Anda di halaman 1dari 21

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013

SMK KULAI BESAR


Strategi 1 : Meningkatkan tahap keceriaan sekolah dengan penanaman tumbuhan hijau
Bil
1.

Projek /
Program
Sekolah
dalam Taman

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
Pekerja kontrak

Tempoh /
Hari
Jan-Oct

Kos /
Sumber
RM1000

Output
Meningkatkan tahap
keceriaan sekolah

KPI
Tahap keceriaan
mencapai tahap
95% dan ke
atas

Pelan
Kontingensi
Program
Sekolah dalam
Taman

Strategi 2 : Meningkatkan tahap keceriaan kelas supaya lebih ceria, menarik dan lebih kondusif
Bil
2.

Projek /
Program
Pertandingan
Integriti
Sekolah

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
Guru bertugas
Guru Tingkatan

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Jan - Oct

RM400

Output

KPI

Pelan
Kontingensi

Menjadikan kelas lebih


ceria, bersih, kondusif
dan menarik.

Tahap keceriaan
kelas mencapai
90%

Program
Pertandingan
Integriti Sekolah

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013

SMK KULAI BESAR


Strategi 3 : Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas
Bil

Projek /
Program

3.

Tandas Angkat

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
Guru bertugas
mingguan
Tukang cuci

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Jan-Okt

RM 200

Output
Meningkatkan imej,
kebersihan dan keceriaan
tandas.

KPI
Keceriaan
tandas
meningkat
sehingga 80%

Pelan
Kontingensi
Program Tandas
Ceria

Strategi 4 : Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kebersihan diri dan sekolah


Bil

Projek /
Program

4.

Hidup Sihat

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Jan-Okt

RM 100

Output
Mencapai tahap kesihatan
95%

KPI
Kesedaran
pelajar
mengenai
kebersihan diri
dan sekolah
meningkat ke
tahap 95%

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013

Pelan
Kontingensi
Program Saya
Sihat dan Bebas
Denggi

SMK KULAI BESAR


Strategi 5 : Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk
Bil
5.

Projek /
Program
Gotong
Royong
perdana

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
PIBG
Semua guru
Jabatan Kesihatan
Kulaijaya

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Mei &
Sept

RM 500

Output
Membersihkan kawasan
sekolah yang berpotensi
menjadi tempat
pembiakan nyamuk dan
vektor pembawa penyakit

KPI
Tahap
kebersihan
sekolah
mencapai 90%

Pelan
Kontingensi
Program
Gotong-royong
Perdana

Strategi 6 : Meningkatkan tahap kesedaran pelajar mengenai keselamatan jalan raya


Bil
6.

Projek /
Program
Selamat
Datang dan
Selamat
Pulang

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
Unit kaunseling

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Jan-Okt

RM 300

Output
Meningkatkan tahap
kesedaran murid tentang
keselamatan diri di jalan
raya semasa pergi dan
balik sekolah.

KPI
Tahap
kesedaran
murid mencapai
100% dan kadar
kemalangan
melibatkan
murid rendah

PELAN TAKTIKAL UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

Pelan
Kontingensi
Ceramah
Selamat datang
dan Selamat
pulang

Strategi 7 : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang keselamatan di kawasan sekolah


Bil
7.

Projek /
Program
Safety First

Tanggungjawab
GPK HEM
AJK 3K
Semua guru
Pembantu makmal
Bomba daerah
Kulaijaya

Tempoh /
Hari
Mei &
Sept

Kos /
Sumber
RM1000

Output
Meningkatkan tahap
kesedaran pelajar
dalam menjaga
keselamatan diri di
sekitar kawasan
sekolah.

KPI
Tahap
kesedaran
mejaga
keselamatan diri
murid mencapai
90%

Menyedarkan pelajar
mengenai pelan
kecemasan bagi
menyelamatkan diri
mereka sekiranya
berlaku sebarang
bentuk kecemasan.

