Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT MENTOK

24000, KEMAMAN TERENGGANU DARUL IMAN


UJIAN 1 MATEMATIK TINGKATAN 2 2015
Nama: _________________________________________________ kelas:____________
1. Selesaikan bagi setiap yang berikut
(a)7 x (-2) =

(b) -5 x (-7) =

(c) 6 x (-5) x 3 =

(d) (-20) x 3 x (-2)=

(e) (-20) 5 =

(f) -54 ( -6) =

(g) 24 (-6) 2 =

(h) -108 9(-3)

(i) -47+(-21)- (-17) =

(j)-35 + 11 + (-7) =

(k) 3 x (-7) 3 =

(l) 63 (-9) x 2 =

(m)

9
6

4
5 )=

(n)

(-

2
7 )(-

1
6 )=

(0)

3
5

+ (-

7
9 )=

(15markah)
2. Selesaikan masalah berikut
(a) Seorang pekedai mengalami kerugian
sebanyak RM275 dalam sebulan.
Hitung jumlah kerugiannya dalam
setahun
Penyelesaian:

(b) Sebuah Kotak dapat memuatkan 48


balang jem. Berapa kotakkah yang
diperlukan untuk memuatkan 1200
balang jem?
Penyelesaian:

(2markah)
(2markah)
3. Tentukan nilai S, T dan U dalam urutan nombor berikut

.., -45, -42, S, -36, -33, T,-27,..U


Jawapan: S :_____ , T:______, U:______hg
1

(1markah)

4. Nyatakan yang berikut setiap sebagai nombor kuasa dua


(a) 5 x 5 =

(d) - 7

1
7

x-

(b) (-7) x (-7) =

(c) 2.3 x 2.3 =

(e) (-5.4) x (-5.4) =

(f) (-69) x (-69) =

=
(6markah))

5. Cari nilai yang berikut tanpa menggunakan kalkulator


(a) 122 =

(d) (-3

1
3

(b) 0.52 =

(c) (-10)2=

(e) (-10)2=

(f) 92 =

=
(4markah)

6. Cari nilai setiap berikut dengan mengunakan kalkulator


(a)532 =

(b) 24.32=

(c) 342.082 =

(d)(0.07)2 =

3
(e)( 8 )2

(f) 13.22 =

(6markah)
7. Tentukan sama ada setiap berikut ialah kuasa dua sempurna atau bukan
(a)256 =
(b)432 =

(4markah)
8. Lakukan pengiraan dan selesaikan masalah berikut
(a) Hitung luas dalam cm2, satu segiempat sama (b) Panjang sisi satu permaidani berbentuk
bersisi 0.8cm.
segiempat sama ialah 2.7m. Cari jumlah
Penyelesaian:
luas 5 permaidani yang serupa yang
diletakkan bersama-sama.
Penyelesaian:

(2mark
ah)
9. Cari nilai punca kuasa dua tanpa menggunakan kalkultor

(a) 64 =

( d ) 16

(b) 9

(e) 225 =

(2markah)

(c)

25 =

(f) 144 =
(6markah)