Anda di halaman 1dari 20

9/17/2014

Objektif kursus
Di akhir kursus ini para peserta boleh:
Terangkan komponen utama pada PLC
Memahami spesifikasi PLC
Menukarkan gambarajah hardwire ke program PLC
Mengaturcara serta mengoperasi PLC mengikut aplikasi
yang diberikan
Melaksana proses troubleshooting

Suzaini Supingat

9/17/2014

Kandungan Kursus
Sejarah PLC
Relay Ladder Logic
Unit pemprosesan pusat (CPU)
Sistem Input dan Output
Pengaturcaraan dan peranti pengaturcaraan
Asas Pengaturcaraan PLC
Aplikasi PLC
Penyelenggaraan dan troubleshooting

Pengenalan kepada sistem PLC


Kelebihan sistem PLC
kurang pendawaian fizikal
Pendawaian diantara peranti input/ouput dan geganti
dipermudahkan dengan menggunakan program PLC
Mudah dan cepat untuk membuat sebarang perubahan
(contoh pergerakan, pemasa, pembilag dsbnya)
Dapat
mengurangkan
troubleshooting

masa

downtime

serta

Komponen PLC yang reliable membuatkan ianya boleh


beroperasi bertahun-tahun sebelum ianya rosak

Suzaini Supingat

9/17/2014

Asal usul PLC

Ianya dibangunkan untuk menggantikan sistem kawalan


geganti
Kos pembinaan PLC yang murah kesan daripada
penciptaan komponen semikonduktor menjadikan ianya
popular pada tahun 1980an
Pada masa kini PLC digunakan secara meluas didalam
pelbagai bidang serta industri

Latar belakang sejarah PLC


Ianya bermula di General Motors (GM) di mana sebuah
bahagian yang dikenali sebagai Hydramatic Division telah
menetapkan kriteria rekabentuk bagi pengawal aturcara
yang pertama pada tahun 1968

Tujuan utama mereka adalah


Untuk menghapuskan kos yang tinggi yang berkaitan dengan
sistem kawalan geganti yang tidak fleksibel serta efisyen

Suzaini Supingat

9/17/2014

Latar belakang sejarah PLC


Alat pengawal mestilah direka dalam bentuk modular
supaya sub-pemasangan seperti kad input dsb dapat
ditanggalkan dengan mudah untuk penggantian atau baik
pulih
sistem kawalan mestilah boleh menghantar data yang
dipungut kepada sistem kawalan pusat
Sistem kawalan ini mestilah boleh digunapakai semula
berulang-ulang kali
Kaedah pengaturcaraan mestilah mudah supaya ianya
mudah difahami oleh juruteknik serta jurutera
7

Pembangunan PLC
1968

Konsep PLC dibangunkan

1969

Perkakasan dengan pengawal CPU yang


mengandungi kawalan logik, ingatan berkapasiti
1 K dan 128 titik I/O

1974

Penggunaan multi-pemprosesan didalam PLCPemasa dan Pembilang, operasi aritmetik;


ingatan berkapasi 12 K

1976

Sistem kawalan input dan output secara kawalan


jauh

1977

PLC berasaskan mikroprosesor diperkenalkan


8

Suzaini Supingat

9/17/2014

Programmable Controller Development


1980

Modul I/O pintar telah dibangunkan,


kemudahan komunikasi yang dinaik taraf, naik
taraf perisian pengaturcaraan dan penggunaan
komputer peribadi dalam menulis aturcara PLC

1983

PLC yang bersaiz kecil dan murah


diperkenalkan

1985 on

SCADA telah dibangunan yang mana ianya


menghubungkan secara rangkaian pada sistem
PLC, komputer serta mesin

Programmable Logic Controllers


Merujuk kepada standard NEMA ICS3-1978

Satu sistem elektronik beroperasi digital yang digunakan di


dalam persekitaran industri, yang mana menggunakan
ingatan yang boleh diaturcara untuk simpanan dalaman ke
atas arahan-arahan untuk melaksanakan fungsi tertentu
seperti logik, turutan, pemasaan, pembilang dan pengiraan
matematik untuk mengawal berbagai mesin atau proses
melalui modul masukan dan keluaran digital ataupun analog

10

Suzaini Supingat

9/17/2014

Peneraju jenama PLC


Amerika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eropah
1.
2.
3.
4.

