Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KSSR BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari

Tema/Tajuk

Kebudayaan Makanan Kita

Masa

7.30 8.30 oagi

Standard Pemkbelajaran

1.4.4 / Literasi 3.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pembelajaran, murid


dapat :
i.
Bertutur untuk menyatakan permintaan
dengan betul.
ii.
Bertutur untuk menyatakan permintaan
dengan intonasi yang betul secara
bertatasusila.
iii.
Literasi :
Menyebut dan memadankan frasa yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup dengan gambar.

Aktiviti

1. Menunuturkan ayat-ayat permintaan yang telah


didengar daripada dialog.
2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli.
3. Berbincang tentang cara yang betul membina
ayat permintaan berdasarkan situasi
berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.
4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar,
slaid, power point atau situasi pada komputer,
papan tulis atau lembaran kerja.
Aktiviti Literasi
1. Mengeja, menulis dan menyebut frasa
menunjukkan permintaan dengan bimbingan
guru.
2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan
dengan gambar yang sesuai.

EMK

Nilai Murni berbudi bahasa, jujur.


Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan.

Bahan Bantu Belajar

Radio/komputer, slaid power point gambar-gambar


tunggal, kad gambar dan lembaran kerja.

Penilaian Pengajaran dan


Pembelajaran

Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan


gambar situasi atau slaid powerpoint yang dipaparkan.

Refleksi

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai


objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi
bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan
pengayaan.