Anda di halaman 1dari 2

Daya Saing Negara:

Pengenalan: Kerajaan Malaysia sentiasa mempertingkatkan daya saing bagi mencapai status mencapai negara
maju pada tahun 2020. Usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor namun terdapat juga beberapa kekangan
yang melambatkan proses tersebut.
Bil

Idea
Faktor;

1.

Strategi, struktur & tingkat


persaingan perusahaan

2.

Kepelbagaian sumber

3.

Permintaan domestik/dalam negara

4.

Perkembangan industri hiliran


(vendor)

5.

Peluang- peluang baru

6.

Dasar-dasar kerajaan
Kekangan.

7.

Kurang pengetahuan

8.

Gaji rendah
Teknologi rendah

9.
10.

Dasar-dasar kerajaan

11.

Sistem penyampaian yang lemah

Huraian
-Memberi kebebasan sepenuhnya kepada pihak
swasta agar berdaya saing
- Kerajaan akan berperanan membantu pihak swasta
dalam bentuk penggubalan dasar dan peraturan
-Tenaga kerja mahir, separa mahir dan mencukupi
dan berilmu pengetahuan
-Bahan mentah mencukupi dan berterusan
-Infrastruktur lengkap dan berkapasiti tinggi
mampu memenuhi sebarang permintaan
-modal mencukupi swasta atau kerajaan
-Ekonomi berteraskan pengetahuan
-Menjadi penentu tinggi @ rendahnya daya saing
sesebuah negara
-Permintaan dalam negara terhadap produk tempatan
-pengeluaran meningkat
-mempengaruhi arah perkembangan sektor industri
-Kerjasama yang baik dengan syarikat induk
-Mampu bersaing di peringkat antara bangsa
-Peningkatan daya saing
-Perkembangan terkini dalam teknologi baru.
perkembangan politik luar negara dan permintaan
asing.
-Membantu syarikat-syarikat berkembang maju
-Kemampuan kerajaan menyediakan
modal insan berkualiti, bahan mentah yang mencukupi
dan infrastruktur yang lengkap
-mampu meningkatkan daya saing negara.
-Tidak berpendidikan tinggi.
-Kurang inovatif dan kreatif.
-Kurang motivasi
-menjejaskan prestasi kerja
-tidak dapat memenuhi permintaan.
-Pengeluaran terhad
-masa kerja panjang
-pengeluaran sedikit
-Dasar dasar yang tidak membantu / membebankan.
-Mengurangkan minat pelabur / pengeluar.
-Menjadi halangan perkembangan syarikat
-karenah birokrasi
-tidak mesra pelanggan
-lambat mengatasi masalah yang timbul
-menjejaskan daya saing

12.
13.
14.

Kegawatan ekonomi luar dan


dalam negara
Kegawatan politik dalam dan
luar negara
Kurang tenaga mahir dan separa
mahir

-Pengangguran
-barang tidak mencukup harga mahal
-inflasi
-rusuhan , rampasan kuasa, perang saudara
-Ketidakstabilan politik
-Aktiviti ekonomi terhenti- kilang tidak beroperasi
-Proses pengeluaran terbantut
-pengeluaran terhad
-Tidak dapat memenuhi permintaan dalam dan luar
negara.