Anda di halaman 1dari 23

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

1 AJURA A/P OSMAN

41026080936

2 AMYLIA ELISA A/P ADAN

41221080552

3 ANDRISEN A/L ARIFFIN

41228080205

4 ANDRY A/L NGAH JU

40908080749

5 ANIS SAZERIN A/L SARIZAN

41219080385

6 AZANI A/L BAH LANGSAT

41219080393

7 BAH AYAT A/L BAH JEDDY

41102080971

8 BAH JEKEMMY A/L JOHARI

40410080477

9 BAH JEKENNY A/L JOHARI

40410080469

10 BAH KORIN

40719080555

11 BAH MAHAD A/L HUSSIN JANTAN

40404080155

12 BAH PITA A/L MAN

41117080245

13 CAROLELZA A/L SAZALI

41202081023

K1

K2

1.4.1,1.4.2,1.
1.2.6,1.3.1,1.3.2
4.3,1.4.4,1.6.
,1.3.3
1,1.6.2,1.7.2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4.2,2. 2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.
4.4
6.1,2.6.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

14 ELAN A/P HAMID

40919081026

15 JOSI A/L BAH KOTAL

41011081231

16 KAZIMI A/L RIMI

40303080279

17 KHAIRUL IZWAN A/L RAMLI

40205080355

18 MOHAMAD AZEIE BIN RAJA SALIM

40702080663

19 NAZERIL

40127080981

20 NIZAM A/L ROSMAN

40218080207

21 NORSHILA A/P ERI

40822080078

22 PETRUS A/L HASLAN

40402080573

23 RAZLAN A/L BAK GET

41127080759

24 ROS ADIRA A/P BAH PENINJAU

40701080602

25 ROSIE A/L BAH HATA

40113080657

26 SALIZA A/P BAH MAT

40622080428

K1

K2

1.4.1,1.4.2,1.
1.2.6,1.3.1,1.3.2
4.3,1.4.4,1.6.
,1.3.3
1,1.6.2,1.7.2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4.2,2. 2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.
4.4
6.1,2.6.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

27 SHUWANDI A/L RASHID

40905080583

28 SITI SHARIFAH A/P BAH ACHONG

40908080386

29 SITINURFAEEZA A/P BAH UDAK

40528081096

30 SIZUL A/L BAH SILO

41024080625

31 SYAMIER IKHWAN A/L SARMAN

40512080507

32 WAK JURAINI A/P BAH TIYAK

50101080894

33 WAK JUSMIERA A/P BAH TIYAK

50101080886

34 WAK LIDIA A/P ANUAR

40715080232

35 WAK LISA A/P BAH ANURIN

40603080086

36 WANI A/P ZUL

40918080152

37 YOHANA A/P BAH ONI

41018080194

38 YOSUA A/L SHAMSY

40214080875

39 ZAFIKA A/P ROSMAN

41007080754

K1

K2

1.4.1,1.4.2,1.
1.2.6,1.3.1,1.3.2
4.3,1.4.4,1.6.
,1.3.3
1,1.6.2,1.7.2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4.2,2. 2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.
4.4
6.1,2.6.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

40 ZAMERI A/L BAH JAMAL

41101080099

41 ZEN DANIEL A/L ZAINUDDIN

40702080161

42
43
44
45
46
47
48
49
50

K1

K2

1.4.1,1.4.2,1.
1.2.6,1.3.1,1.3.2
4.3,1.4.4,1.6.
,1.3.3
1,1.6.2,1.7.2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4.2,2. 2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.
4.4
6.1,2.6.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMASA

GURU BESAR

K1

K2

1.4.1,1.4.2,1.
1.2.6,1.3.1,1.3.2
4.3,1.4.4,1.6.
,1.3.3
1,1.6.2,1.7.2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4.2,2. 2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.
4.4
6.1,2.6.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

3.2.6

3.4.1,3.8.2

K3

K4

3.3.3,3.3.4,3. 3.6.1,3.6.2,3.
5.2,3.3.1
7.1,3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

3.2.6

3.4.1,3.8.2

K3

K4

3.3.3,3.3.4,3. 3.6.1,3.6.2,3.
5.2,3.3.1
7.1,3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

3.2.6

3.4.1,3.8.2

K3

K4

3.3.3,3.3.4,3. 3.6.1,3.6.2,3.
5.2,3.3.1
7.1,3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

3.2.6

3.4.1,3.8.2

K3

K4

3.3.3,3.3.4,3. 3.6.1,3.6.2,3.
5.2,3.3.1
7.1,3.7.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

3.2.6

3.4.1,3.8.2

K3

K4

3.3.3,3.3.4,3. 3.6.1,3.6.2,3.
5.2,3.3.1
7.1,3.7.2

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Mata Pelajaran
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

ANDRISEN A/L ARIFFIN


41228080205
0
0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


MENDENGAR DAN BERTUTUR
KELOMPOK

BAND

TAFSIRAN

K1

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A
MEMBACA

KI

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A
MENULIS

K1

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A

#N/A
K4

..............
(Guru Kelas)

..
GURU BESAR

MENDENGAR DAN BERTUTUR

BILANGAN MURID

BAND
KI
K2
K3

BAND 1

BAND 2

0
0
0

BAND 3

0
0
0

BAND 4

0
0
0

BAND 5

0
0
0

BAND 6

0
0
0

0
0
0

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1

K2

K3

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MEMBACA

BILANGAN MURID

BAND
KI
K2
K3

BAND 1

BAND 2

0
0
0

BAND 3

0
0
0

BAND 4

0
0
0

BAND 5

0
0
0

BAND 6

0
0
0

0
0
0

MEMBACA
K1

K2

K3

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MENULIS

BILANGAN MURID

BAND
KI
K2
K3
K4

BAND 1

BAND 2

0
0
0
0

BAND 3

0
0
0
0

BAND 4

0
0
0
0

BAND 5

0
0
0
0

BAND 6

0
0
0
0

0
0
0
0

MENULIS
KI

K2

K3

K4

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

TUR

BAND 5

BAND 6

BAND 5

BAND 6

BAND 5

BAND 6

BAND 5

BAND 6

DATA PERNYATAAN BAND

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SA


BAND
1
2

3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK D


BAND
1
2
3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK T


BAND
1

2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK DUA


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK TIGA


BAND
1
2
3
4
5

MENULIS KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK DUA


BAND
1
2

4
5

MENULIS KELOMPOK TIGA


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK EMPAT


BAND
1
2
3
4
5
6

ATA PERNYATAAN BAND


MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU
PERNYATAAN BAND

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sanga

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperi

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap san
model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menya
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyata
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi m
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci, k

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap sangat terhad.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap terhad.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap sesuai.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap kukuh.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap terperinci.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap sangat terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap kukuh.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap terperinci.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter
teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, m

MENULIS KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terhad.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sesuai.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap kukuh.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terperin

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sanga
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
model teladan.

maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terha


maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesu
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terpe
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sang

MENULIS KELOMPOK EMPAT


PERNYATAAN BAND
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sangat terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap terperinci.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

Anda mungkin juga menyukai