Anda di halaman 1dari 2

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8

TAJUK KURSUS

Seminar Intergriti Warga Pendidik (SIWP) 2014 PERINGKAT PPD KUALA MUDA YAN

Kursus Pemantapan Pembangunan Guru Baru-PPG

Kursus Penyebaran PBS Pendidikan Muzik TKT 3

Kursus Penyebaran PBS

Seminar Amalan Terbaik (Best Practices) GTP 2.0

Taklimat Penyelarasan E-SPL KPM

Kursus Penyebaran PBS Menengah

Kursus Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

GRED

PENAWARAN

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Kakitangan Sokongan

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Gred 41 dan ke atas

Ditawarkan

Terbuka

Kes Khas

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

13/08-

10/11/

07/08/

3/4/

Bengkel Pengguna Teknologi 1 Bestari net

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bengkel Pengurusan Kualiti ISO 9001/2008

Taklimat SPL-KPM kepada Pegawai dan Staf


Taklimat Pengurusan Kualiti ISO 9001/2008 Bil2/2014
Taklimat Pengurusan Sistem On-Line KPM /APDM/SAPS
Aplikasi MyGURU, MySIS dan Xythos
Bengkel Integrasi Teknologi Maklumat Dalam P&P
Bengkel Penulisan Artikel/Jurnal Berwasit (Sains Sosial)
Bengkel SPSS : Bivariate Analysis
Bengkel SPSS : Multivariate Analysis
Bengkel SPSS : Univariate Analysis
Kursus Reka Bentuk dan Pelaksanaan Penilaian Dalam Talian
Training Teachers for the Future

10/11/

18/19/
04/05/
08/

Pengesahan Jawatan

Ditawarkan

09/10/

Kakitangan Sokongan

Kes Khas

14/15/

Terbuka

Kes Khas

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

Terbuka

Ditawarkan

17/18
06/07/
19/20
28/

SEP

OKT

14/15/

16/17/
10/11/

09/10/
02/03/

08/09/

03/04/

NOV

DIS

Anda mungkin juga menyukai