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

Pelan
Kontingensi
Program Latihan
Kebakaran dan
Ceramah Safety
First

NAMA
PROJEK
LANGKAH
1

PROGRAM SEKOLAH DALAM TAMAN


PROSES KERJA
Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Setiausaha program

Bilangan hari

Januari

AJK Program

Bilangan hari

Febuari

AJK Program

Bilangan
tempat

April

Setiausaha program

Bilangan
tempat

April

-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk


pertimbangan dan persetujuan AJK unit 3K yang lain.

Taklimat kepada Pengetua, Guru unit 3K dan AJK


Program.

Mesyuarat pembentukan AJK kerja

Mengenalpasti kawasan yang sesuai untuk


melaksanakan projek.

Menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek


menhijaukan dan menceriakan sekolah.

Aktiviti penanaman pokok dilaksanakan

LANGKAH

AJK program

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Bilangan
tempat
KPI

Mei
SASARAN
PRESTASI

Merekod aktiviti yang dilaksanankan secara bertulis


dan bergambar.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Mei

Mesyuarat Jawatankuasa Program Kali Ke-2;

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Jun

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
program
dilaksanakan

Pelaporan daripada setiap AJK


Perancangan untuk penambahbaikan

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

NAMA
PROJEK

PROGRAM PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

1 hari

Mengadakan Taklimat Program;


- Perutusan Pengetua
- Pembentangan kertas kerja
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Penerangan tentang program
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

1 hari

Taklimat dan perbincangan bersama guru tingkatan


dan guru bertugas mengenai program

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

Penentuan kriteria pertandingan


Penetapan syarat-syarat pertandingan
Penetapan borang pemantauan keceriaan
kelas

PROSES KERJA

Perlaksanaan aktiviti pertandingan keceriaan kelas.

AJK Keceriaan

Bilangan hari

Sepanjang tahun

Merekod aktiviti yang dilaksanakan untuk


penganugerahan sijil keceriaan setiap minggu

AJK Keceriaan

Bilangan hari

Sepanjang tahun

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;

Setiausaha Projek

Bilangan hari

1 hari

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
projek
dilaksanakan

Pelaporan daripada setiap jawatankuasa


Perancangan untuk penambahbaikan

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

NAMA
PROJEK

PROJEK TANDAS ANGKAT

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Taklimat projek :
- Penerangan tentang program
- Penerangan tentang kos perlaksanaan
- Perlantikan penyelaras program dan AJK projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Taklimat dan perbincangan bersama guru tingkatan


dan guru bertugas mengenai program

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Penentuan kriteria pertandingan


Penetapan syarat-syarat pertandingan
Penetapan borang pemantauan keceriaan
kelas

Perlaksanaan projek di mana AJK projek dan pekerjapekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan
tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras
dengan taraf tiga bintang.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Mac - Oktober

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN

PRESTASI
5

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;


- Pelaporan daripada setiap jawatankuasa
- Perancangan untuk penambahbaikan

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Oktober

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
program
dilaksanakan

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013

10

SMK KULAI BESAR


NAMA
PROJEK

PROGRAM SAYA SIHAT DAN BEBAS DENGGI

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Mengadakan Taklimat Program;


- Perutusan Pengetua
- Pembentangan kertas kerja
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Penerangan tentang program
- Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang
sesuai
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

11

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras


projek dan AJK mengenai program
-

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Januari

Penentuan kumpulan sasaran


Penentuan pembahagian murid mengikut
kelas
Penentuan penceramah dijemput dari Jabatan
Kesihatan atau Poliklinik
Penentuan pengurusan jemputan

Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat


menjemput penceramah

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Perlaksanaan Program dan aktiviti seperti yang


dirancang

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan


instrument soal selidik yang dibina khas tentang
keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

12

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;


-

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Mac

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
projek
dilaksanakan

Pelaporan daripada setiap jawatankuasa


Perancangan untuk penambahbaikan

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

13

NAMA
PROJEK

PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Mengadakan Taklimat Program;


