Anda di halaman 1dari 1

Tema : Pentinge Njaga Lingkungan

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh . . .


Dhumateng Bapak Kepala Sekolah
Dhumateng Bapak lan Ibu guru
Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani
Hadirin ingkang kulo tresnani
Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur marang Gusti allah SWT
amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan
kanti sehat wal afiat
Hadirin ingkang kulo tresnani
Kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita
sedaya nggantungaken urip, umat manungsa. Amargi meniko kita sedaya kudu njaga lingkungan
sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge
kita.
Hadirin ingkang kulo tresnani
Salah sasawijining cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita yakuwi njaga
kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan
kang layak kanggge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun
menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang
lan sejahtera
Hadirin ingkang kulo tresnani
Njaga kebersihan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit
ingkang ngintai ing musim udan kayak saniki. Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti
saking ngresiki sekolah kita tresnani, SMK Negeri 1 Brebes menawi sekolah kita resik tiang
sanesipun mboten sungkan kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya. Kangge ngresiki
sekolah kita iki. Dampak positif yakuwi kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi
lingkungane resik.
Cekap sementen ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kulo
nyuwun pangampunten.
Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh . . .

Beri Nilai