Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TERIANG HILIR,

72400 SIMPANG DURIAN


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Email : smkth@tm.net.my
TELEFON
FAX

: 06-4914411
: 06-4914879

______________________________________________________________________________
Tarikh

: 27 JANUARI 2015

Tuan/Puan
AKUAN TERIMA
PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PENTAKSIR SEKOLAH/PENTAKSIR SEKOLAH
UNTUK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT ( SPM ) 2015
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
Saya ________________________________________________No. KP ___________________
Dengan sukacitanya menerima pelantikan sebagai Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Sekolah
untuk mata pelajaran _________________________________ bagi tahun 2015.

Sekian Terima Kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.......................
(
)