LAMPIRAN “ A “

BAHAGIAN I : PENETAPAN SASARAN KERJA SEPANJANG TAHUN 2010 ( PK1 )
NAMA PEGAWAI NO. K/P NO. FAIL JABATAN : PUWORK UTARA / PK1/SKM : : PETUNJUK PRESTASI STANDARD (PIAWAI) SUMBER DI BAWAH KAWALAN KUALITI 01 MENJALANKAN P & P ( 60 % ) ( a ) Menyediakan RPT dan RPH KUANTITI KOS MASA CATATAN / REFLEKSI PLAKSANAAN PROSES KERJA

BIL

RINGKASAN TUGAS UTAMA / SENARAI PROJEK / ( PEMBERATAN PENUMPUAN )

RPT dan RPH disediakan mengikut format, berdasarkan HSP dan disahkan oleh G.Besar. Menyampaikan P&P mengikut Jadual Waktu.

Sebuah buku Rekod Pengajaran Guru. (BRP)

- RPT : Awal Tahun 2010 - RPH : sepanjang tahun.
210 Minit/ Minggu 60 Minit/ Minggu 60 Minit/ Minggu 60 Minit/ Minggu 60 Minit/

Mesti dilaksanakan pada minggu pertama persekolahan 2010

(b) Menyampaikan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

M3 Thn 3 KH Thn 6 KH Thn 5, KH Thn 4, KDN Thn 6

Sepanjang Tahun 2010

(c) Menghabiskan sukatan pelajaran Matematik Tahun 3 Akhir September 2010

Sukatan berdasarkan HSP, RPT & RPH

Tahun 3

Januari – Sept 2010

Kemahiran Utama mengikut Sukatan dapat dihabiskan sebelum PKSR 1.

(d) Mensasarkan pencapaian 33% lulus Matematik UPSR 2010. ( Bersama Guru Matematik Tahun 6 2010 )

Kumpulan 1: 1 calon – 5A 1 calon – 5B 2 calon – 5C Kumpulan 2 (GALUS): 5 calon – Lulus

4 orang murid

Januari – Oktober 2010

5 orang murid

(e) Melaksanakan semua jenis ujian Pra-UPSR dan PKSR

Ujian Percubaan UPSR. Ujian Diagnostik UPSR. Ujian PKSR Ujian Bulanan / Topik Kelas SBT berdasarkan Buku Sumber disediakan oleh Kementerian.

4 set 13 Set 2 set

4 Kali 13 Kali Semester 1 dan SM 2 Febuari – September 2010

Dilaksanakan mengikut Takwim

(d) Menjalakan tugasan P&P Kelas Bimbingan UPSR dan Kelas SBT. 02 MENJALANKAN TUGAS PKI ( 15 % ) (a) Menyediakan Jadual Waktu ; (i) Jadual Waktu Induk (ii) Jadual Waktu Kelas (iii) Jadual Waktu Individu (b) Menyediakan Jadual Waktu Guru Ganti

Kelas Tahun 6 ( 12 orang )

Dlaksanakan mengikut Jadual Waktu.

Berpandukan Surat 1 Papan JWS, Siaran Peruntukan Masa 1 Fail JWS dan Pekeliling.

Dirangka Pada Akhir Tahun 2009.

Dilaksanakan dan Digunapakai Pada Minggu Pertama Persekolahan 2010 Dilaksanakan dan slip guru ganti

Berasaskan surat rujukan

1 buku slip guru ganti,

Apabila ada guru keluar

Menggunakan Slip Guru Ganti dan Jadual waktu.

1 Fail G/Ganti.

berkursus dan urusan lain.

dilaksanakan.

(c) Memastikan P&P semua kelas berjalan lancar

- Pelaksanaan P&P mengikut Jadual Waktu - Rekod P&P (BRP) yang kemaskini. - Pelaksanaan Ujian Penggal, Bulanan dan Topikal yang teratur. - Pelaksanaan kerja rumah yang berkesan - Penyemakan buku latihan murid. . - Melaksanakan arahan berasaskan surat lantikan, surat penurunan kuasa dan bidang tugas.

9 orang guru, 6 buah kelas.

Sepanjang tahun 2010

Dilaksanakan

(d). Memastikan prestasi murid dapat diutamakan dalam P&P

6 Kelas

Sepanjang tahun.

Ada dilaksanakan

(e) Membantu Guru Besar dalam soal pentadbiran sekolah

Sekolah

Sepanjang tahun.

Ada dijalankan.

03

MELAKSANAKAN TUGAS GURU DATA SEKOLAH (8%) ( a )(i) Menghadiri Kursus/ Bengkel / Taklimat / Mesyuarat. (ii) Mengadakan Kursus Dalamam / Taklimat

- Berasaskan surat Panggilan.

1 Fail Data

Bila terdapat perubahan data sekolah atau data guru. Ikut

Kemaskini Data EMIS Ada dilaksanakan.

- Berasaskan surat Panggilan.

Maklumat / Data Sekolah, guru.

Maklumat

selepas berkursus mengikut arahan dan keperluan.

keperluan

disampaikan daalam mesyuarat Staf.

(b) Sentiasa mengemaskini data.

- Data online - Data Manual

- Data online - Data Manual .

Sepanjang tahun.

Data Wajib Januari 2010 Mei 2010 Okt 2010 Disember 2010-0118

04

Mempengerusi Panitia Matematik ( 10 % )
(a) Menyelaraskan Takwim dan aktiviti Panitia K/Hidup

Takwim K / Hidup yang praktikal

- JK Panitia KH - 4 ahli - Fail Panitia - 4 ahli ( guru ) - 6 buah kelas

Awal Tahun

Berdasarkan Takwim.

(b) Memastikan Ujian Bulanan, Ujian Penggal dilaksanakan.

Menggunakan Modul JPN / sekolah

Mengikut Takwim Selepas Ujian

Disampaikan dalam mesyuarat.

(c) Membuat Laporan Analisa Ujian.

Laporan Prestasi Headcount. Mesyuarat berasaskan Takwim, surat panggilan dan minit direkodkan.

- Fail Panitia M3

Pelaporan peringakat sekolah

(d) Memanggil mesyuarat J/K Panitia M3 mengikut Takwim,

- Fail Panitia

6 Kali setahun / Ikut Takwim

05

PENYELARAS PROGRAM KECEMERLANGAN KURIKULUM SEKOLAH (6%) (a) Mencadangkan, memilih dan menyelelaras Projek UPSR 2010. .

Aktiviti berdasarkan Target UPSR dan dapatan Headcount.

Kelas Tahun 6

Bulan Januari 02 Bulan Januari

Dilaksanakan ikut Takwim.

( b) Mnyelaraskan Jadual Pelaksanaan Kelas bimbingan UPSR (dan SBT.)

Aktiviti berasaskan Headcount.

Kelas Tahun 6 Kelas Tahun 5 Kelas Tahun 4

Feb-Sept Feb-Okt Feb-Okt

Dilaksanakan ikut Keputusan Mesyuarat.

(c) Mengadakan Taklimat/
Bengkel Dalaman mengikut keperluan.

Headcount, Pengurusan Kelas, Pelarasan SBT.

Guru-guru

Feb-Okt Sepanjang Tahun

Taklimat Headcount dilaksanakan.

Nota : Takwim UPSR Sebenar yang sah: 21-23 OKTOBER 2010 Tandatangan Disahkan oleh,

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.