Anda di halaman 1dari 2

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

2/2/2015

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Dalam Kurikulum Pendidikan


Kesihatan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Kesihatan


(PK) telah mengagihkan 75% (Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan
Sosial PEERS), pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%)
Satu proses sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan dan
membentuk sikap, nilai serta kepercayaan terhadap identiti,
perhubungan dan keintiman sesama insan.
PEERS bukan terbaras kepada isu seksual/ hubungan seks sematamata tetapi mencakupi pengetahuan dari aspek biologikal,
sosiobudaya, psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku
yang sihat dalam kehidupan.

Objektif PEERS
PEERS membantu murid;

Membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif dan


sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat.
Menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid mengambil
berat tentang kesihatan seksual dan keluarga sebagai institusi asas
manusia serta menyumbang kepada pemeliharan integriti institusi
kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan.
Memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan
bertanggungjawab tentang kesihatan dan tingkah laku seksual pada
masa ini serta masa depan.

PEERS merangkumi
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Kesihatan diri dan reproduktif (aspek perkembangan dan perubahan


fizikal, fisiologikal semasa akil baligh, dan penjagaan kesihatan
reproduktif)
Penyalahgunaan bahan (kesan buruk pengambilan bahan berbahaya
iaitu rokok, dadah, inhalan dan alkohol, serta kemahiran berkata
TIDAK.
Kemahiran pengurusan mental dan emosi (kemahiran pengurusan
konflik dan stres dalam diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat.)
Kekeluargaan (kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan,
peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluarga.
Perhubungan (kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran
interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan.)
Pencegahan penyakit (pengetahuan dan kemahiran mengurus
kesihatan daripada penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik,
keturunan dan mental.
Keselamatan (langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman
permainan dan tempat awam, serta akta perlindungan bagi kanakkanak, gadis dan wanita, termasuk kemahiran mengelak diri daripada

PKE 3033 KURIKULUM & PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

2/2/2015

ancaman orang yang tidak dikenali dan orang yang perlu dihubungi jika
berlaku gangguan, ancaman serta kecemasan)