Anda di halaman 1dari 3

SMK GEMAS

73400, GEMAS
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014
MATA PELAJARAN : SAINS TINGKATAN 1
BULAN

JAN

MINGG
U

TEMA / TAJUK

TAJUK PEMBELAJARAN

MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1

1. Pengenalan
kepada Sains

1.1 Memahami sains adalah sebahagian


daripada kehidupan harian.

1.2 Memahami langkah- langkah dalam


penyiasatan saintifik.

1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

1.4 Memahami penggunaan alat

1.5 Memahami konsep jisim


1.6 Menyedari kepentingan unit piawai
dalam kehidupan harian

2. Sel sebagai
unit kehidupan

2.1 Memahami sel

FEB

MAC

2.2 Memahami organisma unisel dan


multisel.

2.3 Memahami sel membentuk tisu, organ


dan sistem dalam badan manusia.

10

2.4 Menyedari manusia adalah organisma


yang kompleks.

11

3. Jirim

3.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan


memenuhi ruang

PBS

12

3.2 Memahami tiga keadaan


jirim.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 31/3) 9 HARI[CUTI


TERANCANG]
13
3.3 Memahami konsep ketumpatan
14
15
APRIL

3.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim


dalam kehidupan harian
4.
Kepelbagaian
Sumber di
Bumi

4.1 Mengetahui kepelbagaian


sumber di Bumi

16

4.2 Memahami unsur, sebatian dan


campuran

17

4.3 Menghargai kepentingan


kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

18

5. Udara di
sekeliling kita

5.1 Memahami komponen dalam udara

MEI
19

5.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon


dioksida

20

5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan


untuk respirasi

21
JUN

JULAI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 09/6) 16 HARI


[CUTI TERANCANG]
5.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan
untuk pembakaran

22

5.5 Menganalisa kesan pencemaran


udara

23

5.6 Menyedari kepentingan untuk


mengekalkan udara yang bersih

24

25

6.
Sumber
Tenaga

6.1 Memahami pelbagai bentuk dan


sumber tenaga

6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui

dan yang tidak boleh diperbaharui


26
27

6.3 Menyedari kepentingan memulihara


sumber tenaga
7. Haba

28

7.2 Memahami pengaliran haba dan


kesannya

29

7.3 Menganalisa kesan haba


ke atas jirim

OGOS

30
31
32

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 09/6) 16 HARI


[CUTI TERANCANG]
7.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an
dan pengecutan jirim
7.5 Memahami bahawa permukaan objek
yang gelap dan kusam menyerap dan
membebaskan haba dengan lebih baik
7.6 Menghargai faedah pengaliran haba

33
SEPT

ULANGKAJI

34

ULANGKAJI

35

ULANGKAJI
ULANGKAJI
KEMASKINI PBS

36
37
38

KEMASKINI PBS

OKT
39

KEMASKINI PBS

40

KEMASKINI PBS

41

KEMASKINI PBS

42

NOV

7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk


tenaga

KEMASKINI PBS
CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 01/01/2014) 47 HARI

JumlahHariPersekolahanTermasukCuti Am = 205hari /JumlahHariCutiPenggal =


84hari
DISEDIAKAN OLEH:
EN MOHD IRWAN B IBRAHIM