Allen Bradley
Gould Modicon
Texas Instruments
General Electric
Westinghouse
Cutter Hammer
Square D
Siemens
Klockner & Mouller
Festo
Telemechanique
11

Peneraju jenama PLC


Jepun
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toshiba
Omron
Panasonic
Mitsubishi
Keyence
Fuji

12

Suzaini Supingat

9/17/2014

Aplikasi PLC

Pengeluaran / Pemesinan

Minuman / Makanan

Industri Berat

Tenaga

Perlombongan

Petrokimia / kimia

13

Pengkelasan PLC
Boleh dikelaskan kepada 2
1. Pengkelasan melalui modul I/O
jenis I/O diskret (On dan Off) contoh seperti butang tekan,
sensor, suis penghad, lampu, kontaktor, geganti dsb
Sistem I/O analog (isyarat nilai sentiasa bertukar) contoh
seperti suhu,tekanan, berat, kawalan kelajuan motor dsb

14

Suzaini Supingat

9/17/2014

Pengkelasan PLC
2. Pengkelasan melalui aplikasi
PLC boleh dibahagikan kepada
5 kumpulan
i. PLC Mikro yang mengawal
sehingga 32 I/O.
ii. PLC Kecil yang mengawal
32-128 I / O.
iii. PLC Sederhana yang
mengawal 64-1024 I/O.
iv. PLC besar yang mengawal
512-4096 I/O.
v. PLC yang sangat besar yang
mengawal 2048-8192 I/O.

15

Major Components of a Common PLC


POWER
SUPPLY

From INPUT

I M
N O
P D
U U
T L
E

PROCESSOR

Pushbuttons,
contacts,
limit switches,
etc.

PROGRAMMING
DEVICE

O
U
T
P
U
T

M
O
D
U
L
E

To
OUTPUT
Solenoids,
contactors,
alarms
etc.

16

Suzaini Supingat

9/17/2014

Komponen utama sistem PLC


BEKALAN KUASA
Menyediakan voltan yang diperlukan untuk mengendalikan
komponen utama PLC
MODUL I/O
Menyediakan penukaran isyarat dan pengasingan
antaramuka antara isyarat tahap logik dalaman dan luaran
sistem PLC

17

Major Components of a Common PLC


UNIT PEMPROSESAN PUSAT
Sebagai otak untuk memberi arahan dan mengawal aktiviti
sistem PLC keseluruhan.
PERANTI PENGATURCARA
Digunakan untuk memasukkan program yang diingini yang
akan menentukan urutan operasi dan kawalan peralatan,
proses atau mesin

18

Suzaini Supingat

9/17/2014

Peranti Pengaturcara
Dikenali juga sebagai:

Industrial Terminal ( Allen Bradley )

Hand Held Programmer( Mitsubishi )

Programming Panel ( Gould Modicon )

Programmer ( Square D )

Program Loader ( Idec-Izumi )

Programming Console ( Keyence / Omron )


19

Peranti Pengaturcara
Jenis:

Hand held unit with LED / LCD display

Desktop type with a CRT display

Compatible computer terminal

20

Suzaini Supingat

10

9/17/2014

Modul I/O
Bahagian peranti antaramuka I/O digunakan untuk
menghubungkan peranti luaran
Tujuan utama antaramuka I/O adalah untuk
mengasingkan voltan peranti luaran yang mempunyai
pelbagai nilai dengan PLC
Modul input menukarkan isyarat masukan diskret atau
analog kepada nilai voltan yang boleh diterima oleh CPU
PLC
Modul output menukarkan isyarat daripada CPU kepada
satu nilai yang mana isyarat tadi boleh memacu peranti
keluaran
21

Modul I/O
DC INPUT MODULE
IS NEEDED TO:
Prevent voltage
transients from
damaging the
processor.
Helps reduce the
effects of electrical
noise

USE TO
DROP THE
VOLTAGE
TO LOGIC
LEVEL

FROM
INPUT
DEVICE

Current
Limiting
Resistor

OPTOISOLATOR

Buffer,
Filter,
hysteresis
Circuits

TO
PROCESSOR

22

Suzaini Supingat

11

9/17/2014

Modul I/O
AC INPUT MODULE
IS NEEDED TO:
Prevent voltage
transients from
damaging the
processor.
Helps reduce the
effects of electrical
noise

