Anda di halaman 1dari 2

AGIHAN MASA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


PENDIDIKAN JASMANI
TUNJANG

TAHUN 4

TAJUK

SUB-TAJUK

1.1.1 Daya Tahan

AGIH
WKT
3

HSP

77

Kardiovaskular
1.1.2 Kelenturan

1.1.3 Koordinasi

1.1.4 Imbangan

1 KECERGASAN

1.1

KECERGASAN

1.1.5 Ketangkasan

78

79

80

81

FIZIKAL
Daya Tahan
1.1.6 Tahan Otot

1.1.7 Kekuatan

1.1.8

Masa Tindak
Balas

1.1.9 Kepantasan

82

84

CADANGAN AKTIVITI

A3. -Menyatakan 3 otot besar yang terlibat semasa melakukan

a. Berjalan pantas selama 5 minit

aktiviti daya tahan kardiovaskular.

b. Senaman ritma selama 5 minit

A2. Menyatakan perasaan semasa melakukan akt. kelenturan.

c.

A3.Melabelkan 3 otot utama yang terlibat dalam aktiviti

a. Meregang otot-otot kaki statik

Menamakan tiga otot besar yang terlibat dengan aktiviti

regangan dan kelenturan.

b. Mengilas badan ke kiri dan ke kanan

A1.Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan

a. Golek dan tangkap bola berpasangan

aktiviti koordinasi dengan menggunakan alatan.

b. Baling dan pukul bola berpasangan

A2.Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti koordinasi.

c.

A3. Melabelkan otot utama yang terlibat semasa melakukan

a. Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik

Golek dan kawal gelung rotan

aktiviti imbangan.

b. Mengimbang atas hujung kaki dan bergerak diatas bangku gim

A1.Menyatakan 3 aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti

a. Lari zig-zag mengikut tanda skital

ketangkasan.

b. Lari ulang-alik 10 meter

A3.Mengenalpasti otot utama yang terlibat semasa melakukan akt

c.

ketangkasan.

a. Ketingting dalam jarak 10 meter

Melabelkan otot-otot utama yg terlibat semasa melakukan akt

A2. Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya tahan otot dengan langkah

b. Melompat dua belah kaki dalam jarak 10 meter

keselamatan berpandukan teknik yang betul.

c.

A1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan

a. Tolak patung

Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 meter

akt. kekuatan.

b. Timbang garam

A2.Melakukan ketiga-tiga aktiviti kekuatan otot.

c.

A3. Menyatakan 3 otot utama dalam melakukan aktiviti masa

a. Pukul Berapa Datuk Harimau

Dukung belakang

86

tindakbalas berpandukan langkan keselamatan yang betul.

b. Belalang Belatuk

86

A2. Menayatakan perasaan setelah melakukan akt. kepantasan.

a. Lari pecut 30 meter


a. Menyenaraikan program meningkatkan kecergasan diri

87

A.3. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dillakukan untuk


meningkatkan kecergasan diri
A1. Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan hoki dari

a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan

segi pakaian dan peralatan permainan hoki.

b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira

Konsep, definisi,
1.1.10 Prinsip Dan

OBJEKTIF

(m/s)

Kaedah Latihan

2.1.1 Hoki

2.1.2 Bola Sepak (L)


2 KEMAHIRAN

2.1

87

88

PERMAINAN
2.1.3 Bola Jaring (P)

2.1.4 Bola Baling

89

90

A2.Mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permaianan.

c.

A3. Menyediakan folio tentang pemain hoki negara.

d. Menyediakan folio individu

Menamakan otot utama yang digunakan

A3.Menyatakan otot yang digunakan dalam kemahiran asas hoki.

e. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan

A1.Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bolasepak

a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan

A2. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira

A3. Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola sepak

c.

A3. Menyediakan folio tentang pemain bola sepak negara.

d. Menyediakan folio individu

Menamakan otot utama yg digunakan/merancang akt latih tubi

A1.Menyatakan aspek keselamatan dlm permainan bola jaring

a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan

A2. Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira

A3.Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola jaring

c.

A3.Menyediakan folio tentang pemain bola jaring negara.

d. Menyediakan folio individu

Menamakan otot utama yg digunakan/rancang akt. latih tubi

A1. Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola baling

a. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan

A2. Mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

b. Membincangkan aspek keselamatan yg perlu diambil kira

A3. Menyatakan otot yg digunakan dlm kemahiran asas bola jaring

c.

