Anda di halaman 1dari 8

UJIAN FORMATIF 1

AMALAN BAHASA MELAYU TINGKATAN PERALIHAN


Nama : _________________________________

Tingkatan : Peralihan

Soalan 1 hingga 6 adalah berdasarkan Rajah 1 di bawah.

Rajah 1
Arahan: Gariskan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar di atas.
1. Pemakaian ( lencana, rencana, bencana, ) adalah diwajibkan kerana ia melambangkan
identiti seseorang pelajar.
2. Jalur gemilang adalah nama yang diberi kepada ( bandera, bendera, bendahara )
Malaysia.
3. ( Guru-guru, Guru-Guri, Guri-Guri ) adalah insan yang memberi tunjuk ajar kepada kita.
4. Nama ( pengetua, pengketua, petua ) SMK Kempas ialah Puan Ande Noor Munawarah.
5. Para (pemawas, pengawas, pengganas ) ditugaskan membantu menjaga disiplin pelajar.
6. Setiap ( pembelajar, pelajar, pengajar, ) hendaklah mengormati rakan sekolah tanpa
mengira bangsa.

Soalan 7 hingga 18 adalah berdasarkan Rajah 2 di bawah.


balang kaca
penyepit tabung uji
piring kaca
termometer

spatula
corong turas
bikar
kaki retot

jam randik
penunu bunsen
silinder penyukat
tabung uji

Rajah 2
Arahan : Tulis nama alatan makmal sains ke dalam ruang yang disediakan.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 72 kepada nilai puluh terdekat ialah


A. 70
B. 80

C. 90
D. 100

20. 20386 kepada nilai ribu terdekat ialah..


A. 20390
B. 20400

C. 20040
D. 20000

2, 4, 6, 8, ?, 12, 14, 16, 18, 20, ?

21. Nyatakan urutan pola nombor yang ditunjukkan.


A. 11 & 21
C. 10 & 22
B. 12 & 21
D. 11 & 22

70, 63, 56, ?, 42, 35, 28

22. Nyatakan urutan pola nombor yang ditunjukkan.


A. 53
C. 49
B. 51
D. 45

Playar Muncung Tirus

Sepana Boleh Laras

Kekunci Allen

Playar Gabung

Pemutar Skru Mata Rata

Sepana Hujung Terbuka

Arahan : Namakan alatan, suai dan padankan alatan tangan dan kegunaannya.
Nama Alatan
23.

Gambarajah
29.

24.

30.

25.

31.

26.

27.

Kegunaan

membuat kerja am

mengetatkan dan
melonggarkan skru
mata rata

mengetatkan dan
melonggarkan bolt
dan nat.

memegang skru kecil

mengetatkan dan
melonggarkan skru
mata Allen

32.

33.

Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar foto.


34.

35.

36.

R
M

m
e

37.

38.
h

Soalan 39 dan 40 adaah berdasarkan rajah plan sebuah rumah di bawah.

R
Q
S

39. Ruang untuk menerima tetamu, tempat beristirehat dan menonton televisyen ditunjukkan
oleh
A. Q
C. S
B. R
D. T
40. Ruang untuk menyimpan, memasak dan menyediakan makanan ditunjukkan oleh
A. P
C. R
B. Q
D. S

Arahan : Nyatakan lokasi rumah yang terdapat dalam rajah di bawah.


pedalaman

bandar raya

bandar

luar bandar

43.

41.

42.

44.

biras
bapa saudara

ipar
emak saudara

sepupu
nenek

datuk

45. Ismail merupakan abang ___________________________________ kepada Wahid.


46. Hafiz, Haris dan Lina ialah ___________________________________ kepada Wahab dan Linda.
47. Mohamad dan Zakiah merupakan __________________________ dan _______________________ Wahab dan Linda.
48. Hubungan antara Alia dan Wahid ialah ________________________________________
49. Wahab mempunyai seorang _________________________iaitu Alia dan seorang _____________________ iaitu Ismail.

Haiwan kesayangan ialah haiwan yang kita pelihara


dengan penuh kasih sayang

50. Berikut adalah haiwan kesayangan yang boleh dipelihara di rumah KECUALI
A. buaya
C. anjing
B. kucing
D. ikan

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.................................................
( EN NASOHA BIN SARIYOH )
PANITIA ABM
SMK KEMPAS JOHOR BAHRU

.................................................
( PN TIUN SIEW MOND )
PANITIA ABM
SMK KEMPAS JOHOR BAHRU

.................................................
(
)
KETUA BIDANG
SAINS KEMASYARAKATAN
SMK KEMPAS JOHOR BAHRU