CONVERTS THE AC
INPUT TO DC AND
DROPS THE VOLTAGE
TO LOGIC LEVEL

FROM
INPUT
DEVICE

Rectifier,
Resistor
Network

OPTOISOLATOR

Buffer,
Filter,
Hysteresis
Circuits

TO
PROCESSOR

23

24

Suzaini Supingat

12

9/17/2014

25

26

Suzaini Supingat

13

9/17/2014

Modul I/O
DC / AC OUTPUT MODULE
IS NEEDED TO:
Prevent voltage
transients from
damaging the
processor.
Helps reduce the
effects of electrical
noise

FROM
PROCESSOR

TTL
Circuits

OPTOISOLATOR

Amplifier
RELAY
TRIAC
XSISTOR

TO
OUTPUT
DEVICE

27

28

Suzaini Supingat

14

9/17/2014

OUTPUTS
INPUTS

MOTOR
CONTACTOR
LAMP

PUSHBUTTONS

PLC

29

Pendawaian PLC

POSITIVE SWITCHING - SOURCING


V+

COM

I/P 1

I/P 2

I/P 3

I/P 4

O/P 3

O/P 4

V+

PLC

PNP-Type
COM

O/P 1

O/P 2

V+

V30

Suzaini Supingat

15

9/17/2014

Pendawaian PLC

NEGATIVE SWITCHING - SINKING


V-

COM

I/P 1

I/P 2

I/P 3

I/P 4

O/P 3

O/P 4

V+
-

PLC

NPN-Type
+
COM

O/P 1

O/P 2

V-

V+
31

Unit Pemprosesan Pusat


Merupakan unit yang terpenting di dalam binaan sesebuah
PLC
Mengawal keseluruhan proses operasi kawalan PLC
Mikropemproses mengandungi unit arithmatik , unit
kawalan dan beberapa bilangan unit ingatan yang dikenali
sebagai pendaftar

32

Suzaini Supingat

16

9/17/2014

Cip Ingatan
Mudah Meruap (Volatile).
Ingatan jenis ini akan terpadam sekiranya bekalan kuasa
dihentikan
Jenis ingatan mudah meruap
RAM. Random Access Memory(Read/Write)
.

33

Cip Ingatan
Tidak meruap (Non-Volatile)
Berupaya untuk menyimpan ingatan apabila bekalan kuasa
diputuskan. Ingatan jenis ini tidak memerlukan bateri back-up
Jenis ingatan tidak meruap

ROM, Read Only Memory


PROM, Programmable Read Only Memory
EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory
EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read
Only Memory

34

Suzaini Supingat

17

9/17/2014

Operasi PLC
Fungsi asas PLC
Baca semua peranti input melalui antaramuka input,
melaksanakan program pengguna yang disimpan dalam
ingatan berdasarkan kepada kawalan yang telah
diprogramkan oleh pengguna, menghantar isyarat pada
peranti output ON atau OFF, atau melakukan apa sahaja
proses kawalan.
Proses ini akan berlaku secara berterusan dan mengikut
turutan iaitu membaca input, melaksanakan program dan
mengemaskini keluaran. Proses ini dikenali sebagai proses
SCAN
35

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM
MELAKSANAKAN PROJEK BERASASKAN PC
1) Jujukan (sequence)
2) Senarai input dan output
3) Pilih PLC yang bersesuaian dengan aplikasi.
4) Laksanakan pendawaian input dan output pada PLC
5) Reka dan Tulis program
6) Hantar dan cuba program PLC pada perkakasan

Suzaini Supingat

18

9/17/2014

SISTEM P.L.C
S4

S3

S5

CYCLINER 2

BOX

S2
CONVEYOR
CYCLINDER 1

FLOW SEQUENCE:
1) START
2) S2 ON -> CYC1 ON
3) S3 ON -> CYC2 ON -> S5 ON -> CYC2 OFF

START

4) S3 OFF ->S4 ON -> CYC1 OFF

STOP

SISTEM P.L.C
1. SEKSYEN INPUT
BIL

INPUT

KOMEN

X001

PB1

START BUTTON

X002

PB2

STOP BUTTON

X003

LS1

LIMIT SWITCH1

X004

LS2

LIMIT SWITCH 2

2. SEKSYEN OUTPUT

Suzaini Supingat

BIL

INPUT

KOMEN

Y001

L1

LAMP 1

Y002

L2

LAMP 2

Y003

Y1

SOLENOID 1

Y004

Y2

SOLENOID 2

19

9/17/2014

SISTEM P.L.C
+24V

-24V

+24V
COM

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Y0
Y1
Y2

OUTPUT

COM

INPUT

Suzaini Supingat

-24V
X000
(S1)

Y000

20