Anda di halaman 1dari 13

Terapi Bercerita

Disediakan oleh
Nursafawati Binti Saupi
Stewart Padan
PISMP BM 1

KONSEP TERAPI

TEKNIK BERCERITA

Isi
Kandunga
n

TERAPI BECERITA
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN
KELEBIHAN TERAPI
KESIMPULAN
SIMULASI

TEKNIK BECERITA
Teknik untuk menyalurkan sesuatu maklumat melalui:
Perkataan
Gambar
Bunyi

Cerita dikongsi dalam setiap budaya sebagai


Hiburan
pelajaran
penyampaian budaya
menyampaikan nilai-nilai murni

Elemen yang penting dalam teknik ini ialah plot, watak


dan persoalan sesuatu cerita.

Terapi Bercerita
Sesuai dijalankan secara berkelompok ataupun individu.
Penggabungan
Media
Seni

CARA PENGGUNAAN TERAPI BERCERITA

Kelembutan
Tidak terlalu agresif dalam menangani
masalah.
Menggunakan cerita yang situasi hampir
sama tetapi tidak serupa.

Kreatif
Menyampaikan cerita dengan kreatif dan
bersemangat.
Melibatkan kanak-kanak dalam penceritaan.
Penyampaian mesej dan perasaan secara
signifikan.
Penggunaan prop seperti boneka.
Ubah suai cerita sekiranya terpaksa
mengulangi cerita yang sama.

Positif
Pengakhiran cerita yang positif.
Penggunaan cerita untuk meneroka
perasaan, permulaan perbualan dan
teroka tajuk yang henda
diselesaikan.
Pastikan di dalam cerita, watak
sendiri yang bertindak
menyelesaikan masalah.

Melibatkan kanak-kanak
Mendapatkan pemahaman bagaimana
kanak-kanak menghadapi masalah melalui
cerita mereka.
Kanak-kanak boleh memproses peristiwa
yang tidak menyenangkan dengan lebih
mendalam, meneroka emosi dan mencapai
penyelesaian semasa becerita.
Kaunselor bertindak untuk mendengar
dengan teliti dan memberi kebebasan
untuk berpura-pura.

Kelebihan Terapi Bercerita


Kepercayaan
Kanak-kanak
Guru
Kanak

Kesimpulan
Terapi ini sukar dibezakan dengan perbualan biasa.
Terapi ini adalah bedasarkan kepada pelbagai budaya
dan modul psikoterapi.
Psikoterapi mewujudkan interaksi antara klien dengan
terapi dan seterusnya dijadikan evolusi pesendirian dan
psikologi dalam diri klien.
Terapi ini dikira berjaya sekiranya klien mengenali
elemen-elemen dalam cerita tersebut dan menggunakan
hasil yang ada dalam cerita sebagai hasil mereka sendiri.

SIMULASI