Anda di halaman 1dari 2

Tajuk 1

URL
Sinopsis
Tajuk 2
URL
Sinopsis

Tajuk 3
URL
Sinopsis

Tajuk 4
URL
Sinopsis

Tajuk 5
URL
Sinopsis

Tajuk 6
URL

Sinopsis

Puisi Melayu Tradisional


http://aliashamzah2095.blogspot.com/p/jenis-jenispantun.html
Menjelaskan jenis dan bentuk pantun
Teknik pengucapan awam
http://khairulzamri.com/teknik-pengucapan-awamyang-berkesan/
Memastikan persembahan menjadi lebih
professional.
Kata Nama
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kata_nama
Kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi
unsur inti bagi binaan frasa nama.
Kata Ganti Nama
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/gantinama.ht
m
Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang
menggantikan perkataan NAMA.
Kata Ganti Nama
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/gantinama.ht
m
Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang
menggantikan perkataan NAMA.
Kata Kerja
http://pencintabahasamalaysia.blogspot.com/2013/
05/kata-kerja.html
Kata kerja digunakan untuk menyatakan sesuatu
perbuatan yang dilakukan oleh orang atau
binatang.

Tajuk 7
URL
Sinopsis

Kata Adjektif ( Kata Sifat )


http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ksifat.htm
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan
sifat atau keadaan sesuatu.

Tajuk 8
URL

Sinopsis

Kata Hubung Pancangan Keterangan


http://cahayatinta74.blogspot.com/2012/06/katahubung-pancangan-keterangan.html
Kata hubung pancangan keterangan ialah kata
yang berfungsi untuk menghubungkan klausa
utama dengan klausa yang menjadi keterangan .

Tajuk 9
URL
Sinopsis
Tajuk 10
URL
Sinopsis

Imbuhan Awalan
http://zaifulzanirisham.blogspot.com/2011/11/imbu
han-awalan.html
Digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas.
Kata Ganda
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kganda.htm
Kata Gandaan ialah satu proses pengulangan
perkataan.