Anda di halaman 1dari 12

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)

ARAHAN: Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

1.

2.

443 + 125 =
A

548

556

568

658

Apakah nilai bagi digit 5 dalam 358?


A

50

500

5000

3.

+ 27 = 63
Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?
A

32

34

36

38

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)

4.

Ratus

puluh

sa

Apakah nombor yang ditunjukkan berdasarkan gambar di


atas?

5.

634

643

734

743

570 , 580 ,
A
B
C
D

, , 600 , 610.

585
590
595
605

6.

535 + P = 788
Apakah nilai P di atas?
A
253
B
264
C
268
D
273

7.

Manakah yang berikut mempunyai nilai terkecil?


A
B

50 - 30
76 - 52
2

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


C
D

60 - 44
82 - 60

8.

Antara nombor berikut , manakah digit 8 yang


menunjukkan nilai 80?
A
382
B
418
B
836
D
958

9.

Hasil tambah 96 dan 58 adalah


A
148
B
152
C
154
D
162

635

640

645

10. Apakah nilai P dalam garis nombor di atas?


A

650

655

660

665

11. Manakah hasil tambah berikut memberikan jumlah 20?


A
B
C

6 + 8 + 5
7 + 3 + 5
9 + 4 + 4
3

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


D

8 + 3 + 9

12. Manakah nombor berikut yang paling kecil?


A
B
B
D

901
909
910
911

13. Manakah yang berikut disusun dalam susunan yang


betul?
A
B
C
D

347
520
768
930

,
,
,
,

345
505
762
940

,
,
,
,

348
510
764
950

,
,
,
,

346
525
770
960

,
,
,
,

344
515
766
970

14. Manakah antara penyataan berikut tidak benar?


A
B
C
D

410
650
558
833

adalah
adalah
adalah
adalah

nombor selepas 409


nombor sebelum 649
lebih besar daripada 549
lebih kecil daripada 848

15. Apakah haiwan yang ke sepuluh daripada kanan?


4

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


A
B
C
D

kambing
burung
ular
musang

16. Cari perbezaan antara 868 dan 523.


A
B
C
D

345
356
358
363

17. Ayat nombor bagi pendaraban di atas ialah


A
B
C
D

3
4
4
5

x
x
x
x

3
3
2
3

=
=
=
=

9
12
8
15

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


18. Apakah ayat nombor bagi pembahagian berdasarkan
gambar di atas?
A
B
C
D

19. 6
A
B
C
D

30
35
28
32

x
6
4
6
4

4
+
+
+
+

5 = 6
5 = 7
4 = 7
4 = 8

adalah sama
6 + 6 +
4 + 4 +
6 + 6 +
4 + 4 +

dengan
6
4
6 + 6 + 6
4 + 4 + 4

20. Kongsi 27 di antara 3 ialah


A
B
C
D

6
7
8
9

21.

Bentuk 3-D di atas ialah


A
B
C
D

silinder
kon
kubus
sfera
6

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)

22. Berapakah permukaan rata yang ada pada kubus?

A
B
C
D
23

4
6
8
12

Objek manakah di bawah yang paling ringan?


A
B
C
D

24.

Berdasarkan gambar di atas, berapakah batang sudu


bersamaan panjang dengan sebatang pembaris?
A
B
C
D

2
3
4
5
7

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


25. Apakah hasil tambah RM4.20 dan RM 3.30?
A
B
C
D

RM6.50
RM7.50
RM8.50
RM8.60

26. Manakah yang berikut memberikan jawapan 40?


A
9 x 3
B
7 x 5
C
8 x 4
D
8 x 5

27. Apakah hasil tambah jumlah wang di atas?


A
B
B
D

28.

RM22.70
RM25.70
RM25.80
RM30.80

240, 245, _______, 255, _______, 265


Apakah nombor-nombor yang hilang di atas?
A

246 , 250
8

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


B
C
D

250 , 260
246 , 256
240 , 256

29. Aliff membeli 50 biji rambutan. Dia makan 12 biji


rambutan.
Berapakah biji rambutan yang tinggal?
A
B
C
D

36
38
42
48

30.

Apakah waktu yang ditunjukkan berdasarkan rajah di


atas?
A
B
C
D

12:00
12:25
5:00
5:20

31. Zulhelmi ada 376 ekor ayam. Dia jual 42 daripadanya.


Berapakah ekor ayam yang tinggal?
A
334
B
334
C
3343
D
346

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


32. Tiga puluh dua dibahagi kepada empat bersamaan
A
B
C
D

6
7
8
9

33. Yang manakah berikut mempunyai nilai paling kecil?


A
B
C
D

14
32
18
25

2
4
3
5

34. Terdapat 4 buah pinggan di atas meja. Setiap pinggan


terdapat 4 keping kek cawan. Berapakah keping kek
cawan kesemuanya?
A
B
C
D

12
16
18
24

35. Farid ada 45 biji guli. Nabil ada 38 biji guli. Berapakah biji
guli yang mereka ada kesemuanya?
A
B
C
D

36. Cari
A
B
C

76
80
83
87

hasil tambah RM25.80 dan RM17.40.


RM40.80
RM42.70
RM43.20
10

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


D

RM45.60

37. Terdapat 7 kumpulan murid-murid. Setiap kumpulan


terdapat 5 orang murid. Berapakah orang murid yang
ada
kesemuanya?
A
B
C
D

28
35
36
40

38. Hashim meletakkan 45 biji durian secara sama rata ke


dalam 5 buah bakul. Berapakah biji durian yang
terdapatdalam setiap bakul?
A
B
C
D

6
7
8
9

39. 24 biji buah manggis telah dikongsi sama rata antara 3


orang budak. Berapakah biji manggis setiap orang budak
itu dapat?
A
6
B
7
C
8
D
9
40. Daniel ada 80 sen. Dia membeli sebatang pensel dengan
harga 45 sen. Berapakah baki wangnya?

11

MATEMATIK KERTAS 1 TAHUN 2 (2014)


A
B
C
D

25
30
35
40

sen
sen
sen
sen

12