- Perutusan Pengetua
- Pembentangan kertas kerja
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Penerangan tentang program
- Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang
sesuai
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

14

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras


projek dan AJK mengenai program
-

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Februari

Setiausaha projek

Bilangan hari

Mac

Penentuan kawasan berpotensi


Penentuan tindakan semasa aktiviti
dilaksanankan
Penentuan pembahagian murid mengikut
kawasan yang akan dibersihkan
Penentuan persiapan jamuan

Edaran surat jemputan atau makluman kepada


ibubapa

Perlaksanaan aktiviti mengikut kumpulan yang


ditetapkan dan jamuan setelah aktiviti gotong royong.

AJK Projek

Bilangan hari

April & Oktober

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan


instrument soal selidik yang dibina khas tentang
keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Oktober

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

Pelaporan daripada setiap jawatankuasa


Perancangan untuk penambahbaikan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

15

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

16

7 hari selepas
projek
dilaksanakan

NAMA
PROJEK

PROGRAM SELAMAT DATANG DAN SELAMAT PULANG

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Mengadakan Taklimat Program;


- Perutusan Pengetua
- Pembentangan kertas kerja
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Penerangan tentang program
- Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang
sesuai
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras


projek dan AJK mengenai program
- Penentuan kumpulan sasaran
- Penentuan penceramah program

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Januari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

17

Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat


menjemput penceramah

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar


mengenai program dan peraturan yang perlu dipatuhi
oleh kumpulan sasaran.

Setiausaha projek

Bilangan hari

Januari

Perlaksanaan Program dan aktiviti seperti yang


dirancang

AJK Projek

Bilangan hari

Februari

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan instrument


soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan
program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Mac

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
projek
dilaksanakan

Pelaporan daripada setiap jawatankuasa


Perancangan untuk penambahbaikan

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

PELAN OPERASI UNIT KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN 2013


SMK KULAI BESAR

18

NAMA
PROJEK

PROGRAM SAFETY FIRST

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

Mesyuarat Pengurusan HEM sekolah;


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan Projek untuk
pertimbangan dan persetujuan AJK Unit 3K

Penolong Kanan HEM

Bilangan hari

Januari

Mengadakan Taklimat Program;


- Perutusan Pengetua
- Pembentangan kertas kerja
- Pelantikan Ahli Jawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Penerangan tentang program
- Perbincangan mengenai tarikh dan masa yang
sesuai
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan projek

Setiausaha projek

Bilangan hari

Februari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

19

Taklimat dan perbincangan bersama Penyelaras


projek dan AJK mengenai program
-

Setiausaha Projek

Bilangan hari

Februari

Taklimat Latihan Kebakaran


Penentuan penceramah program dari jabatan
Bomba
Penentuan kawasan berhimpun semasa
program dilaksanakan.
Penentuan laluan kebakaran

Perlaksanaan urusan edaran surat menyurat


menjemput penceramah

Setiausaha projek

Bilangan hari

April

Edaran surat makluman kepada ibubapa dan pelajar


mengenai Program Safety First

Setiausaha projek

Bilangan hari

April

Melaksanakan dan merekodkan Program dan aktiviti


seperti yang dirancang.

AJK Projek

Bilangan hari

Mei & September

Perlaksanaan penilaian aktiviti berdasarkan


instrument soal selidik yang dibina khas tentang
keberkesanan program.

AJK Projek

Bilangan hari

1 hari

TANGGUNGJAWAB

KPI

SASARAN
PRESTASI

LANGKAH

PROSES KERJA

20

Mesyuarat Jawatankuasa Projek Kali Ke-2;


-

Setiausaha Projek

Bilangan hari

September

Jawatankuasa laporan
dan dokumentasi

Bilangan hari

7 hari selepas
projek
dilaksanakan

Pelaporan daripada setiap jawatankuasa


Perancangan untuk penambahbaikan

Penyerahan laporan projek kepada pengetua

21