Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran

Tajuk

Sejarah
Bab 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur
Tangan British

Sub Tajuk

2.1 : Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri


Hari / Tarikh
Isnin / 9 Februari 2014
Melayu
Menganalisis
Nilai/Rasional
Menghargai aset negara
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1)
Menyatakaan sekurang-kurangnya 2 daripada 6 faktor campur tangan British di negeri-negeri Melayu.

KPS/KBKK
Hasil
Pembelajaran
Aktiviti

Kelas & Jum. Pelajar


Masa

2A (27 orang)
12.30-1.10 pm (1 masa)

Aktiviti

Guru

Set Induksi

-Guru menunjukkan gambarajah hasil tenunan


Sarawak.
-Memilih pelajar secara rawak untuk memberi
pendapat mengenai gambarajah tersebut.
-Menyoal pelajar mengenai tajuk yang akan
dipelajari.
-Memberitahu hasil pembelajaran yang harus
dicapai oleh pelajar pada hari ini..
-Menerangkan faktor-faktor campur tangan British di
negeri-negeri Melayu sambil melukis peta buih.
-Mengemukakan pertanyaan kepada pelajar
mengenai faktor camput tangan British

-Melihat gambar yang disediakan oleh guru.

-Mengedarkan latihan pengukuhan.


-Memberi masa kepada pelajar untuk menjawab
soalan
-Membuat perbincangan

-Menerima kertas lembaran dari guru


-Menjawab soalan mengikut masa yang telah ditetapkan
oleh guru
-Menjelaskan faktor campur tangan British menggunakan
ayat sendiri sambil merujuk nota.

Langkah 1

Langkah 2

Pelajar

-Pelajar memberi jawapan berdasarkan gambar yang


ditunjukkan
- Menjawab pertanyaan guru tentang tajuk yang akan
dipelajari.
- Mendengar dengan teliti.
-Memberi perhatian dan mendengar penerangan guru.
-Menyatakan pendapat masing-masing sambil merujuk buku
teks.

Penutup

BBM
Refleksi
Matapelajaran
Tajuk
Sub Tajuk
KPS/KBKK
Hasil
Pembelajaran
Aktiviti

-Meminta pelajar memberikan rumusan mengenai


-Pelajar memberikan rumusan dan nilai yang dapat
dipelajari mengikut pendapat masing-masing
tajuk yang telah dipelajari serta nilai yang dapat
diperolehi.
-Pelajar mencatat pesanan guru.
-Guru memberi peringatan kepada pelajar untuk
membaca topik sejarah seterusnya.
Buku Teks,buku nota pelajar, peta minda, papan putih, Kertas Edaran.
Sejarah
Kelas & Jum. Pelajar
2I (35 orang)
Bab 1: Kedudukan Strategik Mendorong
Masa
5.15 5.50 pm (1 masa)
Penguasaan British
1.6: Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-negeri
Hari / Tarikh
Isnin / 9 Februari 2014
Selat
Meneroka bukti, menjana idea
Nilai/Rasional
Berwaspada dengan anasir luar
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :1)
Menyatakan dua tujuan penubuhan Negeri-negeri Selat.
2)
Menyatakan sekurang-kurangnya satu sebab faktor pemindahan Pentadbiran NNS.
Aktiviti

Guru

Set Induksi

-Guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk


yang lepas.
-Menyoal pelajar mengenai tajuk yang akan
dipelajari.
-Memberitahu hasil pembelajaran yang harus
dicapai oleh pelajar pada hari ini..
-Mengedar lembaran jadual penubuhan NNS.
-Menerangkan bagaimana NNS ditubuhkan dan
diwujudkan.

-Menjawab soalan yang diberi menggunakan ayat sendiri.

-Guru meminta wakil pelajar menyatakan tujuan


negeri-negeri selat ditubuhkan.

-Pelajar dipilih secara rawak menyatakan tujuan NNS


ditubuhkan.

Langkah 1

Langkah 2

BBM
Refleksi

-Guru berbincang dengan pelajar faktor pemindahan


NNS dari India ke London
Penutup
-Merumus pembelajaran hari ini dan mengedar
latihan pengukuhan.
-Guru memberi peringatan kepada pelajar untuk
membaca topik sejarah seterusnya.
Buku Teks,buku nota pelajar, peta minda, papan putih, lembaran latihan

Pelajar

-Memberi jawapan berdasarkan sedikit clue yang diberikan


oleh guru.
- Mendengar dengan teliti.
-Mendapatkan lembaran masing-masing.
-Mendengar penerangan sambil mengisi jadual seperti yang
telah diedarkan.

-Menjawab soalan dan merespon perbincangan sambil


merujuk buku teks.
-Pelajar mendengar rumusan daripada guru dan menerima
lembaran latihan pengukuhan.
-Pelajar mencatat pesanan guru.