Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA

Nama:

Kelas:

Lengkapkan peta minda dibawah

Kemandiri
an
Spesies
Haiwan
Yang
Bertelur

Nyatakan contoh haiwan yang menjaga telurnya.


-

Terangkan bagaimana seekor penyu menjaga telurnya.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________