Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN B: SOALAN SUBJEKTIF

A. Warnakan jawapan yang betul.

tangan

telinga

mata
kaki

2
mata
5

hidung

mulut
telinga

tangan
kepala
6
mulut
kaki

10
Marka
h

B. Namakan benda hidup dan benda bukan hidup


berdasarkan gambar yang diberi.
Pokok

Arnab

Kipas
Bayi

Bendera

Robot

Rama-rama

Wau

Rumput

Paku

Benda Hidup

Benda Bukan Hidup

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

C. Lihat gambar. Padankan bahagian tubuh manusia dengan


fungsinya.
1.

merasa

2.

makan
20
Marka
h

3.

menulis

4.

menghidu

5.

menyentuh

6.

berjalan

12
Markah

D. Lihat gambar. Padankan gambar dengan perkataan yang


diberi.
1.

lipas

2.

katak

3.

rama-rama

4.

lembu

5.

lalat

10
Markah

E. Lihat gambar-gambar berikut. Susun huruf supaya


membentuk jawapan yang betul.

H
U

N
N

L
U

U
U

8
Markah
9

F. Lengkapkan Peta Buih di bawah. Nyatakan Ciri-ciri


Benda Hidup di tempat kosong yang disediakan.
membiak

membesar

makan

minum

bernafas

bergerak
bola

Contoh:
Membiak

Ciri ciri
Benda
Hidup

10
Markah
9

G. Pilih Jawapan yang betul. Warnakan petak jawapan yang


betul.

SOALAN KBAT

Saya diperlukan oleh manusia sepanjang masa.


Saya masuk melalui hidung terus ke dalam peparu.
Siapakah saya?
Jawapan :

Air

Makanan

Air

Saya merupakan benda bukan hidup.


Manusia melihat saya unntuk menentukan waktu.
Siapakah saya?
Jawapan :

Makanan

Saya berguna untuk memberi tenaga dan tumbesaran.


Manusia akan menjadi gemuk jika mengambil saya secara
berlebihan.
Siapakah saya?
Jawapan :

Angin

Saya menghilangkan dahaga manusia dan haiwan lain.


Sekiranya saya tiada, mereka akan mati.
Siapakah saya?
Jawapan :

Udara

Matahari

Jam

Saya merupakan benda hidup .


Saya bertelur dan tinggal di dalam reban.
Siapakah saya?
Jawapan :

10
Markah
SOALAN

Ayam

Burung

TAMAT
9

Anda mungkin juga menyukai