A3, Menyediakan folio tentang pemain bola baling negara.

d. Menyediakan folio individu

Menamakan otot utama yg digunakan/merancang akt latih tubi

A2. Melakukan kemahiran asas bola jaring dengan teknik yg betul.

e. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berpasukan

TUNJANG

TAJUK

SUB-TAJUK

2.2.1 Balapan
2.2

AGIH
WKT
3

HSP

91

OLAHRAGA
2.2.2 Padang

2.3.1 Gimnastik

93

94

b. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik asas larian

A3. Mengenalpasti otot-otot yang digunakan sewaktu berlari.

c.

A1. Menyatakan aspek-aspek keselamatan ketika melompat.

a. Melakukan teknik lompat jauh dengan betul dan selamat

Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio

A1. Menyatakan undang-undang dan peraturan asas lompatan.

b. Menyenaraikan undang-undang dan peraturan asas lompat jauh

A2. Melakukan ansur maju lompatan dan otot yang digunakan.

c.

A1. Menyatakan aspekeselamatan ketika melakukan gimrama

a. Melakukan kem. gimnastik irama secara individu dan kumpulan

Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio

A2.Menyatakan 3 kesalahan biasa di dalam aktiviti gimrama.

b. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio


c.

PENDIDIKAN

melentik, merengkuk dan meluncur.

e. Rangkaian pergerakan guna muzik, alatan dan tanpa alatan

PERGERAKAN

A1. Menyatakan aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti.

a. Melakukan kemahiran gim artistik secara individu dan kumpulan

A2. Menyatakan 3 kesalahan biasa sewaktu beraktiviti.

b. Membincangkan aspek keselamatan dan menyediakan folio

96

Artistik
REKREASI DAN
KESENGGANGAN
KESELAMATAN

2.4.1 Rekreasi
3.1.1 Keselamatan
Dalam Sukan
3.2.1 Pengurusan Diri

3.2

a. Melakukan teknik asas larian dengan betul dan selamat

A1. Melakukan ansur maju larian.

d. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan

2.3.2 Gimnatik

3.1

A1. Menayatakan aspek keselamatan ketika melakukan larian.

A3. Menggabungkan rangkaian pergerakkan seperti imbangan,

Irama

2.4

CADANGAN AKTIVITI

A3. Mengenalpasti otot-otot yg digunakan dalam akt. gimrama

2 KEMAHIRAN
2.3

OBJEKTIF

(m/s)

PENGURUSAN

2
1
1

98
99
100

Pengurusan
3.2.2 Alatan

A3. Merekacipta rangkaian pergerakkan menggunakan pola

c.

pergerakan pendaratan yang statik.

d. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan

A3. Menyatakan otot utama sewaktu melakukan aktiviti .

e. Rangkaian pergerakan guna muzik, alatan dan tanpa alatan

A1. Menyatakan aspek keselamatan dlm melakukan akt. rekreasi

a. Susun atur dan cara mendiri serta mengemas khemah

seperti susun atur khemah dan cara pemasangan khemah.

b. Keselamatan di kawasan khemah

A1. Menamakan alatan sukan dan langkah keselamatan

a. Menyenaraikan langkah-langkah serta peraturan penggunaan

permainan
A1. Menyatakan kepentingan menjaga makanan dan minuman .
A1. Merancang kepentingan penjagaan alatan sukan dan

Menamakan tiga otot utama yang digunakan

Menamakan tiga otot utama yang digunakan

alatan
a.

Amalan pemakanan untuk tenaga dan pengambilan air


semasa sukan

a. Penjagaan alatan sukan dan permainan

100 permainan

Sukan
3 KESUKANAN

3.3

ISU-ISU

Kesan

PENDIDIKAN

Pengambilan

JASMANI

3.3.1

DAN SUKAN

Ubat

101

A1. Menyatakan kesan negatif pengambilan ubat yang

DALAM
SUKAN

dalam sukan

Berlebihan
a. Membincangkan faktor-faktor disiplin diri pada ahli sukan

Kesukanan
3.4

Membincangkan isu-isu dan kesan pengambilan ubat

berlebihan

Semangat
ETIKA

a.

3.4.1

Disiplin Dalam
Sukan Dan
Permainan

Membincangkan langkah-langkah menanam semangat


1

102

A1. Membincangkan langkah untuk meningkatkan disiplin

kesukanan

dalam sukan

Membincangkan langkah-langkah meningkatkan disiplin diri