Anda di halaman 1dari 1

Sejarah awal Malaysia bermula dengan kewujudan manusia awal berusia 40,000 tahun yang

ditemui di Kompleks Gua Mulu dan kompleks gua niah, Sarawak. Secara dasarnya sejarah
negara ini telah melalui empat zaman utama sejarah manusia iaitu Prasejarah, Proto Sejarah,
Zaman Pertengahan dan Zaman Kolonial. Namun begitu, penemuan terbaru oleh sejarawan
terhadap DNA bangsa melayu meletakkan melayu sebagai bangsa tertua didunia selepas
letusan Gunung Toba dengan usia DNA sekitar 60, 000 tahun.
Semenanjung Melayu berubah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara apabila China dan
India memulakan perdagangan mereka melalui pelabuhan di Selat Melaka. Penemuan
beberapa tapak arkeologi Zaman Proto Sejarah membuktikan wujud penempatan pesisiran
pantai seawal abad ke-2 Masihi lagi. Ia membawa kepada kemunculan kerajaan awal sebelum
abad ke-10 adalah merupakan penempatan pesisir pantai dan pelabuhan kecil. Ini termasuk
Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan
di Kelantan. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Melaka wujud dan kemakmuran ekonominya
telah menarik minat penakluk daripada Portugis pada tahun 1511 diikuti oleh Belanda dan
Britain untuk mewujudkan penempatan atau koloni di Selat Melaka.
Manakala di Borneo pula, kewujudan kerajaan purba Marudu sebelum abad ke-13 Masehi
dan Santubung lebih awal lagi membuktikan telah wujud entiti politik yang mendahului
kewujudan Kesultanan Brunei dan kesultanan Sulu.