Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN “ A “

BAHAGIAN I : PENETAPAN SASARAN KERJA SEPANJANG TAHUN 2010 ( PK1 )


NAMA PEGAWAI : PUWORK UTARA / PK1/SKM
NO. K/P :
NO. FAIL JABATAN :

RINGKASAN PETUNJUK PRESTASI CATATAN /


TUGAS UTAMA / SENARAI STANDARD (PIAWAI) REFLEKSI
BIL PROJEK / SUMBER DI BAWAH KAWALAN PLAKSANAAN
( PEMBERATAN PENUMPUAN )

KUALITI KUANTITI KOS MASA PROSES KERJA

01 MENJALANKAN P & P ( 60 % )
( a ) Menyediakan
RPT dan RPH RPT dan RPH Sebuah buku - RPT : Awal Mesti dilaksanakan
disediakan mengikut Rekod Tahun 2010 pada minggu
format, berdasarkan Pengajaran - RPH : pertama
HSP dan disahkan oleh Guru. (BRP) sepanjang persekolahan 2010
G.Besar. tahun.

(b) Menyampaikan aktiviti Menyampaikan P&P M3 Thn 3 210 Minit/ Sepanjang Tahun
Pengajaran dan mengikut Jadual Waktu. Minggu 2010
Pembelajaran KH Thn 6 60 Minit/
Minggu
60 Minit/
KH Thn 5,
Minggu
60 Minit/
KH Thn 4, Minggu
60 Minit/
KDN Thn 6
(c) Menghabiskan sukatan Sukatan berdasarkan Tahun 3 Januari – Kemahiran Utama
pelajaran Matematik Tahun 3 HSP, RPT & RPH Sept 2010 mengikut Sukatan
Akhir September 2010 dapat dihabiskan
sebelum PKSR 1.

(d) Mensasarkan pencapaian Kumpulan 1: 4 orang murid Januari –


33% lulus Matematik 1 calon – 5A Oktober
UPSR 2010. ( Bersama Guru 1 calon – 5B 2010
Matematik Tahun 6 2010 ) 2 calon – 5C

Kumpulan 2 (GALUS): 5 orang murid


5 calon – Lulus

(e) Melaksanakan semua jenis Ujian Percubaan UPSR. 4 set 4 Kali Dilaksanakan
ujian Pra-UPSR dan PKSR Ujian Diagnostik UPSR. 13 Set 13 Kali mengikut Takwim
Ujian PKSR 2 set Semester 1
Ujian Bulanan / Topik dan SM 2

(d) Menjalakan tugasan P&P Kelas SBT berdasarkan Kelas Tahun 6 Febuari – Dlaksanakan
Kelas Bimbingan UPSR dan Buku Sumber ( 12 orang ) September mengikut Jadual
Kelas SBT. disediakan oleh 2010 Waktu.
Kementerian.

02 MENJALANKAN TUGAS PKI


( 15 % )
(a) Menyediakan Jadual Waktu ; Berpandukan Surat 1 Papan JWS, Dirangka Dilaksanakan dan
(i) Jadual Waktu Induk Siaran Peruntukan Masa 1 Fail JWS Pada Akhir Digunapakai Pada
(ii) Jadual Waktu Kelas dan Pekeliling. Tahun 2009. Minggu Pertama
(iii) Jadual Waktu Individu Persekolahan 2010

(b) Menyediakan Jadual Waktu Berasaskan surat 1 buku slip Apabila ada Dilaksanakan dan
Guru Ganti rujukan guru ganti, guru keluar slip guru ganti
Menggunakan Slip Guru 1 Fail G/Ganti. berkursus dilaksanakan.
Ganti dan Jadual waktu. dan urusan
lain.

(c) Memastikan P&P semua - Pelaksanaan P&P 9 orang guru, Sepanjang Dilaksanakan
kelas berjalan lancar mengikut Jadual Waktu 6 buah kelas. tahun 2010
- Rekod P&P (BRP)
yang kemaskini.

(d). Memastikan prestasi - Pelaksanaan Ujian 6 Kelas Sepanjang Ada dilaksanakan


murid dapat diutamakan Penggal, Bulanan dan tahun.
dalam P&P Topikal yang teratur.
- Pelaksanaan kerja
rumah yang berkesan
- Penyemakan buku
latihan murid.
.

(e) Membantu Guru Besar - Melaksanakan arahan Sekolah Sepanjang Ada dijalankan.
dalam soal pentadbiran berasaskan surat tahun.
sekolah lantikan, surat
penurunan kuasa dan
bidang tugas.

03 MELAKSANAKAN TUGAS
GURU DATA SEKOLAH
(8%)
( a )(i) Menghadiri Kursus/ - Berasaskan surat 1 Fail Data Bila terdapat Kemaskini Data
Bengkel / Taklimat / Panggilan. perubahan EMIS Ada
Mesyuarat. data sekolah dilaksanakan.
atau data
guru.
(ii) Mengadakan Kursus - Berasaskan surat Maklumat / Data
Dalamam / Taklimat Panggilan. Sekolah, guru. Ikut Maklumat
selepas berkursus keperluan disampaikan daalam
mengikut arahan dan mesyuarat Staf.
keperluan.

(b) Sentiasa mengemaskini - Data online - Data online Sepanjang Data Wajib
data. - Data Manual - Data Manual tahun. Januari 2010
. Mei 2010
Okt 2010
Disember 2010-01-
18

04 Mempengerusi Panitia
Matematik ( 10 % )

(a) Menyelaraskan Takwim dan Takwim K / Hidup - JK Panitia KH Awal Berdasarkan


aktiviti Panitia K/Hidup yang praktikal - 4 ahli Tahun Takwim.
- Fail Panitia

(b) Memastikan Ujian Bulanan, Menggunakan Modul - 4 ahli ( guru ) Disampaikan dalam
Ujian Penggal dilaksanakan. JPN / sekolah - 6 buah kelas Mengikut mesyuarat.
Takwim

(c) Membuat Laporan Analisa Laporan Prestasi - Fail Panitia M3 Selepas Ujian Pelaporan peringakat
Ujian. Headcount. sekolah

(d) Memanggil mesyuarat Mesyuarat berasaskan - Fail Panitia 6 Kali


J/K Panitia M3 Takwim, surat panggilan setahun /
mengikut Takwim, dan minit direkodkan. Ikut Takwim
05 PENYELARAS
PROGRAM KECEMERLANGAN
KURIKULUM SEKOLAH
(6%)
Aktiviti berdasarkan Kelas Tahun 6 Bulan Dilaksanakan ikut
(a) Mencadangkan, memilih dan Januari
menyelelaras Projek UPSR
Target UPSR dan Takwim.
2010. dapatan Headcount. 02 Bulan
. Januari

( b) Mnyelaraskan Jadual Aktiviti berasaskan Kelas Tahun 6 Feb-Sept Dilaksanakan ikut


Pelaksanaan Kelas Headcount. Kelas Tahun 5 Feb-Okt Keputusan
bimbingan UPSR (dan Kelas Tahun 4 Feb-Okt Mesyuarat.
SBT.)

(c) Mengadakan Taklimat/ Headcount, Guru-guru Feb-Okt Taklimat Headcount


Bengkel Dalaman Pengurusan Kelas, Sepanjang dilaksanakan.
mengikut keperluan. Pelarasan SBT. Tahun

Nota : Takwim UPSR Sebenar yang sah: 21-23 OKTOBER 2010

Tandatangan Disahkan oleh,