Anda di halaman 1dari 18

www.company.

com

www.company.com

Company
LOGO

MEMBANGUNKAN
PORTFOLIO PROFESIONAL

www.company.com

Company
LOGO

Maksud :
Bukti perkembangan profesional
Dapat menggalakkan anda membuat
refleksi terhadap :
- PdP kepimpinan di dalam bilik darjah /
sekolah
- kemahiran yang dipelajari dari
pengalaman dan aktiviti masa kini
www.company.com

Company
LOGO

Kepentingan Portfolio PPB

www.company.com

Company
LOGO

Kepentingan Portfolio PPB

www.company.com

Company
LOGO

Kandungan Portfolio
PPB

www.company.com

Company
LOGO

Peranan Dan Tanggungjawab


Vitae Kurikulum
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Skop Kerja
Sasaran Kerja Tahunan

www.company.com

Company
LOGO

Pelan Pembangunan
Profesional
Matlamat Pengajaran /
Kepimpinan Masa Hadapan
Cadangan Aktiviti untuk
Penambaikan
Penyertaan dalam aktiviti PPB
www.company.com

Company
LOGO

Sumbangan Kepada
Organisasi / Profesion
SenaraiTugas dan Jawatankuasa
Sumbangan kepada KPM/JPN/PPD
Penulisan / Penerbitan

www.company.com

Company
LOGO

Bahan Bukti Dalam


PdP / Kepimpinan
Sukatan Mata Pelajaran/
Rancangan Mengajar dan Penilaian /
Perancangan Strategik
Contoh Hasil Kerja

www.company.com

Company
LOGO

Anugerah / Pencapaian
Anugerah Perkhidmatan
Anugerah dalam PdP / Kepimpinan /
lain-lain
Jemputan untuk konsultasi,
Bengkel, Penulisan dan lain-lain
www.company.com

Company
LOGO

Penilaian PdP / Kepimpinan


Bahan bukti keberkesanan
pengajaran / Kepimpinan
Rakaman video pengajaran /
kepimpinan
Maklum balas dan penilaian
daripada murid / ketua jabatan
www.company.com

Cadangan Kandungan

www.company.com

www.company.com

www.company.com

www.company.com

Demi menjayakan
Masa depan Malaysia
Menerusi pendidikan
berkualiti
Di kota di desa
Ilmu dikongsi bersama
Membina potensi insan
yang seimbang
Chorus 1:
Ayuhlah kita semua
Bersama satu suara
Melonjakkan pendidikan bertaraf
dunia
Demi membangunkan
Insan kreatif inovatif
Transformasi pendidikan
diutamakan

Chorus 2:
Chorus 2:
Bangunlah kita semua
Kejayaan di hadapan
Bersatu hati menjunjung
Hasrat yang utama
Ayuhlah kita semua
Bersama padu tenaga
Menjanakan keilmuan
Demi masa depan
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia

www.company.com