Kesihatan.