Anda di halaman 1dari 23

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
NAMA GURU KELAS :

BIL

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :
MATA PELAJARAN

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN
Lisan

BAHASA MELAYU SJK

Bacaan
Tulisan
Lisan

BAHASA INGGERIS SJK

Membaca
Menulis

BAHASA TAMIL SJK

Nombor dan Operasi

MATEMATIK
Sukatan dan Geometri
Sains Hayat : Benda Hidup dan Benda
Bukan Hidup
Sains Hayat : Manusia
Sains Hayat: Haiwan
Sains Hayat : Tumbuhan

DUNIA SAINS
TEKNOLOGI - ELEMEN
SAINS

Sains Fizikal : Mata Untuk Melihat


Sains Fizikal : Hidung Untuk Menghidu
Sains Fizikal : Lidah Untuk Merasa
Sains Fizikal : Kulit Untuk Menyentuh dan
Merasa
Sains Fizikal : Telinga Untuk Mendengar
Sains Bahan : Timbul dan Tenggelam
Teknologi dan Kehidupan Lestari : Reka
Bentuk
Penggunaan Perkakasan Komputer dan
Sumber TMK

DUNIA SAINS
TEKNOLOGI - ELEMEN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI

Penggunaan Perisian Aplikasi Komputer

Al-Quran
Akidah

PENDIDIKAN ISLAM

Ibadah
Sirah
Adab
Jawi

PENDIDIKAN MORAL

Diri Saya

Kemahiran - Konsep Pergerakan


Pergerakan Asas
Gimnastik Asas
Akuatik Asas
Rekreasi dan Kesenggangan

PENDIDIKAN JASMANI
Kecergasan - Konsep Kecergasan
Kapasiti Aerobik
Kelenturan
Kekuatan dan Daya Tahan Otot
Komposisi Badan
Kesihatan Fizikal

PENDIDIKAN KESIHATAN

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Mukasurat 2 dari 23

BAND

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :
PENDIDIKAN
KESIHATAN
MATA PELAJARAN

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN
Kesihatan Persekitaran

DUNIA SENI VISUAL

Persepsi Estetik, Aplikasi Seni, Ekspresi


Kreatif dan Apresiasi Seni

Kognitif (Teori)
Nyanyian
Alat Muzik

DUNIA MUZIK
Etika - Nilai: jujur, rajin, bersyukur,
prihatin, kerjasama, menghargai masa,
kasih sayang, bertolak ansur, hormat
menghormati, patriotik, menyanjung
budaya, menghargai alam sekitar

Mukasurat 3 dari 23

BAND

0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
hun :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Mukasurat 4 dari 23

0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
hun :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A

#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

Mukasurat 5 dari 23

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU SJK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan
Bacaan
Tulisan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS SJK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan Membaca Menulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TAJUK
Nombor dan
Operasi

Sukatan dan
Geometri

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

STANDARD KANDUNGAN
GRED
PENCAPAIAN
Persepsi Estetik, Aplikasi
UJIAN PENGGAL Seni, Ekspresi Kreatif dan
Apresiasi Seni

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

TAJUK/MODUL
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kesihatan
Fizikal

Kesihatan
Mental, Emosi
dan Sosial

Kesihatan
Persekitaran

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

BIDANG/TAJUK
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Al-Quran

Akidah

Ibadah

Sirah

Adab

Jawi

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TEMA
Diri Saya

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

MODUL/STANDARD KANDUNGAN
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Sains Hayat :
Benda Hidup
dan Benda
Bukan Hidup

Sains Hayat Sains Hayat:


: Manusia
Haiwan

Sains Hayat :
Tumbuhan

Sains
Fizikal :
Mata
Untuk
Melihat

Sains
Fizikal :
Hidung
Untuk
Menghidu

Sains Fizikal : Lidah


Untuk Merasa

GAN
Sains Fizikal :
Teknologi dan
Sains Fizikal : Sains Bahan :
Kulit Untuk
Kehidupan
Telinga Untuk Timbul dan
Menyentuh
Lestari : Reka
Mendengar
Tenggelam
dan Merasa
Bentuk

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

MODUL/STANDARD KANDUNGAN
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kemahiran Konsep
Pergerakan

Pergerakan
Asas

Gimnastik
Asas

Akuatik Asas

Rekreasi
Kecergasan
dan
- Konsep
Kesenggan
Kecergasan
gan

Kapasiti Aerobik

Kelenturan

Kekuatan dan
Daya Tahan
Otot

Komposisi
Badan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
Penggunaan
UJIAN PENGGAL Perkakasan Komputer
dan Sumber TMK

Penggunaan
Perisian Aplikasi
Komputer

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

DUNIA MUZIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

KEMAHIRAN
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Kognitif (Teori)

Nyanyian

Alat Muzik

Etika - Nilai: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama,


menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat
menghormati, patriotik, menyanjung budaya,
menghargai alam sekitar

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA ARAB

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mendengar
dan Bertutur

Membaca Menulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA KADAZAN DUSUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mokinongou Om
Moboros

Mambasa

Monuat

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA IBAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mending Enggau
Bejaku

Macha

Nulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA TAMIL SJK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA CINA SJK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN

Anda mungkin juga menyukai